เด็กกินท่อมก็มีหัวใจ

  เณรเชษฐ์   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต   ใต้
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เด็กกินท่อมก็มีหัวใจ เณรเชษฐ์
เนื้อร้อง/ทำนอง: เณรเชษฐ์

Am Em | Fmaj7 |
Am G | Fadd9 | |

ฉันAmก็มีชีวิตจิตใจ  ที่อยากให้เธอEmเข้าใจกับสิ่Fงที่ฉันเป็นไป  เธอรับได้Gหม้ายฉัFนเป็นเด็กกินท่อGม  แต่ฉัEmนไม่เคยหลอกใคAmไม่เหมือFนกับคนหลายใจที่เธอเคยGคบ

อย่ามอDmงแค่เพียงหน้าตามองให้ลึAmก ให้ถึงข้างในฉัFนก็มีหัวใจ  ผิดมากไหDmมที่ฉันกินท่อG

เด็กกินท่อFมก็มีหัวใGจ  อยากมีใคEmรสักคนรักจริAmเด็กกินท่อFมไม่อยากให้เธอทิ้Gทั้งที่จริEmงไม่เคยทิ้งใคAmเด็กกินท่อFมก็มีหัวใGจ  มีมั่งหม้าEmยคนที่รักจริAmอยากมีคนFที่เขาใจจริGงมาดูแลหัวAmใจ

F G | Em Am |F G | C |
F G | Em Am |F G |

* | ** | ** |

F G | Am |ฟังเพลง - เด็กกินท่อมก็มีหัวใจ เณรเชษฐ์ - YouTube

เนื้อเพลง เด็กกินท่อมก็มีหัวใจ เณรเชษฐ์ ฉันก็มีชีวิตจิตใจ ที่อยากให้เธอเข้าใจ กับสิ่งที่ฉันเป็นไป เธอรับได้หม้าย ฉันเป็นเด็กกินท่อม แต่ฉันไม่เคยหลอกใคร ไม่เหมือนกับคนหลายใจที่เธอเคยคบ อย่ามองแค่เพียงหน้าตา มองให้ลึก ให้ถึงข้างใน ฉันก็มีหัวใจ ผิดมากไหมที่ฉันกินท่อม เด็กกินท่อมก็มีหัวใจ อยากมีใครสักคนรักจริง เด็กกินท่อมไม่อยากให้เธอทิ้ง ทั้งที่จริงไม่เคยทิ้งใคร เด็กกินท่อมก็มีหัวใจ มีมั่งหม้ายคนที่รักจริง อยากมีคนที่เขาใจจริงมาดูแลหัวใจ