หวัง (Hope)

  ดิว อรุณพงศ์   บอย สมภพ   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง หวัง Dew Arunpong X Boy Sompob ดิว อรุณพงศ์ x บอย สมภพ
ทำนอง/ดนตรี: ปนัสฐ์ นาครำไพเนื้อร้อง: Dew Arrunpongโปรดิวเซอร์: ณปภัช กาญจนรัตน์, ปนัสฐ์ นาครำไพสังกัดค่าย: Neon Music

A | E/G# |F#m | E |

กี่เช้Aา.. กี่หนาE/G#ว..เรื่องราF#mว.. ยังคงวนเวียEนอยู่อย่างนี้กี่ฝAน.. พ้นไปE/G#.. นานเท่าไหF#mร่..ไม่เคยมีใครEอยู่ตรงนี้

มีDเพียงเรา..กับควาC#mมเหงาใจจะมีBmวันใดEได้พบเจAขอGเพียงสักนาที..ให้ฉันได้เจอะเจอคนที่รBmอ..คนนั้Eน..

ก็ยังจะหวัAง ทั้ง ๆ ที่รู้ว่าไม่มีAmaj7หวังก็ยังคงหวัF#mง และยังรอคอยให้เวลา..แสนนาEนของค่ำคืDน..พ้นผ่าน.. แม้ทรC#mมาน..อาจจะนาBmนจนดวงดาวลบเลือEนหายไป

ก็ยังจะหวัAง ทั้ง ๆ ที่รู้ว่าต้องผิAmaj7ดหวังก็ยังจะหวัF#mง ในการรอคอยที่เลื่อนลอEขอเพียงแค่หนึ่งครั้Dง.. แค่ครั้งเC#m (F#m)ดียว..เพียงเสี้ยBmวหนึ่งของนาทีให้Eคน ๆ นี้ ไม่ต้องเหง(A)าใจ

A | E |

ก็ไม่รู้A.. ว่าเมื่อไหE/G#ร่..ที่ใF#mจ.. จะยังเดียวดาEยอยู่อย่างนี้อยากพ้Aน.. ไปสักทีE/G#..ขอแค่มีF#m.. ใครที่ใจEเฝ้าตามหา

* | ** | *** |

 D ได้แต่ภาวนC#mาเรื่อยไป ด้วยใจBmที่เพ้อ..กับสิ่งAที่ฝัน G จะรอคอยฟ้F#mาของวันใหม่ ที่Fได้เจอกับเธEอ..

** | *** |ฟังเพลง - หวัง (Hope) Dew Arunpong X Boy Sompob ดิว อรุณพงศ์ x บอย สมภพ - YouTube

เนื้อเพลง หวัง (Hope) Dew Arunpong X Boy Sompob ดิว อรุณพงศ์ x บอย สมภพ กี่เช้า กี่หนาว เรื่องราว ยังคงวนเวียนอยู่อย่างนี้ กี่ฝน พ้นไป นานเท่าไหร่ ไม่เคยมีใครอยู่ตรงนี้ มีเพียงเรา กับความเหงาใจ จะมีวันใดได้พบเจอ ขอเพียงสักนาที ให้ฉันได้เจอะเจอคนที่รอ คนนั้น ก็ยังจะหวัง ทั้งๆที่รู้ว่าไม่มีหวัง ก็ยังคงหวัง และยังรอคอยให้เวลา แสนนานของค่ำคืน พ้นผ่าน แม้ทรมาน อาจจะนานจนดวงดาวลบเลือนหายไป ก็ยังจะหวัง ทั้งๆที่รู้ว่าต้องผิดหวัง ก็ยังจะหวัง ในการรอคอยที่เลื่อนลอย ขอเพียงแค่หนึ่งครั้ง แค่ครั้งเดียว เพียงเสี้ยวหนึ่งของนาที ให้คนๆนี้ ไม่ต้องเหงาใจ ก็ไม่รู้ ว่าเมื่อไหร่ ที่ใจ จะยังเดียวดายอยู่อย่างนี้ อยากพ้น ไปสักที ขอแค่มี ใครที่ใจเฝ้าตามหา ได้แต่ภาวนาเรื่อยไป ด้วยใจที่เพ้อ กับสิ่งที่ฝัน จะรอคอยฟ้าของวันใหม่ ที่ได้เจอกับเธอ