น้องสิเลี้ยงขนม

  ฮันนี่ นิชาดา   ลูกทุ่ง   อีสาน   อินเลิฟ   จีบ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง น้องสิเลี้ยงขนม ฮันนี่ นิชาดา
เนื้อร้อง/ทำนอง: เนม สุรพงษ์เรียบเรียง: จินนี่ ภูไทสังกัดค่าย: จ้วดจ้าด สตูดิโอติดต่องานแสดง: 0828532307

เป็นเอาหลG#าย น้องเป็นเอาหลายคันบ่ได้เว้Cmามื้อนี้คงตายอดบ่รFmน มันทนบ่ได้อ้ายเอ๋ยอ้A#ายหยุดฟังน้องก่อน.G# A#.

Fm | D# |Fm | A# | A# |

เป็นสาวขึ้นใหD#ม่ พวมสิจบจากชั้นประถCmมฯขึ้นมัธยD#ม เฮ็ดให้น้องได้มาเจออ้าA#แอบซอมหลายปีD# ยามอ้ายไปเรียนอาคารใด๋Cmน้องปลื้มอ้ายหลFmายคาบเช้า คาบบ่าย บ่ให้คาดสายA#ตา

* |

ตอน ม.1D# น้องแค่แอบมองพอขึ้น ม.2Cm ใจน้องกะมักขึ้น ม.3Fm ใจสั่นบักคัก ตึ๊ก ๆ ตั๊ก ๆA# ยามอ้ายมอฃมาสิบอกว่ามัFmก น้องนิ่มัก น้องนิ่มักอยากบอกว่าแม่D#น อ้ายนั่นแม่น อ้ายนั่นแม่นต้องเฮ็ดจั่งใด๋Fm จั่งสิได้เป็นแฟนต้องจ้างอิหยัA#งจั่งสิได้ควงแขนสิบอกว่ามัFmก น้องนิ่มัก น้องนิ่มักอยากบอกว่าแม่Cmน อ้ายนั่นแม่น อ้ายนั้นแม่นน้องมักอ้าFmยหลายจั่งได้เว้าแปน ๆถ้าอ้ายตกลA#งว่าสิยอมเป็นแฟน เด้G# A#อ..น้องสิเลี้ยงขนD#

Fm | D# |Fm | A# |
Fm | D# |Fm | A# |

 D#  เข้าเรียนทุกคาบแต่บ่ทราบอิหยังเลCm   เปิดหนังสือหน้าใดกะเป็นแต่หน้าอ้ายเอG#   เข้าเรียนคณิตฯยังคิดฮอดอ้ายเสA#   โอ๊A#ย จั่งแม่นเป็นตาหน่A#าย

* | ** | * | ** |

Fm | D# |Fm | A# | A# |D# |ฟังเพลง - น้องสิเลี้ยงขนม ฮันนี่ นิชาดา - YouTube

เนื้อเพลง น้องสิเลี้ยงขนม ฮันนี่ นิชาดา เป็นเอาหลาย น้องเป็นเอาหลาย คันบ่ได้เว้ามื้อนี้คงตาย อดบ่รน มันทนบ่ได้ อ้ายเอ๋ยอ้ายหยุดฟังน้องก่อน เป็นสาวขึ้นใหม่ พวมสิจบจากชั้นประถมฯ ขึ้นมัธยม เฮ็ดให้น้องได้มาเจออ้าย แอบซอมหลายปี ยามอ้ายไปเรียนอาคารใด๋ น้องปลื้มอ้ายหลาย คาบเช้า คาบบ่าย บ่ให้คาดสายตา ตอน ม 1 น้องแค่แอบมอง พอขึ้น ม 2 ใจน้องกะมัก ขึ้น ม 3 ใจสั่นบักคัก ตึ๊กๆตั๊กๆยามอ้ายมอฃมา สิบอกว่ามัก น้องนิ่มัก น้องนิ่มัก อยากบอกว่าแม่น อ้ายนั่นแม่น อ้ายนั่นแม่น ต้องเฮ็ดจั่งใด๋ จั่งสิได้เป็นแฟน ต้องจ้างอิหยังจั่งสิได้ควงแขน สิบอกว่ามัก น้องนิ่มัก น้องนิ่มัก อยากบอกว่าแม่น อ้ายนั่นแม่น อ้ายนั้นแม่น น้องมักอ้ายหลายจั่งได้เว้าแปนๆถ้าอ้ายตกลงว่าสิยอมเป็นแฟน เด้อ น้องสิเลี้ยงขนม เข้าเรียนทุกคาบแต่บ่ทราบอิหยังเลย เปิดหนังสือหน้าใดกะเป็นแต่หน้าอ้ายเอย เข้าเรียนคณิตฯยังคิดฮอดอ้ายเสย โอ๊ย จั่งแม่นเป็นตาหน่าย