เกาะสมุย

  deep o sea   เร็กเก้/สกา   ใต้
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เกาะสมุย deep o sea

G | D |C | G |
G | D |C | G |

ที่เกาะสมุGยมันมีอะไรที่ทำให้คุณDนั้นต้องอยากไปที่ทำให้คุณCนั้นต้องติดใจ มาชวนGผมDo you want to knoGw bout' paradise?This time is reaDlly hard to find.Sunshine is briCghting all the timeat Koh SaGmui.

เป็นGแค่เพียงเกาะนึงอยู่เคียงด้ามขวาDนทะเลอ่าวไทยหาดทรายก็สวCยไม่เป็นรองใคร เกาะบ้านGผมมีGแค่เพียงต้นพร้าว และลิงทะโมDนที่ซนว่องไวแต่ลิงบ้านผCมมันดังกว่าใคร เรื่องขึ้นGพร้าว

แต่ทำAmไมใครต่อใคร จึงอยากให้ผมBmพาไปEmนี่มัAmนมีดีอะไร ที่บ้านผD

** |

G | D |C | G |
G | D |C | G |

ก็เป็นGแค่เพียงเกาะนึงอยู่ไกลโพ้นท้อDงทะเลออกไปแต่มีผู้คนCที่มีน้ำใจ..จนเปี่ยมGล้นคนGไทยคนฝรั่ง อยากไปบนเกาDะทุกแห่งทุกหนก็ตกลงCพาไปทุกคน ให้สมGใจ

* | ** |

G | G |G | G | G |

ก็จะพาGคุณไปหาดเชวงที่มีผู้คนครื้นเครGงไม่เคยได้นอนหลับใหลC.H.AG.W.E.N.GIf you wanna seGe the color of night life.ก็จะพาGคุณนั้นไปดูหินที่เกาะสมุยของเรGา ก็มี หินตา หินยายladieGs and gentlemenlet's seGe what happen at Hinta Hinyai

ก็จะพาGคุณนั้นไปดูควายที่เกาะสมุยของเรGา นั้นก็มีควายชนIf you neeGd an exciting,a buffy fighGting won't be a wasted timeเปิดประทุGนพาไปบนถนนล้อเลี้ยววิ่งวนGบนถนนรอบเกาะไปกินเงาGะ ทุเรียน ลางสาGด น้ำมะพร้าว ซีฟู้ดมังคุGดที่มันอร่อยสุด ๆ ถ้าหากว่าคุณนั้นชอGพาไปแลหนังGลุง พาไปแลโนGราห์

เธอAmรบเร้ามานานอยากไปกับผBmมสองคEmก็เธอAmคงเกินจะทน เลยชวนผD

** | ** |

G | D | C | G | ( x4 ) | G |ฟังเพลง - เกาะสมุย deep o sea - YouTube

เนื้อเพลง เกาะสมุย deep o sea ที่เกาะสมุยมันมีอะไร ที่ทำให้คุณนั้นต้องอยากไป ที่ทำให้คุณนั้นต้องติดใจ มาชวนผม Do you want to know bout' paradise? This time is really hard to find Sunshine is brighting all the time at Koh Samui เป็นแค่เพียงเกาะนึง อยู่เคียงด้ามขวานทะเลอ่าวไทย หาดทรายก็สวยไม่เป็นรองใคร เกาะบ้านผม มีแค่เพียงต้นพร้าว และลิงทะโมนที่ซนว่องไว แต่ลิงบ้านผมมันดังกว่าใคร เรื่องขึ้นพร้าว แต่ทำไมใครต่อใคร จึงอยากให้ผมพาไป นี่มันมีดีอะไร ที่บ้านผม ก็เป็นแค่เพียงเกาะนึง อยู่ไกลโพ้นท้องทะเลออกไป แต่มีผู้คนที่มีน้ำใจ จนเปี่ยมล้น คนไทยคนฝรั่ง อยากไปบนเกาะทุกแห่งทุกหน ก็ตกลงพาไปทุกคน ให้สมใจ ก็จะพาคุณไปหาดเชวงที่ มีผู้คนครื้นเครงไม่เคยได้นอนหลับใหล C H A W E N G If you wanna see the color of night life ก็จะพาคุณนั้นไปดูหิน ที่เกาะสมุยของเรา ก็มี หินตา หินยาย ladies and gentlemen let's see what happen at Hinta Hinyai ก็จะพาคุณนั้นไปดูควาย ที่เกาะสมุยของเรา นั้นก็มีควายชน If you need an exciting, a buffy fighting won't be a wasted time เปิดประทุนพาไปบนถนน ล้อเลี้ยววิ่งวนบนถนนรอบเกาะ ไปกินเงาะ ทุเรียน ลางสาด น้ำมะพร้าว ซีฟู้ด มังคุดที่มันอร่อยสุดๆถ้าหากว่าคุณนั้นชอบ พาไปแลหนังลุง พาไปแลโนราห์ เธอรบเร้ามานานอยากไปกับผมสองคน ก็เธอคงเกินจะทน เลยชวนผม