สิ่งที่ฉันเป็น

  Ebola   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง สิ่งที่ฉันเป็น EBOLA อีโบลา

C#m7 | Asus2 |C#m7 | Bsus4 |
C#m7 | Asus2 |C#m7 | Bsus4 |

 C#m7   เป็นแค่หนึ่งคนAsus2นี้    ที่รู้ดีC#m7กับหนทางของใBsus4 C#m7   เป็นแค่หนึ่งคนAsus2นี้    ที่รู้ตัC#m7ว..ว่าไม่ดีเหมือนใคBsus4

อยู่กัF#m7บความเป็นจริง.. กับสิ่Bsus4งที่เป็นไป..

 C#m7   เธอก็หนึ่งคนAsus2นั้น    ที่หวังC#m7ดี ให้ฉันเป็นเหมือนใคBsus4 C#m7   เธอก็อยู่ตรAsus2งนี้    แต่ว่าเรC#m7า..ช่างเหมือนไกลแสนไกBsus4

ที่สุF#m7ดต้องลากัน เจ็บปวBsus4ดแต่จำใจ

ขอบEคุณที่ครั้งหนึ่C#m7งเคยผูกพันได้ร่วF#m7มทางกัน..จนสุBsus4ดหนทางจาAsus2กกันวันนี้ เธEอคงผิดหวังแต่ดีF#m7กว่าต้องทรมBsus4าน.. กับสิ่งที่ฉันเป็น

C#m7 | Asus2 |C#m7 | Bsus4 |
C#m7 | Asus2 |C#m7 | Bsus4 |

* | ** | ** |

C#m7 | Asus2 |C#m7 | Bsus4 |
C#m7 | Asus2 |C#m7 | Asus2 Bsus4 |

แล้วจะเข้าใจ..

Asus2 | Asus2 | E | E | ( x6 )ฟังเพลง - สิ่งที่ฉันเป็น EBOLA อีโบลา - YouTube

เนื้อเพลง สิ่งที่ฉันเป็น EBOLA อีโบลา เป็นแค่หนึ่งคนนี้ ที่รู้ดีกับหนทางของใจ เป็นแค่หนึ่งคนนี้ ที่รู้ตัว ว่าไม่ดีเหมือนใคร อยู่กับความเป็นจริง กับสิ่งที่เป็นไป เธอก็หนึ่งคนนั้น ที่หวังดี ให้ฉันเป็นเหมือนใคร เธอก็อยู่ตรงนี้ แต่ว่าเรา ช่างเหมือนไกลแสนไกล ที่สุดต้องลากัน เจ็บปวดแต่จำใจ ขอบคุณที่ครั้งหนึ่งเคยผูกพัน ได้ร่วมทางกัน จนสุดหนทาง จากกันวันนี้ เธอคงผิดหวัง แต่ดีกว่าต้องทรมาน กับสิ่งที่ฉันเป็น แล้วจะเข้าใจ