อย่าปล่อยมือฉันได้ไหม

  DAX   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง อย่าปล่อยมือฉันได้ไหม DAX ROCK RIDER แด๊กซ์ ร็อคไรเดอร์
เนื้อร้อง: ฟองเบียร์ทำนอง: ปฏิเวธ อุทัยเฉลิมเรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: นที แสนทวี, วิสารท กุลศิริสังกัดค่าย: ME RECORDS

D# | D#9 D# D#9 D# D#9 D# |

A#m7 G# D# Fm |Gm Fm D# |

คนD#ที่ไร้หนทาG#ง ชีวิตD#มืดมนทุกอย่G#างกับคำGmว่ารัก จะไปหวัCmงอะไร ก็ใครFmจะมาใส่ใจA#แค่คนD#ที่ไร้ตัวตG#น  ถนนD#ให้เริ่มต้นใหG#ม่ก็มอGmงไม่เห็นทางที่ฉันCmจะก้าวไปไม่เหลืFmออะไรจริง ๆA#

ดั่งคนหมดหวัCmง..ท่ามกลาA#งทะเล..มืดมิG#ดไม่มีแสงไฟD#เกือบทิ้CmงทุกลมA#หายใจแต่สุดท้าG#ย..ก็มีเธอเข้ามA#

ได้โปรดอย่าปล่อยมือฉัD#น..ได้ไหGm Fm  ยืนยันให้มั่นA#ใจ   จะอยู่ตรงนี้D#..ใช่ไหGm Fm  อย่าจากฉันไปA#คนที่มองเห็Cmน..ค่าควาA#มเป็นคนข้างใG#น..ก็เธFmอผู้เป็นดังแสงไฟที่ทำA#ให้ยังหายใจไปได้อีกวัน

D#9 D# D#9 D# |

คนD#ที่เขาดีพG#อ.. ที่ควD#รคู่เธอทุกอย่G#างเธอยัGmงไม่สน กลับมาเห็นCmใจเคียงข้าง.. Fm  มาร่วมทาA#งกับฉัD#

เกือบจะหมดหCmวัง..ท่ามกลาA#งทะเล..มืดมิG#ดไม่มีแสงไฟD#เกือบทิ้CmงทุกลมA#หายใจแต่สุดท้าG#ย..ก็มีเธอเข้ามA#

** |

Cm A# | G# |Cm A# | G# | A# |

เกือบจะหมดหCmวัง..ท่ามกลาA#งทะเล..มืดมิG#ดไม่มีแสงไฟD#จากนี้CmทุกลมA#หายใจ..อยากจะใช้G#..เดินไปพร้อมเธA#

** |

Cm A# | G# |

และเธFmอผู้เป็นดังแสงไฟที่ทำใA#ห้ฉันหายใจไปได้อีกวัน

D#9 D# D#9 D# |
A#m7 G# D# Fm |Gm Fm D# |ฟังเพลง - อย่าปล่อยมือฉันได้ไหม DAXROCKRIDER แด๊กซ์ร็อคไรเดอร์ - YouTube

เนื้อเพลง อย่าปล่อยมือฉันได้ไหม DAX ROCKRIDER แด๊กซ์ ร็อคไรเดอร์ คนที่ไร้หนทาง ชีวิตมืดมนทุกอย่าง กับคำว่ารัก จะไปหวังอะไร ก็ใครจะมาใส่ใจ แค่คนที่ไร้ตัวตน ถนนให้เริ่มต้นใหม่ ก็มองไม่เห็นทางที่ฉันจะก้าวไป ไม่เหลืออะไรจริงๆ ดั่งคนหมดหวัง ท่ามกลางทะเล มืดมิดไม่มีแสงไฟ เกือบทิ้งทุกลมหายใจ แต่สุดท้าย ก็มีเธอเข้ามา ได้โปรดอย่าปล่อยมือฉัน ได้ไหม ยืนยันให้มั่นใจ จะอยู่ตรงนี้ ใช่ไหม อย่าจากฉันไป คนที่มองเห็น ค่าความเป็นคนข้างใน ก็เธอผู้เป็นดังแสงไฟ ที่ทำให้ยังหายใจไปได้อีกวัน คนที่เขาดีพอ ที่ควรคู่เธอทุกอย่าง เธอยังไม่สน กลับมาเห็นใจเคียงข้าง มาร่วมทางกับฉัน เกือบจะหมดหวัง ท่ามกลางทะเล มืดมิดไม่มีแสงไฟ เกือบทิ้งทุกลมหายใจ แต่สุดท้าย ก็มีเธอเข้ามา เกือบจะหมดหวัง ท่ามกลางทะเล มืดมิดไม่มีแสงไฟ จากนี้ทุกลมหายใจ อยากจะใช้ เดินไปพร้อมเธอ และเธอผู้เป็นดังแสงไฟ ที่ทำให้ฉันหายใจไปได้อีกวัน