ผัวกตัญญู

  พ่อน้องเก้า500   มนุษย์ต่างดาว   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต   ใต้   อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ผัวกตัญญู มนุษย์ต่างดาว (พ่อน้องเก้า500)
เนื้อร้อง/ทำนอง: จ่าแดดเรียบเรียง: ตะวัน เพชรรัตน์

C# D E |

F#m | C#m |D E | A |
F#m | Bm |D E | A | E |

ยกข้อต่อกล่Aาวถึงเรื่องราวของฉัF#mชีวิตประจำวัDน นั้นมีEไอไหรมั่งAก็ไม่มีไหF#mร ก็มีแต่ใจที่ให้กัAด้วยความรักนี้สำคัBmญ ทำให้ฉันทำได้เพE

เมียสั่งให้ฉัAนนั้นไปซักผ้F#mฉันได้แค่สบตDา ไหนละวEะ กะละมัAน้องแหลงดี F#mๆ อย่าทำส่งเสียงดัA(น้องแหลงดี F#mๆ อย่าทำส่งเสียงดัAง)ไหนน้องไหนกะละมัBmง เอามาตั้งไว้ตะน้อง E

เมียสั่งให้ฉัAนนั้นไปล้างถ้วF#mเห็นว่าเมียพี่สวDย เลยช่วยไEด้ทั้งนั้Aทำตัวดี ๆF#m อาจมีลุ้นรางวัAเอามาไว้ปลอบขวัBmญ ไว้เป็EนกำลังใจA

ผัDวกตัญญูA.. ว่าคนรู้E..กันทั้งเมืF#mองผัDว ผัว ผัวกตัญญูA.. รู้ ๆE และเข้าใF#mวัน ๆBm .. มีแต่ใBmจ..มีแต่ใจD ฝากไEว้กับคุณเมีA | Eย..

ใครว่F#mากูเป็นคนกลัวเมียกูไม่ได้กลัวเมีย กูเป็นคนรักเมียใครว่F#mากูเป็นคนกลัวเมียกูไม่ได้กลัวเมีย แต่กูเกรงใจเมีย

เมียมีF#mเมียพี่ไม่มาถึงเมียไม่มา แต่ว่าเมียพี่มีเมียมีF#mเมียพี่ไม่มาถึงเมียไม่มDา แต่ว่าเมียพี่มี..E

F#m | C#m |D E | A |
F#m | Bm |D E | A | E |

* |

พี่สัญญAาจะรักษาความดีไF#mว้เสมอต้นเสมอปลาDย เมียได้Eไม่อายใคAรางวัลนี้F#m รางวัลแสบหัวใA(รางวัลนี้F#m รางวัลแสบหัวใAจ)จะรักษาเอาBm | Eไว้..           ไว้ให้กับคุณเมีย

F#m | C#m |D E | A |
F#m | Bm |D E | A | E |

พวกเราผัวดีเด่น ผัวแห่งชาติเราไม่ดื้อกับเมียนะครับฟังเพลง - ผัวกตัญญู มนุษย์ต่างดาว (พ่อน้องเก้าเกริกพล หรือเก้าห้าร้อย) - YouTube

เนื้อเพลง ผัวกตัญญู มนุษย์ต่างดาว (พ่อน้องเก้า เกริกพล เพชรรัตน์) ยกข้อต่อกล่าวถึงเรื่องราวของฉัน ชีวิตประจำวัน นั้นมีไอไหรมั่ง ก็ไม่มีไหร ก็มีแต่ใจที่ให้กัน ด้วยความรักนี้สำคัญ ทำให้ฉันทำได้เพ เมียสั่งให้ฉันนั้นไปซักผ้า ฉันได้แค่สบตา ไหนละวะ กะละมัง น้องแหลงดีๆอย่าทำส่งเสียงดัง (น้องแหลงดีๆอย่าทำส่งเสียงดัง) ไหนน้องไหนกะละมัง เอามาตั้งไว้ตะน้อง เมียสั่งให้ฉันนั้นไปล้างถ้วย เห็นว่าเมียพี่สวย เลยช่วยได้ทั้งนั้น ทำตัวดีๆอาจมีลุ้นรางวัล เอามาไว้ปลอบขวัญ ไว้เป็นกำลังใจ ผัวกตัญญู ว่าคนรู้ กันทั้งเมือง ผัว ผัว ผัวกตัญญู รู้ๆและเข้าใจ วันๆ มีแต่ใจ มีแต่ใจ ฝากไว้กับคุณเมีย ใครว่ากูเป็นคนกลัวเมีย กูไม่ได้กลัวเมีย กูเป็นคนรักเมีย ใครว่ากูเป็นคนกลัวเมีย กูไม่ได้กลัวเมีย แต่กูเกรงใจเมีย เมียมีเมียพี่ไม่มา ถึงเมียไม่มา แต่ว่าเมียพี่มี เมียมีเมียพี่ไม่มา ถึงเมียไม่มา แต่ว่าเมียพี่มี พี่สัญญาจะรักษาความดีไว้ เสมอต้นเสมอปลาย เมียได้ไม่อายใคร รางวัลนี้ รางวัลแสบหัวใจ (รางวัลนี้ รางวัลแสบหัวใจ) จะรักษาเอาไว้ ไว้ให้กับคุณเมีย พวกเราผัวดีเด่น ผัวแห่งชาติ เราไม่ดื้อกับเมียนะครับ