รู้แล้ว (I Know)

  Hers   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง รู้แล้ว Hers เฮอร์ส
เนื้อร้อง/ทำนอง: พลอย ชลลดา ทองใบ, ยีนส์ ณัฐวดี ปฏิเมธีภรณ์, กิ๊ก ณัฐชยา แตงอ่อนเรียบเรียง: Kijjaz, กิจจาศักดิ์ ตริยานนท์ดนตรี: ยีนส์ ณัฐวดี ปฏิเมธีภรณ์สังกัดค่าย: What The Duckติดต่องานแสดง: 0818570572, 0631926456

D | A |Em | G A |

 D  ตื่นขึ้นมาพบความว่างเปล่A   ที่ตรงนี้Emที่เคยมีเรา   มีรอยยิ้Gมและมีเรื่องราAวมากมาย

 D  เคยมีเธอข้างกาA   อ้อมกอดที่แสEmนดีและจริงใจ   กับความรัGกที่ไม่เคยจาAงหาย

 Em  ไม่มีอีกแล้A   เวลF#mาดี ๆ ของเรา มันBหมดความหมาย   ย้อEmนเวลากลับไปไม่ไAด้

รู้Dแล้วและคงไม่สำคัAญ แต่ฉันยังเสียดาEmกับวัGนดี ๆ ที่สองAเราเคยมีกัDยังมีเธอในควาAมฝัน ตลอEmดมา G  ยังมีAเธอเหมือนเดิม

D | A |Em | G A |

 D  ผ่านไปแล้วก็พอจะเข้าใA   แม้มันไม่เนิ่นEmนาน   ติดอยู่กับค่ำGคืนที่มันโหดAร้าย

 G  ไม่มีเธอแล้A   ผ่านคืนวัF#mนด้วยรอยน้ำตา แทBบจะขาดใจ   กับรัEmกที่มันหายAไป

** |

(รู้Gแล้ว) รู้F#mว่าเธอต้องไป(รู้Bmแล้ว) เพราะGmเธอตัดสินใจ(รู้Bmแล้ว) ช่วAยอยู่ต่อได้ไหม ลองทEsus4บทวนดูอีกทีEหรือมันไม่มีGเรื่องราวดี ๆ ให้เธอกลับมAา..

** |

D | A |Em |

 G  ยังมีAเธอเหมือนเดิDม..ฟังเพลง - รู้แล้ว Hers เฮอร์ส - YouTube

เนื้อเพลง รู้แล้ว Hers เฮอร์ส ตื่นขึ้นมาพบความว่างเปล่า ที่ตรงนี้ที่เคยมีเรา มีรอยยิ้มและมีเรื่องราวมากมาย เคยมีเธอข้างกาย อ้อมกอดที่แสนดีและจริงใจ กับความรักที่ไม่เคยจางหาย ไม่มีอีกแล้ว เวลาดีๆของเรา มันหมดความหมาย ย้อนเวลากลับไปไม่ได้ รู้แล้วและคงไม่สำคัญ แต่ฉันยังเสียดาย กับวันดีๆที่สองเราเคยมีกัน ยังมีเธอในความฝัน ตลอดมา ยังมีเธอเหมือนเดิม ผ่านไปแล้วก็พอจะเข้าใจ แม้มันไม่เนิ่นนาน ติดอยู่กับค่ำคืนที่มันโหดร้าย ไม่มีเธอแล้ว ผ่านคืนวันด้วยรอยน้ำตา แทบจะขาดใจ กับรักที่มันหายไป (รู้แล้ว) รู้ว่าเธอต้องไป (รู้แล้ว) เพราะเธอตัดสินใจ (รู้แล้ว) ช่วยอยู่ต่อได้ไหม ลองทบทวนดูอีกที หรือมันไม่มีเรื่องราวดีๆให้เธอกลับมา ยังมีเธอเหมือนเดิม