มนต์เพลงเร็กเก้

  จ๊อบ บรรจบ   เร็กเก้/สกา
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง มนต์เพลงเร็กเก้ จ๊อบ ทูดู JOB 2DO จ๊อบ บรรจบ
เนื้อร้อง/ทำนอง: บรรจบ พลอินทร์เรียบเรียง: เอ็มโปรดิวเซอร์: จ๊อบ ทูดูติดต่องานแสดง: 0951511389

Dm | Am |Dm | Am |
Gm | C |Dm | Am |

Dm | Am |Dm | Am |Dm | Am |

มนDmต์เพลงเร็กเก้  RooFt rock reggaeมนGmต์เพลงเร็กเก้  RooCt rock reggaeมนDmต์เพลงเร็กเก้  RooDmt rock reggaeมนFต์เพลงเร็กเก้  RooGmt rock reggaeมนCต์เพลงเร็กเก้  RooDmt rock reggae

Dm | Dm |Am | Am |C | C |Dm | Dm |
Dm | Dm |Am | Am |C | C |Dm | Dm |

พวกเรDmาชาวรัตค้าเร็กเก้Fไม่ใช่คนเสเพCล แต่มันคือเรื่องจริDmชีวิDmตมีมากมายหลายสิ่Cเป็นองค์ประกอAmบ เรียนรู้เอาเอDm

จะเต้นแร้Dmง เต้นกา ตามสบาFต้องมีน้ำใจC..โอบอ้อมอารีDmย์ชีวิDmต..ต้องมีเสรีGmเป็นสัจธรCรม..ค้ำจุนสังคDm

จะร่ายมนDmต์ให้คนมาฟังเพFลงขับร้องบรรเลCง..บทเพลงของชีวิDmปลดปล่อยอารDmมณ์ ส่งกระแสจิGmเกิดมากหนึ่งชีวิCต จะคิดมากไปทำDmไม

Dm | Am |Dm | Am |Dm | Dm |

Dmมทรงเดรสล็Cอก  ฟัCงเพลงร็อกสเตดดี้Dmอย่าตัดสิDmนกันที่หน้าตCา  คนเลวCใส่สูทก็มากมีDmRoot RoDmck Reggae RakkCaดูดกัญชCาไม่ใช่เป็นคนไม่ดีDmเรามาร้อFงมนต์เพลงเร็กเก้GmลองดูซิCเดี๋ยวชินไปเอDmก้มลงนิDmดแล้วโยกซ้ายโยกขวCถอยหลัง เดินหน้Cา ทำตาปรือปรีDmสายัFณห์ใช่ใหมละคนGmดีทุกวันแฮปปี้C แค่นี้ก็เพียงพDm

** |

Dm | Dm |Am | Am |C | C |Dm | Dm |

* | ** |

Dm | Dm | Am | Am | C | C | Dm | Dm | ( x2 )ฟังเพลง - มนต์เพลงเร็กเก้ จ๊อบ ทูดู JOB 2DO จ๊อบ บรรจบ - YouTube

เนื้อเพลง มนต์เพลงเร็กเก้ จ๊อบ ทูดู JOB 2DO จ๊อบบรรจบ มนต์เพลงเร็กเก้ Root rock reggae มนต์เพลงเร็กเก้ Root rock reggae มนต์เพลงเร็กเก้ Root rock reggae มนต์เพลงเร็กเก้ Root rock reggae มนต์เพลงเร็กเก้ Root rock reggae พวกเราชาวรัตค้าเร็กเก้ ไม่ใช่คนเสเพล แต่มันคือเรื่องจริง ชีวิตมีมากมายหลายสิ่ง เป็นองค์ประกอบ เรียนรู้เอาเอง จะเต้นแร้ง เต้นกา ตามสบาย ต้องมีน้ำใจ โอบอ้อมอารีย์ ชีวิต ต้องมีเสรี เป็นสัจธรรม ค้ำจุนสังคม จะร่ายมนต์ให้คนมาฟังเพลง ขับร้องบรรเลง บทเพลงของชีวิต ปลดปล่อยอารมณ์ ส่งกระแสจิต เกิดมากหนึ่งชีวิต จะคิดมากไปทำไม ผมทรงเดรสล็อก ฟังเพลงร็อกสเตดดี้ อย่าตัดสินกันที่หน้าตา คนเลวใส่สูทก็มากมี Root Rock Reggae Rakka ดูดกัญชาไม่ใช่เป็นคนไม่ดี เรามาร้องมนต์เพลงเร็กเก้ ลองดูซิเดี๋ยวชินไปเอง ก้มลงนิดแล้วโยกซ้ายโยกขวา ถอยหลัง เดินหน้า ทำตาปรือปรี สายัณห์ใช่ใหมละคนดี ทุกวันแฮปปี้ แค่นี้ก็เพียงพอ