กลับมาอีกครั้งได้ไหมพระจันทร์ กลับมาอีกครั้งได้ไหมพระอาทิตย์ กลับมาอีกครั้งได้ไหมเธอ

  ดวงดาว เดียวดาย   โฟล์ก   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง กลับมาอีกครั้งได้ไหมพระจันทร์ กลับมาอีกครั้งได้ไหมพระอาทิตย์ กลับมาอีกครั้งได้ไหมเธอ ดวงดาวเดียวดาย

F# | C# |
F# | C# |

ขอได้ไหA#mม กลับมาอีกครั้ง ในวงโคจรC#เราอย่าหลุดลอยลับไกG#ล อย่าไปไกลนักเลF#ขอร้องให้เธอจงย้อC#นคืน

ไปC#อีกไกล อีกไกลเท่าไหA#mร่ กว่าจะพบพบกันอีกทีG# ไม่ขอปล่อยมืF#ให้เคว้งให้คว้างให้ลอยลับไC#

* |

A#m | C# |A#m | C# |

** | * |

กลับมาสวนF#ทาง กลับมาเหินห่างให้ได้รู้C#ดังพระอาทิF#ตย์ พระจันทร์วนไปไม่เคยพบกัน แต่ก็รู้C#แม้จะสวนทาF#งกันอยู่ แต่เราก็ยังได้วน   G#วนอยู่เป็นดาวเคราะห์ รอบ ๆ กัน

C# | F# |G# |

* |

A#m | F# |G# | C# |ฟังเพลง - กลับมาอีกครั้งได้ไหมพระจันทร์ กลับมาอีกครั้งได้ไหมพระอาทิตย์ กลับมาอีกครั้งได้ไหมเธอ ดวงดาวเดียวดาย - YouTube

เนื้อเพลง กลับมาอีกครั้งได้ไหมพระจันทร์ กลับมาอีกครั้งได้ไหมพระอาทิตย์ กลับมาอีกครั้งได้ไหมเธอ ดวงดาวเดียวดาย ขอได้ไหม กลับมาอีกครั้ง ในวงโคจรเรา อย่าหลุดลอยลับไกล อย่าไปไกลนักเลย ขอร้องให้เธอจงย้อนคืน ไปอีกไกล อีกไกลเท่าไหร่ กว่าจะพบ พบกันอีกที ไม่ขอปล่อยมือ ให้เคว้งให้คว้างให้ลอยลับไป กลับมาสวนทาง กลับมาเหินห่างให้ได้รู้ ดังพระอาทิตย์ พระจันทร์ วนไปไม่เคยพบกัน แต่ก็รู้ แม้จะสวนทางกันอยู่ แต่เราก็ยังได้วน วนอยู่เป็นดาวเคราะห์ รอบๆกัน