เจ็บแค่ไหนก็ยังรักอยู่ (Ost.อย่าลืมฉัน)

  ฟิล์ม บงกช   Yes'sir Days   สตริง   เศร้า
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เจ็บแค่ไหนก็ยังรักอยู่ Yes’Sir Days Feat. ฟิล์ม บงกช ost.อย่าลืมฉัน
เนื้อร้อง: อังค์กูณฑ์ ธนาทรัพย์เจริญทำนอง: ประทีป สิริอิสสระนันท์เรียบเรียง: Yessir days, ประทีป สิริอิสสระนันท์ดนตรี: ประทีป สิริอิสสระนันท์สังกัดค่าย: genie records

D# | F |

รักA#ของฉันอาจดูF/Aไม่รู้เพราะรักGmของฉันมันคFงซ่อนอยู่..ส่วนลึกD#ภายในของหัวDmใจ.. จนเกิCmนจะยังรู้ไEด้

รักA#ของฉันอาจมอF/Aงไม่เห็นเหมือGmนว่าฉันเป็นคFนเยือกเย็นแต่ฉัD#นก็ทรมานทั้งหัวDmใจ ในสิ่Cmงที่มันเป็นไE

อาจดูว่าฉันD#คนนี้ไม่มีDmหัวใจไม่เหลืCmอความทรงจำที่ผ่านA#มาอาจดูว่าฉันD#คนนี้ไม่มีDmน้ำตา แต่Cmข้างในหัวใF

เจ็บที่รักA#แต่ไม่อาจให้เธอรู้F/Aเจ็บที่ฉันGmต้องปิดบังซ่อนอFยู่..ทุกวัD#น..ต้องทำDmให้ดูGm.. ว่าฉันCmไม่เป็นอะไFเจ็บแค่ไหนA#ก็ไม่อาจให้เธอรู้F/Aเจ็บแค่ไหGmนก็ยังรักอFยู่ห้ามใจD#..อย่างไDmรไม่รู้Gmให้ฉัCmน..หยุดคิFดเรื่องเธอซ(A# | A#7)ะที

A# F/A | Gm F |D# | F |

ทุกA#ทุกครั้งเธอคงF/Gไม่รู้  ใจGmของฉันที่มันFซ่อนอยู่แบกรับD#ความทรมานสักเท่าDmไหร่ในสิ่Cmงที่เธอทำไปF

* | ** |

D# Dm | Cm F |
D# Dm | Cm | F |

ห้ามใจD#..อย่างไDmรไม่รู้Gmให้ฉัCmน..หยุดรัFกเธอไปซะที..

A# F/A | Gm F |D# | F |A# |ฟังเพลง - เจ็บแค่ไหนก็ยังรักอยู่ Yes’Sir Days Feat. ฟิล์ม บงกช ost.อย่าลืมฉัน - YouTube

เนื้อเพลง เจ็บแค่ไหนก็ยังรักอยู่ Yes’Sir Days Feat. ฟิล์ม บงกช ost.อย่าลืมฉัน รักของฉันอาจดูไม่รู้ เพราะรักของฉันมันคงซ่อนอยู่ ส่วนลึกภายในของหัวใจ จนเกินจะยังรู้ได้ รักของฉันอาจมองไม่เห็น เหมือนว่าฉันเป็นคนเยือกเย็น แต่ฉันก็ทรมานทั้งหัวใจ ในสิ่งที่มันเป็นไป อาจดูว่าฉันคนนี้ไม่มีหัวใจ ไม่เหลือความทรงจำที่ผ่านมา อาจดูว่าฉันคนนี้ไม่มีน้ำตา แต่ข้างในหัวใจ เจ็บที่รักแต่ไม่อาจให้เธอรู้ เจ็บที่ฉันต้องปิดบังซ่อนอยู่ ทุกวัน ต้องทำให้ดู ว่าฉันไม่เป็นอะไร เจ็บแค่ไหนก็ไม่อาจให้เธอรู้ เจ็บแค่ไหนก็ยังรักอยู่ ห้ามใจ อย่างไรไม่รู้ ให้ฉัน หยุดคิดเรื่องเธอซะที ทุกทุกครั้งเธอคงไม่รู้ ใจของฉันที่มันซ่อนอยู่ แบกรับความทรมานสักเท่าไหร่ ในสิ่งที่เธอทำไป ห้ามใจ อย่างไรไม่รู้ ให้ฉัน หยุดรักเธอไปซะที