ให้เหล้าดูแลกู

  มิกซ์ ถิรวิทย์   ศาล สานศิลป์   ลูกทุ่ง   อีสาน   เศร้า   อกหัก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ให้เหล้าดูแลกู มิกซ์ ถิรวิทย์ ft. ศาล สานศิลป์
เนื้อร้อง/ทำนอง: มิกซ์ ถิรวิทย์เรียบเรียง: ภาคิณ DL Studioดนตรี: อภิสิทธิ์ ราตรี, Nuii Snowblack, Gappy Phurin Butrak Pwbd

F C | Dm |A# C | F |

แนFม..ออกไปจนสุดสายCตาแค่ได้เห็DmนหลังคาหัวใจCกะแทบA#สิวายโห่F..ฮ้องอีหยังกันสูCฮู้บ่Dmคนอยู่ทางนี้CใจสิขาดA#ตาย

ทรุดลGmงกับหม่อง ตอนน้องเข้Cาบายสีสิเป็นของเขAmาอีหลีติผู้Dmสาวอ้ายประคับประคอA#งใจตัวเองด้วยสุรAmาเมรัDmฮักแท้A#และฮักท้ายขอCงกู..

ให้เหล้าดูแลกูF ให้สูC..ดูแลDmกันบ่มีแฮงA#อวยพรอีหยัAmงทั้งนั้นกำลังGmกระเสือกระสนหายใCให้เหล้าดูแลกูF ให้สูC..ดูแลDmกันกอดสุดท้าA#ยของอ้ายบ่แม่นเจ้Amาตามฝันคงได้นอA#นกอดกันกับฮักแท้C(ชื่อว่า..Fรวงข้าว) (C)

แนFม..ออกไปจนสุดสาCยตาเห็นแต่ก้อDmนขี้ฟ้าผ่านม่Cานน้ำตาA#ของอ้ายฮ้อFง..ไห้อีหยังคัCกหลายเขาได้สุDmขสมใจ บ่ได้CสิมาไยA#ดี

ทรุดลGmงกับหม่อง ตอนน้องเข้Cาบายสีถึงสิล้Amมสิตายตรงนี้ บ่มีDmความหมายประคับประคอA#งใจตัวเองด้วยสุรAmาเมรัDmฮักแท้A#และฮักท้ายขอCงกู..

** |

F C | Dm C |A# Am | Gm C |
F C | Dm C |A# Am | Gm C |

** | ** |

F C | Dm |A# C | F |ฟังเพลง - ให้เหล้าดูแลกู มิกซ์ ถิรวิทย์ ft. ศาล สานศิลป์ - YouTube

เนื้อเพลง ให้เหล้าดูแลกู มิกซ์ ถิรวิทย์ ft. ศาล สานศิลป์ แนม ออกไปจนสุดสายตา แค่ได้เห็นหลังคาหัวใจกะแทบสิวาย โห่ ฮ้องอีหยังกันสู ฮู้บ่คนอยู่ทางนี้ใจสิขาดตาย ทรุดลงกับหม่อง ตอนน้องเข้าบายสี สิเป็นของเขาอีหลีติผู้สาวอ้าย ประคับประคองใจตัวเองด้วยสุราเมรัย ฮักแท้และฮักท้ายของกู ให้เหล้าดูแลกู ให้สู ดูแลกัน บ่มีแฮงอวยพรอีหยังทั้งนั้น กำลังกระเสือกระสนหายใจ ให้เหล้าดูแลกู ให้สู ดูแลกัน กอดสุดท้ายของอ้ายบ่แม่นเจ้าตามฝัน คงได้นอนกอดกันกับฮักแท้(ชื่อว่า รวงข้าว) แนม ออกไปจนสุดสายตา เห็นแต่ก้อนขี้ฟ้าผ่านม่านน้ำตาของอ้าย ฮ้อง ไห้อีหยังคักหลาย เขาได้สุขสมใจ บ่ได้สิมาไยดี ทรุดลงกับหม่อง ตอนน้องเข้าบายสี ถึงสิล้มสิตายตรงนี้ บ่มีความหมาย ประคับประคองใจตัวเองด้วยสุราเมรัย ฮักแท้และฮักท้ายของกู