ลบเลือน

  Fool Step   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ลบเลือน Fool Step
เนื้อร้อง: สุรชัย พรพิมานแมน, ศิวปีติ์ มาไพศาลกิจทำนอง: ศิวปีติ์ มาไพศาลกิจเรียบเรียง: Fool Stepดนตรี: พูนศักดิ์ จตุระบุล, วรวรรธน์ วิวรรธน์วณิชย์สังกัดค่าย: genie records

Em D | D#dim Em |
C G | Em D |

แม้Gว่าสวยงาม​ ก็เป็นได้Dแค่ความหลังที่รู้ดีEmไม่มีทางเริ่มใหCม่แม้มันเป็นGภาพความสุD/F#ข​.. ในใจฉัEmนเสมอมDแต่ถึงเวEmลาต้องยอมทิ้งไปC

อยากให้วันพรุ่งนี้Em..ไม่มีDภาพเธอที่เหลืCmaj7อ ที่ค้างคาในใG D/F#จ..สิ่งที่จบไปแล้Emว.. ก็ควDรให้มันเลือนหCmaj7าย..ไปกับรักเรDา..

ล้าGงใจช้ำ ๆ ให้มันไม่เหลืEmอร่องรอยDของเธออยากลCmaj7บ.. เลือBm7น.. ว่าเคAm7ยรักกันแค่ไหDแต่มันคิGดถึงเธอD/F#ซ้ำ ๆ ทำไมยังฝันถึEmงเธอทุDกคืนอยากลืCmaj7มเรื่องราวที่ไม่Bm7หวนคืนอย่าให้ฉัAm7นต้องทรมาDนอย่างนี้(G)เลย

Em D | D#dim Em |
C G | Em D |

อยาGกเริ่มต้นใหม่​ เปิดใจให้Dใครสักคนแต่เหมือนมัEmน​ไม่เคยทำ..ได้จริC

อยากให้วันพรุ่งนี้Em..ไม่มีDภาพเธอที่เหลืCmaj7อ ที่ค้างคาในใG D/F#จ..สิ่งที่จบไปแล้Emว.. ก็ควDรให้มันจบไปCmaj7..จากใจเสียทีD..

** |

Em | D |D#dim | Em |
C | C#dim |Am7 | D |

อยากจะล้าGงใจช้ำ ๆให้มันไม่เหลืEmอร่องรอDยของเธออยากลCmaj7บ.. เลือBm7น.. ว่าเคAm7ยรักกันแค่ไหDแต่มันคิGดถึงเธอD/F#ซ้ำ ๆ ทำไมยังฝันถึEmงเธอทุDกคืนอยากลืCmaj7มเรื่องราวที่ไม่Bm7หวนคืนแต่ไม่รู้Am7จริง ๆ จะลืมDได้อย่างไร

Em D | D#dim Em |
C G | Em D |ฟังเพลง - ลบเลือน FoolStep - YouTube

เนื้อเพลง ลบเลือน Fool Step แม้ว่าสวยงาม​ ก็เป็นได้แค่ความหลัง ที่รู้ดีไม่มีทางเริ่มใหม่ แม้มันเป็นภาพความสุข​ ในใจฉันเสมอมา แต่ถึงเวลาต้องยอมทิ้งไป อยากให้วันพรุ่งนี้ ไม่มีภาพเธอที่เหลือ ที่ค้างคาในใจ สิ่งที่จบไปแล้ว ก็ควรให้มันเลือนหาย ไปกับรักเรา ล้างใจช้ำๆให้มันไม่เหลือร่องรอยของเธอ อยากลบ เลือน ว่าเคยรักกันแค่ไหน แต่มันคิดถึงเธอซ้ำๆทำไมยังฝันถึงเธอทุกคืน อยากลืมเรื่องราวที่ไม่หวนคืน อย่าให้ฉันต้องทรมานอย่างนี้เลย อยากเริ่มต้นใหม่​ เปิดใจให้ใครสักคน แต่เหมือนมัน​ไม่เคยทำ ได้จริง อยากให้วันพรุ่งนี้ ไม่มีภาพเธอที่เหลือ ที่ค้างคาในใจ สิ่งที่จบไปแล้ว ก็ควรให้มันจบไป จากใจเสียที อยากจะล้างใจช้ำๆให้มันไม่เหลือร่องรอยของเธอ อยากลบ เลือน ว่าเคยรักกันแค่ไหน แต่มันคิดถึงเธอซ้ำๆทำไมยังฝันถึงเธอทุกคืน อยากลืมเรื่องราวที่ไม่หวนคืน แต่ไม่รู้จริงๆจะลืมได้อย่างไร