แจ๊นแล่นแจน (แฮงใจ)

  ไข่มุก รุ่งรัตน์   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง แจ๊นแล่นแจน (แฮงใจ) ไข่มุก รุ่งรัตน์ Ost.นางฟ้าลำแคน
เนื้อร้อง/ทำนอง: ตุ๋ย ด๊ะดาดเรียบเรียง: สุรพันธ์ จำลองกุลสังกัดค่าย: แกรมมี่โกลด์ติดต่องานแสดง: 0854847345

A E/G# | F#m | D |A | E |
F#m | D |A | E | E |

F#mอ้ละหนอชะตF#mโอ้วาสนEาคือมายากแท้หนF#mเล่F#mนเอาจนใจท้F#mก็เหนื่อยแหละเนEาะ แต่ว่ายังทนไC#mหว

 C#m  ได้แต่ชูสองนิ้F#mบอกตัวเอF#mง ไม่เป็นไร ไม่เป็นBmไรยิ้Eม และยิ้มสู้ไว้EบอกใจยังไหC#mว ฉันยังสบายF#mดีบอกใจยังไหEว ฉันยังสบายดีF#m

กะมีแฮงใEจย้อนคนข้าง ๆ นี่ล่F#mขอบคุณแฮงใC#mจที่มีให้กันเสมอมF#mต้องมีสักวัEนที่เป็นของเราแหละหนF#mสาธุเด้อBm | Eฟ้า..ขอให้ชีวิตกลับมC#mา ได้แจ๊นแล่นแจF#mแจ๊นแล่นแจน แจ๊นแล่นแจนแจ๊นแล่นแจน แล่นแจ๊แล่นแจน

คือเสียงแคนยังบ่สิ้F#mน มีเสียงพิณยังคอยส่F#mเดชะบุญเฮาคF#mง บ่ลงไปกว่านี้F#mให้ได้จ้วดสักทีF#m ให้ได้มีบ่ขาดแคF#mลนให้ได้แจ๊นแล่นแจEน คือกับเพิ่นแหน่น๊F#mคือกับเพิ่นแหน่น๊F#m

F#m | D |A | E |
F#m | D |A | E | E |

เชื่F#mอมั่นในความดีF#mว่าคนเรานี้E มีนางฟ้าในF#mใจช่F#mวยให้เราพ้นภัF#mเดี๋ยวก็ผ่านไปE เป็นบทเรียนจาC#mกฟ้า

 C#m  เหนื่อยนักก็หยุดพัF#mพักหายใF#mจ และหยุดพักสาBmยตาล้Eมแล้วก็ลุกขึ้นมาถึงใจเหนื่อยล้C#mา แต่ว่าอย่ายอมแF#mพ้ถึงใจเหนื่อยล้Eา แต่ว่าอย่ายอมF#mแพ้

* |

F#m | D | A | E | ( x2 ) | E | F#m |ฟังเพลง - แจ๊นแล่นแจนแฮงใจ ไข่มุก รุ่งรัตน์ Ost.นางฟ้าลำแคน - YouTube

เนื้อเพลง แจ๊นแล่นแจน แฮงใจ ไข่มุก รุ่งรัตน์ Ost.นางฟ้าลำแคน โอ้ละหนอชะตา โอ้วาสนาคือมายากแท้หนอ เล่นเอาจนใจท้อ ก็เหนื่อยแหละเนาะ แต่ว่ายังทนไหว ได้แต่ชูสองนิ้ว บอกตัวเอง ไม่เป็นไร ไม่เป็นไร ยิ้ม และยิ้มสู้ไว้ บอกใจยังไหว ฉันยังสบายดี บอกใจยังไหว ฉันยังสบายดี กะมีแฮงใจย้อนคนข้างๆนี่ล่ะ ขอบคุณแฮงใจที่มีให้กันเสมอมา ต้องมีสักวันที่เป็นของเราแหละหนา สาธุเด้อฟ้า ขอให้ชีวิตกลับมา ได้แจ๊นแล่นแจน แจ๊นแล่นแจน แจ๊นแล่นแจน แจ๊นแล่นแจน แล่นแจ๊แล่นแจน คือเสียงแคนยังบ่สิ้น มีเสียงพิณยังคอยส่ง เดชะบุญเฮาคง บ่ลงไปกว่านี้ ให้ได้จ้วดสักที ให้ได้มีบ่ขาดแคลน ให้ได้แจ๊นแล่นแจน คือกับเพิ่นแหน่น๊า คือกับเพิ่นแหน่น๊า เชื่อมั่นในความดี ว่าคนเรานี้ มีนางฟ้าในใจ ช่วยให้เราพ้นภัย เดี๋ยวก็ผ่านไป เป็นบทเรียนจากฟ้า เหนื่อยนักก็หยุดพัก พักหายใจ และหยุดพักสายตา ล้มแล้วก็ลุกขึ้นมา ถึงใจเหนื่อยล้า แต่ว่าอย่ายอมแพ้ ถึงใจเหนื่อยล้า แต่ว่าอย่ายอมแพ้