โสดเป็นหมู่เอื้อย

  ดอกรัก ดวงมาลา   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง โสดเป็นหมู่เอื้อย ดอกรัก ดวงมาลา
เนื้อร้อง/ทำนอง: ยุ้ย มานะศักดิ์เรียบเรียง: คมสัน พิมพ์แพทย์ดนตรี: นรชัย สัตเวชโปรดิวเซอร์: ศักดิ์ศรี พวงยอดสังกัดค่าย: ไทคัว มิวสิคติดต่องานแสดง: 0984262526

Am G | F |
Am G | F |

พอลืAmม กะลืGม..สาเด้Fออิหล่าสิไปEmไชว่คว้าหาวิGมานหยัง..จาEmกผู้ชายหลายAmใจ

อาAmบน้ำฮ้อนมาGก่อน กะเลFยฮู้ว่าคนEmเจ้าซู้มันเห็นGแก่โต แก้บ่ไEmด้จนฮอดมื้อAmตาย

ได้งินบ่Am..   ฟังGบ่ คือบ่เอFาหูต่งจงEmตั้งใจฟังไว้Gเด้อหล่า ตัดใจสEmา เขาเซาAmฮักแล้ว

กะเห็นอยู่Am กะฮู้อยู่G ว่าบ่แม่FนแนวเขามีEmผู้ใหม่แล้Gว กะฮู้อยู่แก่ใAm

โสDmดคือเอื้อย กะบ่เห็นตาย กะEmแค่เหงาควายบ่Dmมีเขา..Em กะบ่Fเห็นตายกะแค่Gบ่ชินไปช่วงหนึ่ง

โสดเป็นหมู่เอื้อCยสาน้องหล่า บ่เหงEmาดอกกินข้าAmว เอื้อยสิกินเป็นหมู่Gเองบ่ต้องเกรงFใจกัน บ่ต้องย่าEmนเอื้อยป๋าคือจั่งบัDmกผู้ชายหลายใGโสดเป็นหมู่เอื้อCยสาน้องหล่า บ่ตายEmดอกขั่นบ่มีAmไผหยอก กะบอกGมาตั้งแต่น้อFยเท่าใหญ่ ไผล่ะเลี้ยEmงมาป้อนข้าDmว ป้อนน้ำ รักษGา จนใหญ่Cเป็นสาว

Am G | F |
Am G | F |

Dm G | Em Am |F G | C |

* | ** |

มาโสดDmเป็นหมู่เอื้อยสา.. Gดีกว่าทนเจ็บ..บ่เซา..

Am G | F | ( x2 )ฟังเพลง - โสดเป็นหมู่เอื้อย ดอกรัก ดวงมาลา - YouTube

เนื้อเพลง โสดเป็นหมู่เอื้อย ดอกรัก ดวงมาลา พอลืม กะลืม สาเด้ออิหล่า สิไปไชว่คว้าหาวิมานหยัง จากผู้ชายหลายใจ อาบน้ำฮ้อนมาก่อน กะเลยฮู้ ว่าคนเจ้าซู้มันเห็นแก่โต แก้บ่ได้จนฮอดมื้อตาย ได้งินบ่ ฟังบ่ คือบ่เอาหูต่ง จงตั้งใจฟังไว้เด้อหล่า ตัดใจสา เขาเซาฮักแล้ว กะเห็นอยู่ กะฮู้อยู่ ว่าบ่แม่นแนว เขามีผู้ใหม่แล้ว กะฮู้อยู่แก่ใจ โสดคือเอื้อย กะบ่เห็นตาย กะแค่เหงา ควายบ่มีเขา กะบ่เห็นตาย กะแค่บ่ชินไปช่วงหนึ่ง โสดเป็นหมู่เอื้อยสาน้องหล่า บ่เหงาดอก กินข้าว เอื้อยสิกินเป็นหมู่เอง บ่ต้องเกรงใจกัน บ่ต้องย่านเอื้อยป๋า คือจั่งบักผู้ชายหลายใจ โสดเป็นหมู่เอื้อยสาน้องหล่า บ่ตายดอก ขั่นบ่มีไผหยอก กะบอกมา ตั้งแต่น้อยเท่าใหญ่ ไผล่ะเลี้ยงมา ป้อนข้าว ป้อนน้ำ รักษา จนใหญ่เป็นสาว มาโสดเป็นหมู่เอื้อยสา ดีกว่าทนเจ็บ บ่เซา