อย่างน้อยก็มากพอ (MYHERO)

  Getsunova   Noi Pru   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง อย่างน้อยก็มากพอ Getsunova ft. Noi Pru เก็ตสึโนวา x น้อย วงพรู
เนื้อร้อง/ทำนอง: คฑา โอสถานุเคราะห์, ปณต คุณประเสริฐเรียบเรียง: Getsunovaโปรดิวเซอร์: พูนศักดิ์ จตุระบุลสังกัดค่าย: WhiteMusic

F#m | D |A | E |

เขF#mาอาจจะมองเธอไม่ดี  ตัดDสินว่าเธอไม่เข้าทีแม้Aเธอก็ทำทุกวิธี  เหมือEนไม่มีความหมาย

เธF#mอกลับต้องคอยเสียน้ำตา  รู้Dสึกตัวเองนั้นไร้ค่าทุ่Aมเทเข้าไปเท่าไร  กลับไม่Eได้อะไรกลับมา

โปBmรดอย่ากังวC#mลไปแม้คนDบางคนอาจไม่เข้าใจAตัวตนของเธอโปBmรดอย่าไปสC#mนใจแม้เธDอจะดีไม่พอสำหรับใคE

แต่อย่างน้อAยก็มากพอสำหรับฉันEที่รักเธอแต่อย่างน้F#mอยเธอสำคัญและมีค่าEในสายตาฉันไม่ว่Dาใครจะมองเช่นไEแต่อย่างน้อAยก็มากพอสำหรับฉันEที่รักเธอแต่อย่างน้F#mอยเธอสำคัญและงดงาEมในสายตาฉันทุกวัDโปรดรู้Bmเธอมีใครที่ห่วงใEย ไม่ไกลอยู่ตรงนี้A

ไม่F#mอยากให้เธอต้องทุกข์ทนไม่Dอยากให้เธอไปร้อนรนสับAสนกับคำของคนที่ทำEให้เธอเจ็บช้ำ

ขอF#mเพียงแค่เธอนั้นมั่นใจไม่Dต้องเปลี่ยนแปลงตัวเพื่อใครขาAดขาดเกินเกินเป็นเธอ แบบนี้Eพอดีที่สุดแล้ว

* | ** |

Bm | C#m |D | A |
Bm | C#m |D | E |

** |

ก็เพราะทุกอย่Aางที่เคEยได้ทำนั้นเปลี่F#mยนใจที่เคEยบอบช้ำความอ่อนDโยนทุก Bmๆ ถ้อยคำค่อยเติEมให้และทำให้ความหวัAงของฉัน..กลับมาฟังเพลง - อย่างน้อยก็มากพอ Getsunova ft. Noi Pru เก็ตสึโนวา x น้อย วงพรู - YouTube

เนื้อเพลง อย่างน้อยก็มากพอ Getsunova ft. Noi Pru เก็ตสึโนวา x น้อย วงพรู เขาอาจจะมองเธอไม่ดี ตัดสินว่าเธอไม่เข้าที แม้เธอก็ทำทุกวิธี เหมือนไม่มีความหมาย เธอกลับต้องคอยเสียน้ำตา รู้สึกตัวเองนั้นไร้ค่า ทุ่มเทเข้าไปเท่าไร กลับไม่ได้อะไรกลับมา โปรดอย่ากังวลไป แม้คนบางคนอาจไม่เข้าใจตัวตนของเธอ โปรดอย่าไปสนใจ แม้เธอจะดีไม่พอสำหรับใคร แต่อย่างน้อยก็มากพอสำหรับฉันที่รักเธอ แต่อย่างน้อยเธอสำคัญและมีค่าในสายตาฉัน ไม่ว่าใครจะมองเช่นไร แต่อย่างน้อยก็มากพอสำหรับฉันที่รักเธอ แต่อย่างน้อยเธอสำคัญ และงดงามในสายตาฉันทุกวัน โปรดรู้เธอมีใครที่ห่วงใย ไม่ไกลอยู่ตรงนี้ ไม่อยากให้เธอต้องทุกข์ทน ไม่อยากให้เธอไปร้อนรน สับสนกับคำของคนที่ทำให้เธอเจ็บช้ำ ขอเพียงแค่เธอนั้นมั่นใจ ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเพื่อใคร ขาดขาดเกินเกินเป็นเธอ แบบนี้พอดีที่สุดแล้ว ก็เพราะทุกอย่างที่เคยได้ทำ นั้นเปลี่ยนใจที่เคยบอบช้ำ ความอ่อนโยนทุกๆถ้อยคำ ค่อยเติมให้และทำให้ความหวังของฉัน กลับมา