คำถามซึ่งไร้คนตอบ (Rearrange)

  Getsunova   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง คำถามซึ่งไร้คนตอบ Getsunova
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปณต คุณประเสริฐสังกัดค่าย: WhiteMusic

D A/C# | Bm Asus4 |G D/F# | Em7 Asus4 |

ฉันรู้ดีD.. ทำไมA/C#ท้องฟ้ายามเช้Bmา..กลับดูAsus4.. มืดมGนกว่าทุกวัD/F#น..ที่เลEm7ย.. ผ่าAsus4น..

ฉันเข้าใจD.. ทำไมA/C#แสงจันทร์คืนนี้Bm..เหน็บหนAsus4าวกว่าที่ฉันGเคยรู้สึD/F# | Em7 Asus4ก..

ไม่คิดสงสัDย.. ทำไมA/C#พอฟังเพลงรัBmก..วันนี้Asus4กลับ..เศร้Gากว่าทุกทีD/F#.. ที่ได้Em7 Asus4ยิน..ไม่แปลกใจD.. กับควาA/C#มรู้สึกที่ฉัBmน..เผชิAsus4ญอยู่ตอG D/F# | Em7 Asus4นนี้..

แต่ยังมีEm7หนึ่งคำถาม..ที่ฉันBm7ไม่เข้าใจเป็Em7นหนึ่งคำถาม..ที่ฉันAsus4ยังตอบไม่ได้A..

เพราะอะไรD เหตุใดA/C#เธอต้องไBmรักAsus4ของเราที่สวGย..งาD/F#ม.. จางหาEm7ยไปตอนไหAsus4เพราะอะไรD คำถาA/C#มยังค้างในใBmอยากขAsus4อสักครั้งได้ไหG D/F#ม..กลับมาตอบEm7คำถามที่มีAsus4แต่เธอที่รู้

D A/C# | Bm Asus4 |G D/F# | Em7 Asus4 |

ยังเก็บไว้D.. ความจำA/C#ที่เคยสดใBmเมื่อตอAsus4น..ที่เธGอยังคงอD/F# | Em7 Asus4ยู่..พึ่งเข้าใDจ.. ว่าควาA/C#มเดียวดายมันเหBmงาเพียงใดAsus4เมื่อเธอหาGย..ไD/F# | Em7 Asus4ป..

* | ** | ** |

D A/C# | Bm Asus4 |G D/F# |

กลับมาตอบEm7คำถามที่มีAsus4แต่เธอที่รู้

D A/C# | Bm Asus4 |
G D/F# | Em7 Asus4 |D |ฟังเพลง - คำถามซึ่งไร้คนตอบ Getsunova - YouTube

เนื้อเพลง คำถามซึ่งไร้คนตอบ Getsunova ฉันรู้ดี ทำไมท้องฟ้ายามเช้า กลับดู มืดมนกว่าทุกวัน ที่เลย ผ่าน ฉันเข้าใจ ทำไมแสงจันทร์คืนนี้ เหน็บหนาวกว่าที่ฉันเคยรู้สึก ไม่คิดสงสัย ทำไมพอฟังเพลงรัก วันนี้กลับ เศร้ากว่าทุกที ที่ได้ยิน ไม่แปลกใจ กับความรู้สึกที่ฉัน เผชิญอยู่ตอนนี้ แต่ยังมีหนึ่งคำถาม ที่ฉันไม่เข้าใจ เป็นหนึ่งคำถาม ที่ฉันยังตอบไม่ได้ เพราะอะไร เหตุใดเธอต้องไป รักของเราที่สวย งาม จางหายไปตอนไหน เพราะอะไร คำถามยังค้างในใจ อยากขอสักครั้งได้ไหม กลับมาตอบคำถามที่มีแต่เธอที่รู้ ยังเก็บไว้ ความจำที่เคยสดใส เมื่อตอน ที่เธอยังคงอยู่ พึ่งเข้าใจ ว่าความเดียวดายมันเหงาเพียงใด เมื่อเธอหาย ไป กลับมาตอบคำถามที่มีแต่เธอที่รู้