ก่อนเบิดลม

  กอล์ฟ สุทธิพงษ์   ลูกทุ่ง   อีสาน   เศร้า
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ก่อนเบิดลม กอล์ฟ สุทธิพงษ์
เนื้อร้อง/ทำนอง: กอล์ฟ สุทธิพงษ์

A#7 |
D# A# | Cm A#/D | G# |

เบิCmดมื้อขี่A#แต่รถอ้อมบ้G# A#านเวียกงาCmนบ่เอาจักอย่A#าง ขี้คร้าG#นแฮง   A#ขู่รีCmดไถเงินพ่อแA#ม่ ตั้งวงG#กินเหล้ายามแลD#เมCmามากะแสดA#งว่าเพิ่นคักG#หลาย.. A#

ชั่วคัCmกบ่มีแนวดีA#/D  ฆ่าตีG#แม่พ่อ   A#หน้ามืCmดตามัวเห็นหมู่A#ดีกว่า ชั่วG#หลาย  A#ฝัCmนแม่พังสลาA#/Dย  หวังพึ่งG#ลูกชายได้ข่าCmวลูกชายใกล้ตาA#ย รถใหญ่G#วิ่งชน โอ้G#

แต่เวรกรรCmมตามสนอง..ลูกชั่วG#คนนี้ทรพีD#.. ฆ่าตีพ่อA#/Dแม่..จำได้บ่Cmไผเลี้ยงมา ป้อนข้าG#วป้อนน้ำดูแลคิดได้D#เมื่อสายเกินแก้ เมื่อใกล้สิตาA#ย..

ก่อนสิเบิดลมหายD#ใจ เหลียGmวไปไสช่างมืดCmมนหางตาเห็นเฒ่าสองคG#น..ฮ้องGmไห้ กะคืFmอพ่อแA#ม่รถใหญ่D#มันแล่นเร็วมGmา ปานว่CmาเวรกรรมมาขนแGmก่ลงหม้อG#นรกลึกสุดGmแท้ ๆ ลูกคนนี้Fmเฮ็ดบ่ดีกับแGmม่คั่นชาติหน้Fmามีอยู่จริงแA#ท้ ขอแก้โตD#ใหม่

Cm A#/D | D# A# |
Cm A#/D | G# |

* | ** |

ลูกคนนี้Fmเฮ็ดบ่ดีกับแม่Gmคั่นชาติหน้Fmามีอยู่จริงแA#ท้ ขอแก้โตD#ใหม่..

D#maj7 |ฟังเพลง - ก่อนเบิดลม กอล์ฟ สุทธิพงษ์ - YouTube

เนื้อเพลง ก่อนเบิดลม กอล์ฟ สุทธิพงษ์ เบิดมื้อขี่แต่รถอ้อมบ้าน เวียกงานบ่เอาจักอย่าง ขี้คร้านแฮง ขู่รีดไถเงินพ่อแม่ ตั้งวงกินเหล้ายามแลง เมามากะแสดงว่าเพิ่นคักหลาย ชั่วคักบ่มีแนวดี ฆ่าตีแม่พ่อ หน้ามืดตามัวเห็นหมู่ดีกว่า ชั่วหลาย ฝันแม่พังสลาย หวังพึ่งลูกชาย ได้ข่าวลูกชายใกล้ตาย รถใหญ่วิ่งชน โอ้ย แต่เวรกรรมตามสนอง ลูกชั่วคนนี้ ทรพี ฆ่าตีพ่อแม่ จำได้บ่ไผเลี้ยงมา ป้อนข้าวป้อนน้ำดูแล คิดได้เมื่อสายเกินแก้ เมื่อใกล้สิตาย ก่อนสิเบิดลมหายใจ เหลียวไปไสช่างมืดมน หางตาเห็นเฒ่าสองคน ฮ้องไห้ กะคือพ่อแม่ รถใหญ่มันแล่นเร็วมา ปานว่าเวรกรรมมาขนแก่ ลงหม้อนรกลึกสุดแท้ๆลูกคนนี้เฮ็ดบ่ดีกับแม่ คั่นชาติหน้ามีอยู่จริงแท้ ขอแก้โตใหม่ ลูกคนนี้เฮ็ดบ่ดีกับแม่ คั่นชาติหน้ามีอยู่จริงแท้ ขอแก้โตใหม่