คนนี้ล่ะแม่น (นกเจ่า)

  ไอออน ข้าวสารแลนด์   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง คนนี้ล่ะแม่น (นกเจ่า) ไอออน ข้าวสารแลนด์
เนื้อร้อง/ทำนอง: เจี๊ยบ นิสาเรียบเรียง: นัท พอใจสังกัดค่าย: Khaosan Land, ข้าวสารแลนด์ติดต่องานแสดง: 0610864591

F#m | E |D | E |
F#m | E |D | E |

 F#m  ขอหัวใจ..มาซบอกC#mข้างซ้าย ถ้าเขาบ่เอา D  ยามแลง ๆ ทั้งหัวใจมันให้บ่เซา ฮื้Eอ ฮื้อ       Eaddb9 F#m  แฮงค่ำแฮงคิดอ่ำล่ำกับเขาหล้ายหลาC#m   ทั้งหัวใจ กินบ่ไBmด้ นอนบ่หลัE Eaddb9

นกเจ่F#mาบินเข้าดง เขาคC#mงบ่คืนมาคือสิบิBmนหนีบ่คอยท่Eาเจ้าดอกเด้อAนางเด้อนางเด้F#mอ ฟังอ้ายแน่ คนที่แคC#mร์เจ้าสุอย่างอยากให้เธBmอฮักบ้าง ให้โอกาสอ้ายEแหน่

คนนี้ละD คนที่ฮักแต่เจ้าEผู้เดียว C#m  สิบ่เฮ็ดให้เจ้าเสียใF#mจคือที่ผ่านมา   ถ้าหากว่าฟ้Dาสิตั้งใจแกล้งให้เจ้าอกหัC#m   อ้ายสิตั้F#mงใจฮักจนสุดชีวิEถ้าพรมลิขิDตสิขีดเส้นไว้ให้เฮาฮักกัEแต่ สุดท้ายนั้C#mนกะขึ้นอยู่กับใจเจ้F#mสิฮักเขBmา หรือเจ้Eา..สิฮักอ้าAย..  (G D/F# E)

F#m | C#m |Bm E | A |

D E | C#m F#m |Bm E | A | G D/F# E |

* | ** |

 D  คนที่ฮักแต่เจ้าEผู้เดียว C#m  สิบ่เฮ็ดให้เจ้าเสียใF#mจคือที่ผ่านมา   ถ้าหากว่าฟ้Dาสิตั้งใจแกล้งให้เจ้าอกหัC#m   อ้ายสิตั้F#mงใจฮักจนสุดชีวิEถ้าพรมลิขิDตสิขีดเส้นไว้ให้เฮาฮักกัEแต่ สุดท้ายนั้C#mนกะขึ้นอยู่กับใจเจ้F#mสิฮักเขBmา หรือเจ้Eา..สิฮักF#m C#/F | E B/D#อ้าย..

นกเจ่F#mาบินเข้าดง เขาคC#mงบ่คืนมาคือสิบิBmนหนีบ่คอยท่Eาเจ้าดอกเด้อAนางเด้อนางเด้F#mอ ฟังอ้ายแน่ คนที่แคC#mร์เจ้าสุอย่างอยากให้เธBmอฮักบ้าง.E. โอย..ให้โอกาสอ้ายแหน่..

F#m | E |D | E |A |ฟังเพลง - คนนี้ล่ะแม่น (นกเจ่า) ไอออน ข้าวสารแลนด์ - YouTube

เนื้อเพลง คนนี้ล่ะแม่น (นกเจ่า) ไอออน ข้าวสารแลนด์ ขอหัวใจ มาซบอกข้างซ้าย ถ้าเขาบ่เอา ยามแลงๆทั้งหัวใจมันให้บ่เซา ฮื้อ ฮื้อ แฮงค่ำแฮงคิดอ่ำล่ำกับเขาหล้ายหลาย ทั้งหัวใจ กินบ่ได้ นอนบ่หลับ นกเจ่าบินเข้าดง เขาคงบ่คืนมา คือสิบินหนีบ่คอยท่าเจ้าดอกเด้อนาง เด้อนางเด้อ ฟังอ้ายแน่ คนที่แคร์เจ้าสุอย่าง อยากให้เธอฮักบ้าง ให้โอกาสอ้ายแหน่ คนนี้ละ คนที่ฮักแต่เจ้าผู้เดียว สิบ่เฮ็ดให้เจ้าเสียใจคือที่ผ่านมา ถ้าหากว่าฟ้าสิตั้งใจแกล้งให้เจ้าอกหัก อ้ายสิตั้งใจฮักจนสุดชีวิต ถ้าพรมลิขิตสิขีดเส้นไว้ให้เฮาฮักกัน แต่ สุดท้ายนั้นกะขึ้นอยู่กับใจเจ้า สิฮักเขา หรือเจ้า สิฮักอ้าย คนที่ฮักแต่เจ้าผู้เดียว สิบ่เฮ็ดให้เจ้าเสียใจคือที่ผ่านมา ถ้าหากว่าฟ้าสิตั้งใจแกล้งให้เจ้าอกหัก อ้ายสิตั้งใจฮักจนสุดชีวิต ถ้าพรมลิขิตสิขีดเส้นไว้ให้เฮาฮักกัน แต่ สุดท้ายนั้นกะขึ้นอยู่กับใจเจ้า สิฮักเขา หรือเจ้า สิฮักอ้าย นกเจ่าบินเข้าดง เขาคงบ่คืนมา คือสิบินหนีบ่คอยท่าเจ้าดอกเด้อนาง เด้อนางเด้อ ฟังอ้ายแน่ คนที่แคร์เจ้าสุอย่าง อยากให้เธอฮักบ้าง โอย ให้โอกาสอ้ายแหน่