ไอต้าวความรัก

  Error Life   Khun Nay   ใต้   อินเลิฟ   จีบ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ไอต้าวความรัก Khun Nay x Error Life
เนื้อร้อง/ทำนอง: Khun Nay, Error Lifeดนตรี/โปรดิวเซอร์: Khun Nay

D | F#m |Bm | A |
D | F#m |Bm | A |

สวัสดีครับไอต้าวความรัDทำผมไม่ได้หยุดพักF#mเลยมันหยุดไม่ไหวเพราะเธอน่ารัBmทำผมนั้นแทบชะงักAทุกทีโปรดอย่าเมินผมได้ไหมคนดีDอย่าทำกับผมอย่างงี้F#mเลยมันทนไม่ไหวถ้าเธอทำเฉBmหัวใจตกเป็นเชลAยให้เธอคนเดี(D)ยว

เจอDเธอครั้งแรก ผมก็อยากF#mจะเข้าไปทักแต่มันกลัBmวไม่กล้า กลัวว่าเธAอนั้นมีคนรักอยู่แล้วอ่ะเกือDบจะเป็นบ้า หลงผู้หญิF#mงคนนี้เข้าแล้วเอายังไBmงดีนะ เอาเป็นว่าAผมเข้าจีบเลยละกัน

เธอDน่ารักเกินใจจะห้ามไหวเธF#mอดูดีเหลือเกินนะรู้ไหมเลิกBmทำตัวแบบนี้จะได้ไหมดูทรAงผมคงไม่ไหวเท่าไรขอDให้ผมดูแลเธอได้ไหม ผมขF#mอทีนะคนดีผมขอBmเธอ ก็แบบว่าผมชอบAเธอ ชอบเธอ ชอบเธอ

** |

เฮD น้องสาว น้องโร้จัF#mกพี่บ่าวม่ายเอยพี่Bmนะคนใต้ แต่ว่าน้อAงจะชอบม่ายเอยก็Dแบบว่าน้องน่ารัF#mกแบบชิบหายเลยนิพี่Bmไม่ยังไหร มีแต่ใจAจะเอาม่ายคนดี

คิดDพันพรือก็บอกกันนะน้องสาวน้อF#mงน่ะโคตรใสโดนใจพี่แล้วหลาวน้อBmงว่างไหมเดี๋ยวพาไปเลี้ยงข้าวแค่ขอAให้พี่ได้อยู่ตรงนี้

ขอDเถอะนะน้องอย่าทำแบบนี้ขอF#mสักทีให้พี่ได้คิดถึงรัBmกจริง ๆ รักแบบว่าโคตรซึ้งและพี่Aจะบอกว่ารักน้องเป็นคนสุดท้าย

** |

เธDอน่ะตัวเล็กแก้มแดงแบบว่าของแพF#mงผมเลยได้แค่มองเธBmอน่ะดูดีมีค่า ผมคงไม่กล้Aาที่จะไปครอบครองแต่ว่าเธอDดันตรงสเป็กผมเลยต้องเช็F#mคสถานะหัวใจของเธอและว่าถ้าBmมันเป็นไปได้ ความหวังสุดท้าAขอให้ได้เข้าไปอยู่ในใจของเธอ

รักDน้องนะคนดี คบกับพี่F#mไม่มีปัญหาเดี๋ยวจะพBmาไปไหว้พ่อตาและแม่AยายเอาไหมลืมDเลยเรื่องเจ้าชู้ เพราะ iF#m นั้นรักแค่ youขอเธBmอมาเป็นmy boo ของพี่Aคนเดียวนะเธอ

** |

โอ้Dวเจ้าคนงามเธอสวF#nยเลิศเลอทำผBmมละเมอและเผลAอเก็บไปฝันOhBm baby girl you makF#me me fallin loBmve เพียงเธอและเพ้Aออยู่อย่างนั้น

