พายุฤดูร้อน

  เดือน จงมั่นคง   สตริง   ร้อน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง พายุฤดูร้อน เดือน จงมั่นคง
เนื้อร้อง/ทำนอง: เดือน จงมั่นคงเรียบเรียง: ภานุวัฒน์ พืชกสิชลพสุธา, อารักษ์ อมรศุภศิริ, Varn detailsสังกัดค่าย: WhiteMusic

เพราะว่าเธFอคือ..พG#ายุฤดูร้อC Amน..เข้ามาบั่นทอDmน.. ควาG#มเหือดแห้งในใจCฉัน   C7เธFอพัดเข้ามG#า..กระทันหัC Amน..เข้ามาแบ่งDm Fmปัน..       เรื่องราวในใCจ.. (G# A#)

เหงื่Cอไคล..ก็ไหลDmย้อยฉันEmนั่งคอยลมหนาDmวที่จากไปนานCแล้ว แต่เหมือDmนไม่ไกลลมEmหนาวพัดไปไกF Fmล..       ตามวันเวลC G# A#า..

ยืนCมอง..ท้อDmงฟ้า.. ไEmม่เหมือนเคDmย..Cดูร้อน..ครั้งDmใหม่ ย่อมไม่EmมีอะไรเหมือนDm Fmเดิม..

ติFง ติง ติง หยดน้ำG#ไม่นิ่ง ก็ตกCใส่ตัว   Amเย็Dmน เย็น เย็น ใครรัFmบเป็นต้องชื่นCใจ.. C7

** |

ยังคอCยดู นี่อาจคือDmฤดูกาลพอEmฝนผ่าน เธอจะจากไDmปไหมแต่Cตอนนี้ฟ้าฝนดูDmช่างเป็นใจแค่อยากจะร้อEmงเพลงนี้ไว้Fmก่อน

** |

G# | G | C | C |
G# | A# | C | C |

อย่Fาเธอ.. อย่าเพิ่งไปCนะอย่Dmาเธอ.. อย่าเพิ่งไEmป..อย่Fาเธอ.. อย่าเพิ่งไปFmนะขอDmฉันชุ่มฉ่ำใจG.. สักวันสองวัC C7น..

** |

เข้ามาแบ่งDm Fmปัน..       เรื่องราวในใCจ..ฟังเพลง - พายุฤดูร้อน เดือน จงมั่นคง - YouTube

เนื้อเพลง พายุฤดูร้อน เดือน จงมั่นคง เพราะว่าเธอคือ พายุฤดูร้อน เข้ามาบั่นทอน ความเหือดแห้งในใจฉัน เธอพัดเข้ามา กระทันหัน เข้ามาแบ่งปัน เรื่องราวในใจ เหงื่อไคล ก็ไหลย้อย ฉันนั่งคอยลมหนาวที่จากไป นานแล้ว แต่เหมือนไม่ไกล ลมหนาวพัดไปไกล ตามวันเวลา ยืนมอง ท้องฟ้า ไม่เหมือนเคย ฤดูร้อน ครั้งใหม่ ย่อมไม่มีอะไรเหมือนเดิม ติง ติง ติง หยดน้ำไม่นิ่ง ก็ตกใส่ตัว เย็น เย็น เย็น ใครรับเป็นต้องชื่นใจ ยังคอยดู นี่อาจคือฤดูกาล พอฝนผ่าน เธอจะจากไปไหม แต่ตอนนี้ฟ้าฝนดูช่างเป็นใจ แค่อยากจะร้องเพลงนี้ไว้ก่อน อย่าเธอ อย่าเพิ่งไปนะ อย่าเธอ อย่าเพิ่งไป อย่าเธอ อย่าเพิ่งไปนะ ขอฉันชุ่มฉ่ำใจ สักวันสองวัน เข้ามาแบ่งปัน เรื่องราวในใจ