ถ้าเธอต้องเลือก

  Illslick   แร็พ   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ถ้าเธอต้องเลือก illslick อิลสลิก
เนื้อร้อง: illslick

Am D | G Em |
Am D | G Em |

ถ้าเธอต้องเลือกระหว่างเขAmาและฉัDถ้าเป็นอย่างนั้Gน เธอไม่ต้องเลือกฉันเลEmฉันขออยู่ของฉัAmนเหมือนเคDให้เธอลงเอยกับเขGา.. (ก็เท่านั้(Em)น/ไม่เป็นไร)

เธAmอคงมีคำถามที่เธอนั้นไม่Dกล้าบอกเพราะว่าเธGอคงคิดว่าฉันก็คงจะไม่Emกล้าตอบมอAmงตากันเธอก็ยังไม่Dกล้ามองแล้วจะให้Gฉันไปกับเธอ ฉันคงจะไม่Emกล้าลอง

เอAmาเลยแล้วแต่เธอ เอาตามที่ใจต้DองการเลือกสักทาGง ไม่มีใครหรอกที่เขาเดิEmนสองทางไปAmเถอะไปกับเขา ถ้าหากว่าใจDเธอต้องกันเท่านั้Gนก็พอ.. Em

มันคงวิเศAmษ ที่เขาได้เจอเธDพรหมลิขิGต สุดท้ายก็ได้เจEmฉันก็เลAmยต้องกลายเป็นส่วนเกิDไม่มีอะไรGเหมือนเดิม..  Em

** |

กาAmรที่เธอลังเลก็แปลว่าเขDาดีกว่าไม่ต้องเลGยขอร้องอย่าเลย เวลาของเธEmอมีค่าขอAmให้ได้ดั่งใจอย่างที่ไม่เคยDมีมาที่เธอทำGต้องมีเหตุผลทุกอย่างต้องมีEmที่มา

เธAmอคงเกินจะทนอะไรที่มันDซ้ำซากที่ผ่านมGาแค่ลืมมันไป ใคร ๆ ก็เคEmยทำพลาดไม่Amว่าเลือกทางไหนเพียงให้หัวใจDนำทางเท่านั้นก็พอ

* | ** |

Am D | G Em |ฟังเพลง - ถ้าเธอต้องเลือก illslick อิลสลิก - YouTube

เนื้อเพลง ถ้าเธอต้องเลือก illslick อิลสลิก ถ้าเธอต้องเลือกระหว่างเขาและฉัน ถ้าเป็นอย่างนั้น เธอไม่ต้องเลือกฉันเลย ฉันขออยู่ของฉันเหมือนเคย ให้เธอลงเอยกับเขา (ก็เท่านั้น/ไม่เป็นไร) เธอคงมีคำถามที่เธอนั้นไม่กล้าบอก เพราะว่าเธอคงคิดว่าฉันก็คงจะไม่กล้าตอบ มองตากันเธอก็ยังไม่กล้ามอง แล้วจะให้ฉันไปกับเธอ ฉันคงจะไม่กล้าลอง เอาเลยแล้วแต่เธอ เอาตามที่ใจต้องการ เลือกสักทาง ไม่มีใครหรอกที่เขาเดินสองทาง ไปเถอะไปกับเขา ถ้าหากว่าใจเธอต้องกัน เท่านั้นก็พอ มันคงวิเศษ ที่เขาได้เจอเธอ พรหมลิขิต สุดท้ายก็ได้เจอ ฉันก็เลยต้องกลายเป็นส่วนเกิน ไม่มีอะไรเหมือนเดิม การที่เธอลังเลก็แปลว่าเขาดีกว่า ไม่ต้องเลยขอร้องอย่าเลย เวลาของเธอมีค่า ขอให้ได้ดั่งใจอย่างที่ไม่เคยมีมา ที่เธอทำต้องมีเหตุผลทุกอย่างต้องมีที่มา เธอคงเกินจะทนอะไรที่มันซ้ำซาก ที่ผ่านมาแค่ลืมมันไป ใครๆก็เคยทำพลาด ไม่ว่าเลือกทางไหน เพียงให้หัวใจนำทางเท่านั้นก็พอ