ภาพลวงตา

  Da Endorphine   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ภาพลวงตา DA ENDORPHINE ดา เอ็นโดรฟิน
ทำนอง/เรียบเรียง: สุวัธชัย สุทธิรัตน์เนื้อร้อง: เผ่าพันธุ์ อมตะ, สิบพัน ศักดิ์เจริญสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

F | A# |Dm | C |

ภาFพที่ทำว่ามีเยื่อใA#ภาDmพที่ทำอะไรเพื่อฉัCกาFรแสดงว่าห่วงหวงกัA#เธอคิDmดใช่ไหมว่าฉันคงเชื่อCจริง ๆ

ในทุก ๆDm ถ้อยคำ เบื้องหลัEmงแววตาซื่อตรFง.. อ่อEmนโยนDmจากเธอฉันCรู้ดีหมดแล้A#ว.. และไม่Cเคยคาดคิด

มัFนก็เป็นแค่เพีAmยง..ภาพลA#วง..หลอCกตาที่Fเธอสร้างขึ้นมAmา..ให้ฉัA#น..ตายCใจมัFนไม่เคยจะเป็AmนของจริDmแค่ลวCง แค่หลอA#กกันไป.. C  (แค่นั้(F)น/ที่เธอทำ)

ภาFพที่เธอแต่งเติมสร้างมA#ทำDmให้ฉันศรัทธาเชื่อถืCเป็Fนแค่ควันอยู่ในสองมืA#แค่เพียDmงไม่นานก็เลือนลางหายCไป

* | ** |

F | F |Dm | C |
F | G |A# | C |

** | ** |ฟังเพลง - ภาพลวงตา DA ENDORPHINE ดา เอ็นโดรฟิน - YouTube

เนื้อเพลง ภาพลวงตา DA ENDORPHINE ดา เอ็นโดรฟิน ภาพที่ทำว่ามีเยื่อใย ภาพที่ทำอะไรเพื่อฉัน การแสดงว่าห่วงหวงกัน เธอคิดใช่ไหมว่าฉันคงเชื่อจริงๆ ในทุกๆถ้อยคำ เบื้องหลังแววตา ซื่อตรง อ่อนโยนจากเธอ ฉันรู้ดีหมดแล้ว และไม่เคยคาดคิด มันก็เป็นแค่เพียง ภาพลวง หลอกตา ที่เธอสร้างขึ้นมา ให้ฉัน ตายใจ มันไม่เคยจะเป็นของจริง แค่ลวง แค่หลอกกันไป (แค่นั้น/ที่เธอทำ) ภาพที่เธอแต่งเติมสร้างมา ทำให้ฉันศรัทธาเชื่อถือ เป็นแค่ควันอยู่ในสองมือ แค่เพียงไม่นานก็เลือนลางหายไป