ไม่ต้องกาDรอะไรหรอก แค่ขF#mอได้อยู่กับเธอก็เพิ่งเคยBmได้พบเจอ in lovAe เลยวินาทีนี้ยิ่งมอDงตาเธอ ยิ่งหลงF#mรักเธอแค่เพีBmยงให้ฉันได้รัAกก็ดีเหลือเกิน

** |ฟังเพลง - ไอต้าวความรัก Khun Nay x Error Life - YouTube

เนื้อเพลง ไอต้าวความรัก Khun Nay x Error Life สวัสดีครับไอต้าวความรัก ทำผมไม่ได้หยุดพักเลย มันหยุดไม่ไหวเพราะเธอน่ารัก ทำผมนั้นแทบชะงักทุกที โปรดอย่าเมินผมได้ไหมคนดี อย่าทำกับผมอย่างงี้เลย มันทนไม่ไหวถ้าเธอทำเฉย หัวใจตกเป็นเชลยให้เธอคนเดียว เจอเธอครั้งแรก ผมก็อยากจะเข้าไปทัก แต่มันกลัวไม่กล้า กลัวว่าเธอนั้นมีคนรักอยู่แล้วอ่ะ เกือบจะเป็นบ้า หลงผู้หญิงคนนี้เข้าแล้ว เอายังไงดีนะ เอาเป็นว่าผมเข้าจีบเลยละกัน เธอน่ารักเกินใจจะห้ามไหว เธอดูดีเหลือเกินนะรู้ไหม เลิกทำตัวแบบนี้จะได้ไหม ดูทรงผมคงไม่ไหวเท่าไร ขอให้ผมดูแลเธอได้ไหม ผมขอทีนะคนดี ผมขอเธอ ก็แบบว่าผมชอบเธอ ชอบเธอ ชอบเธอ เฮ น้องสาว น้องโร้จักพี่บ่าวม่ายเอย พี่นะคนใต้ แต่ว่าน้องจะชอบม่ายเอย ก็แบบว่าน้องน่ารักแบบชิบหายเลยนิ พี่ไม่ยังไหร มีแต่ใจจะเอาม่ายคนดี คิดพันพรือก็บอกกันนะน้องสาว น้องน่ะโคตรใสโดนใจพี่แล้วหลาว น้องว่างไหมเดี๋ยวพาไปเลี้ยงข้าว แค่ขอให้พี่ได้อยู่ตรงนี้ ขอเถอะนะน้องอย่าทำแบบนี้ ขอสักทีให้พี่ได้คิดถึง รักจริงๆรักแบบว่าโคตรซึ้ง และพี่จะบอกว่ารักน้องเป็นคนสุดท้าย เธอน่ะตัวเล็กแก้มแดง แบบว่าของแพงผมเลยได้แค่มอง เธอน่ะดูดีมีค่า ผมคงไม่กล้าที่จะไปครอบครอง แต่ว่าเธอดันตรงสเป็ก ผมเลยต้องเช็คสถานะหัวใจของเธอ และว่าถ้ามันเป็นไปได้ ความหวังสุดท้าย ขอให้ได้เข้าไปอยู่ในใจของเธอ รักน้องนะคนดี คบกับพี่ไม่มีปัญหา เดี๋ยวจะพาไปไหว้พ่อตาและแม่ยายเอาไหม ลืมเลยเรื่องเจ้าชู้ เพราะ i นั้นรักแค่ you ขอเธอมาเป็นmy boo ของพี่คนเดียวนะเธอ โอ้วเจ้าคนงามเธอสวยเลิศเลอ ทำผมละเมอและเผลอเก็บไปฝัน Oh baby girl you make me fall in love เพียงเธอและเพ้ออยู่อย่างนั้น ไม่ต้องการอะไรหรอก แค่ขอได้อยู่กับเธอ ก็เพิ่งเคยได้พบเจอ in love เลยวินาทีนี้ ยิ่งมองตาเธอ ยิ่งหลงรักเธอ แค่เพียงให้ฉันได้รักก็ดีเหลือเกิน