ฟ้าวมีใหม่

  จินตหรา พูนลาภ   ศาล สานศิลป์   ลูกทุ่ง   อีสาน   เศร้า
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ฟ้าวมีใหม่ จินตหรา พูนลาภ ft. ศาล สานศิลป์
เนื้อร้อง/ทำนอง: รามิล ต้นแก้วเรียบเรียง: เอ็ม นาโนนติดต่องานแสดง: 0812529344

Em | Bm |C | D |
Em | Bm |C | D |

บ่ได้เต็มEmใจ..ที่เจ้าจากไBmบ่ได้เต็มAmใจ..ที่น้องมีDใครบ่ได้ดีEmใจ..ที่บอกเลิกกันBmวันนั้นเว้าบ่อาCยใจยังสั่น เจ็Dบเท่าสุมื้Gอ..

กะดีใจเด้Emอที่เจ้าลืมง่ายดีใจนำBmที่อ้ายทำใจได้เลิกกันไปCบ่ท่อใด๋มีคนใหม่ไวDคักแท้น้อ.. D

บอกกันแหน่ตี้G ใช้วิธีใBmด๋คือลืมง่ายแEmท้จบฮัCก ลบความจำD เขาเฮ็ดจั่งใด๋Gถิ่มคนเก่Cา ฟ้าวมีคนใหDม่เสี่ยงความเจ็บBmไว้ไสบอกแหEmน่เทื่อคนแCพ้..คนนี้Dสิเฮ็ดใจไGด้..

Em | Bm |C | D |

Em | Bm |Am | D | G |

* | ** |

กะบอกกันแหน่ตี้G ใช้วิธีใBmด๋คือลืมง่ายEmแท้จบฮัCก ลบความจำD เขาเฮ็ดจั่งใด๋Gถิ่มคนเก่Cา ฟ้าวมีคนDใหม่เสี่ยงความเจ็บBmไว้ไสบอกแหEmน่เทื่อคนแCพ้..คนนี้Dสิเฮ็ดใจไGด้..

ถิ่มคนเก่Cา ฟ้าวมีคนDใหม่เสี่ยงความเจ็Bmบไว้ไสบอกแหEmน่เทื่อคนแCพ้..คนนี้Dสิเฮ็ดใจไGด้..

ลางเทื่อคนแCพ้..คนนี้DสิทำGใจได้..

Em | Bm |C | D | G |ฟังเพลง - ฟ้าวมีใหม่ จินตหรา พูนลาภ ft. ศาล สานศิลป์ - YouTube

เนื้อเพลง ฟ้าวมีใหม่ จินตหรา พูนลาภ ft. ศาล สานศิลป์ บ่ได้เต็มใจ ที่เจ้าจากไป บ่ได้เต็มใจ ที่น้องมีใคร บ่ได้ดีใจ ที่บอกเลิกกันวันนั้น เว้าบ่อายใจยังสั่น เจ็บเท่าสุมื้อ กะดีใจเด้อที่เจ้าลืมง่าย ดีใจนำที่อ้ายทำใจได้ เลิกกันไปบ่ท่อใด๋มีคนใหม่ไวคักแท้น้อ บอกกันแหน่ตี้ ใช้วิธีใด๋คือลืมง่ายแท้ จบฮัก ลบความจำ เขาเฮ็ดจั่งใด๋ ถิ่มคนเก่า ฟ้าวมีคนใหม่ เสี่ยงความเจ็บไว้ไสบอกแหน่ เทื่อคนแพ้ คนนี้สิเฮ็ดใจได้ กะบอกกันแหน่ตี้ ใช้วิธีใด๋คือลืมง่ายแท้ จบฮัก ลบความจำ เขาเฮ็ดจั่งใด๋ ถิ่มคนเก่า ฟ้าวมีคนใหม่ เสี่ยงความเจ็บไว้ไสบอกแหน่ เทื่อคนแพ้ คนนี้สิเฮ็ดใจได้ ถิ่มคนเก่า ฟ้าวมีคนใหม่ เสี่ยงความเจ็บไว้ไสบอกแหน่ เทื่อคนแพ้ คนนี้สิเฮ็ดใจได้ ลางเทื่อคนแพ้ คนนี้สิทำใจได้