ไม่เหมือนเก่า (Fine)

  Hers   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ไม่เหมือนเก่า Hers เฮอร์ส
เนื้อร้อง: ชลลดา ทองใบ, ภัทรมนต์ บวรไกรศรี, สิงโต นำโชค, สถาปัตย์ ธีรนิตยภาพทำนอง: ชลลดา ทองใบ, ชลลดา ทองใบ, กิจจาศักดิ์ ตริยานนท์, มณเฑียร แก้วกำเนิดเรียบเรียง/ดนตรี: กิจจาศักดิ์ ตริยานนท์โปรดิวเซอร์: กิจจาศักดิ์ ตริยานนท์สังกัดค่าย: What the Duckติดต่องานแสดง: 0818570572, 0896388249

D | D/F# |G | G |
D | D/F# |G | G |

 D  เรื่องราวที่ผ่านมา    D/F#   จนฉันเกือบลืมไปแล้G   ลืมGว่าเคยเสียใจเท่าไร D  แต่มันก็ผ่านไป     D/F#ไม่นานก็คงจะหาG   ลืมGคนที่ทำร้ายหัวใจ

 Bm  วันคืนเจ็บช้ำA เพราะใครคนนั้G   หรือGเพราะฉันนั้นทำพลาดไป Bm  ทำให้เรียนรู้A และทำให้ฉันเข้าGใจ..  A

 D  แม้ว่าไม่เหมือนเก่Bmา แต่จะยังทนไหCmaj7   ถึEmงหัวใจจะเคAยอ่อนล้า D  ฉันยังคงก้าวเดิBmน เพื่อสิ่งที่ตามหCmaj7   ในวัEmนที่เธอไม่ยืนAอยู่ตรงนี้D

D | D/F# |G | G |

 D  วันคืนที่ผ่านไป     D/F#    เธออาจจะลืมไปแล้G   ลืGมว่าเคยรักใครเท่าไร D  แต่มันจะผ่านไป     D/F#    สักวันก็คงจางหาG   ปล่อGยหัวใจตามที่ฉันเป็น

* | ** |

D | D/F# |G | G |
D | D/F# |G | G |

 Bm  ทำให้เรียนรู้A และทำให้ฉันเข้าGใจ..  A

** | ** |

D | D/F# | G | G | ( x2 ) | D |ฟังเพลง - ไม่เหมือนเก่า Hers เฮอร์ส - YouTube

เนื้อเพลง ไม่เหมือนเก่า Hers เฮอร์ส เรื่องราวที่ผ่านมา จนฉันเกือบลืมไปแล้ว ลืมว่าเคยเสียใจเท่าไร แต่มันก็ผ่านไป ไม่นานก็คงจะหาย ลืมคนที่ทำร้ายหัวใจ วันคืนเจ็บช้ำ เพราะใครคนนั้น หรือเพราะฉันนั้นทำพลาดไป ทำให้เรียนรู้ และทำให้ฉันเข้าใจ แม้ว่าไม่เหมือนเก่า แต่จะยังทนไหว ถึงหัวใจจะเคยอ่อนล้า ฉันยังคงก้าวเดิน เพื่อสิ่งที่ตามหา ในวันที่เธอไม่ยืนอยู่ตรงนี้ วันคืนที่ผ่านไป เธออาจจะลืมไปแล้ว ลืมว่าเคยรักใครเท่าไร แต่มันจะผ่านไป สักวันก็คงจางหาย ปล่อยหัวใจตามที่ฉันเป็น ทำให้เรียนรู้ และทำให้ฉันเข้าใจ