ขอได้ไหม

  JUS MIN   สตริง   เศร้า
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ขอได้ไหม JUS MIN จัส มิน

D | D |

ไม่ทันได้รัDบรู้..ว่าAเธอจะไปไม่ทันได้ใBmช้..หัวใจAให้มันเรียกร้อGง..อะไรF#m ๆ ในใจก็ไม่เข้าใEmจเธอไปแบบนี้A

ไม่ทันได้คิDด..ถึงวันAเวลาที่ดีไม่อาจจะเดิBmน..หนีควาAมในใจเท่าไรไม่อาจจะลGบเธอ ที่เผลF#mอละเมอไปไกลฉันคงต้องรัEmบไม่ไหวแบบนี้A

ก็คงไม่พร้อGมให้เธอทิ้งไปF#mง่าย ๆหัวใEmจเท่านั้นยังรัDก็พยายาGมและทำF#mทุกอย่างเรื่องจะรั้Emงให้เธอ.. ไม่ไA | Aป..

ฉันขอจะได้Gไหม ให้อย่าไปจาF#mกฉันและจะรั้Emงทุกทางทุกอย่าAงให้เป็นหมือDนเดิมเพราะฉันก็ไม่Gรู้.. จะเจอเธออีF#mกไหมต่อจากนี้Emและนานเท่าไหร่ก็ยังไม่รู้Aอีกนานแค่ไหนกว่าใจเป็นเหมือGนเดิม.. F#m

ต่อจากนี้Emและนานเท่าไหร่ก็ยังไม่รู้Aอีกนานแค่ไหนกว่าใจเป็นเหมือDนเดิม..ฟังเพลง - ขอได้ไหม JUS MIN จัส มิน - YouTube

เนื้อเพลง ขอได้ไหม JUS MIN จัส มิน ไม่ทันได้รับรู้ ว่าเธอจะไป ไม่ทันได้ใช้ หัวใจให้มันเรียกร้อง อะไรๆในใจก็ไม่เข้าใจเธอไปแบบนี้ ไม่ทันได้คิด ถึงวันเวลาที่ดี ไม่อาจจะเดิน หนีความในใจเท่าไร ไม่อาจจะลบเธอ ที่เผลอละเมอไปไกล ฉันคงต้องรับไม่ไหวแบบนี้ ก็คงไม่พร้อมให้เธอทิ้งไปง่ายๆหัวใจเท่านั้นยังรัก ก็พยายามและทำทุกอย่าง เรื่องจะรั้งให้เธอ ไม่ไป ฉันขอจะได้ไหม ให้อย่าไปจากฉัน และจะรั้งทุกทางทุกอย่างให้เป็นหมือนเดิม เพราะฉันก็ไม่รู้ จะเจอเธออีกไหม ต่อจากนี้และนานเท่าไหร่ก็ยังไม่รู้ อีกนานแค่ไหนกว่าใจเป็นเหมือนเดิม ต่อจากนี้และนานเท่าไหร่ก็ยังไม่รู้ อีกนานแค่ไหนกว่าใจเป็นเหมือนเดิม