ชนะไปแล้ว (OST ฉันชื่อบุษบา)

  ฟิล์ม ธนภัทร   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ชนะไปแล้ว ฟิล์ม ธนภัทร
เนื้อร้อง/ทำนอง: ธิติวัฒน์ รองทองเรียบเรียง: ธิติวัฒน์ รองทองสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

G Bm | Am |
G Bm | Am |

C Cm | Bm |Am | D |

 G  ทั้ง ๆ ที่เธอก็เป็นแค่คBmนธรรมดAm G  ทั้ง ๆ ที่ก็ไม่เคยมองเธอBmในสายตAmาเท่าไหร่ G  ทั้ง ๆ ที่เดิมจะไม่ได้คิBmดนึกชอบเธAmอมากมาย   แต่ทำไมใจฉัCนมันเรียกหาเธอตอนCmนี้

อาจเป็นควาAmมดีในใจของเธอ..ที่ทำBmให้ประทับใจอาจเป็นความAmงามในเจตนา..ที่ฉันEmไม่เจอในใครทำไมCเป็นเธอคนนี้..ที่กลC#dimายเป็นคนสำคัญข้างในDใจ

ก็ไม่Gเข้าใจตัวเองเหมือนกัน ทำไมBmต้องเป็นเธอที่หัวEmใจฉันมันเผลอละเมอถึงเธDอเพราะอะไGพอไม่Cมีเธอใกล้กัCmน ทำไมใจฉันBmมันหล่นหาEmตอบไม่ไAmด้รู้เพียงว่าเธอDชนะหัวใจฉันไปหมดแล้ว

C |

 G  ทั้ง ๆ ที่เธอไม่ได้เพียบพร้อBmมสมบูรณ์แบAm G  แต่เมื่อมีเธอใจมันก็เติBmมเต็มทุกอย่Amางทั้งใจ G  เธอทำให้ฉันเข้าใจว่ารัBmกที่สวยงาAmมเป็นไง   ตอนนี้ไม่ต้องกาCรคำตอบ   ฉันต้องการเพียCmงแค่เธอ

* | ** |

 C | D            ไม่รู้เธอทำได้ไง.. C | D            รู้เพียงวันนี้ดีใจ..

จะทำไมAm ยังไง ก็ไม่BmสำคัญมีเธAmอ มีฉัน OBmK Don't know whDy but this whDy

** |

C | D |G |ฟังเพลง - ชนะไปแล้ว ฟิล์ม ธนภัทร - YouTube

เนื้อเพลง ชนะไปแล้ว ฟิล์ม ธนภัทร ทั้งๆที่เธอก็เป็นแค่คนธรรมดา ทั้งๆที่ก็ไม่เคยมองเธอในสายตาเท่าไหร่ ทั้งๆที่เดิมจะไม่ได้คิดนึกชอบเธอมากมาย แต่ทำไมใจฉันมันเรียกหาเธอตอนนี้ อาจเป็นความดีในใจของเธอ ที่ทำให้ประทับใจ อาจเป็นความงามในเจตนา ที่ฉันไม่เจอในใคร ทำไมเป็นเธอคนนี้ ที่กลายเป็นคนสำคัญข้างในใจ ก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกัน ทำไมต้องเป็นเธอ ที่หัวใจฉันมันเผลอละเมอถึงเธอเพราะอะไร พอไม่มีเธอใกล้กัน ทำไมใจฉันมันหล่นหาย ตอบไม่ได้ รู้เพียงว่าเธอชนะหัวใจฉันไปหมดแล้ว ทั้งๆที่เธอไม่ได้เพียบพร้อมสมบูรณ์แบบ แต่เมื่อมีเธอใจมันก็เติมเต็มทุกอย่างทั้งใจ เธอทำให้ฉันเข้าใจว่ารักที่สวยงามเป็นไง ตอนนี้ไม่ต้องการคำตอบ ฉันต้องการเพียงแค่เธอ ไม่รู้เธอทำได้ไง รู้เพียงวันนี้ดีใจ จะทำไม ยังไง ก็ไม่สำคัญ มีเธอ มีฉัน OK Don't know why but this why