ไกลดาว

  Kanomroo   สตริง   เหงา
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ไกลดาว Kanomroo
เนื้อร้อง/ทำนอง: Trin Manapanya, Fair Stin, Jirapat Chanjang, Janpat Montrelerdrasmeเรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: Worachet Thanupongcharatดนตรี: Arttasit Dorgkaeo, Chatsuda Moontoon, Chutipat Thiapairat

Bm BmM7 | Bm7 B7 |

 Gmaj7  รู้ว่าเราต่างกัF#m7น.. เท่าไหร่ Em7  รู้ว่าเธออยู่ไกDmaj7ล.. ฉัน Gmaj7  ก็เหมือนกับดาวที่ลF#m7อย..อยู่บนนั้B7   คงจะเป็Em7นเพียงแค่ฝัน.. ที่ฉันAจะได้ใกล้เธอ

ต้องเก็บอยู่ในใF#m7จ..ตั้งมากBm7มายอยากบอกว่ารู้Em7สึกดีแค่ไหAน โอ้เธอเคยรู้F#m7..บ้างไหBm7แต่ฉัCนก็ไม่อาจจะเผยใA

เคยคิดอิจฉาฟ้Gmaj7าที่อยู่ใกล้ดาAคงไม่เคยเหงF#m7าเหมือนกันกับฉัB7ได้มอEm7งแค่ไกล ๆอยากกอดดาAวสักเท่าไหร่ ทำไม่ได้Dmaj7..

เธGmaj7อกับฉันคือเส้นขนาน มอF#m7งอย่างไรก็อยู่ใกล้กันแต่มันEm7ไม่มีทาง.. จะได้Aมีวันมาพบ

อยากให้Gmaj7ความจริงเป็นอย่างความฝันที่ฉัF#m7นและเธอเดินอยู่B7ข้างกันแต่ว่ามันEm7ไม่มีจริง และฉันAทำได้แค่เพียงฝัน

อยู่ในใF#m7จ..ตั้งมากBm7มายอยากบอกว่ารู้Em7สึกดีแค่ไหAน โอ้เธอเคยรู้F#m7..บ้างไหBm7แต่ฉัCนก็ไม่อาจจะเผยใA

เคยคิดอิจฉาฟ้Gmaj7าที่อยู่ใกล้ดาAคงไม่เคยเหงF#m7าเหมือนกันกับฉัB7ได้มอEm7งแค่ไกล ๆอยากกอดดาAวสักเท่าไหร่ ทำไม่ไDmaj7 | D7ด้..เพิ่งรู้ที่จริงฟ้Gmaj7าก็เจ็บเหมือนกัG7เพียงแต่เก็บซ่F#m7อนนํ้าตาเอาไว้B7เพราะดาEm7วไม่มีใจยิ่งใกล้ดาAวสักเท่าไหร่ ยิ่งห่างไกล

 Em7  เมื่อถึงเวลาเช้Gmaj7า ดาวก็คA#dimงจะหายไA   ปล่อยให้ฟ้าต้องเดียวดาย

เคยคิดอิจฉาฟ้Gmaj7าที่อยู่ใกล้ดาAคงไม่เคยเหงF#m7าเหมือนกันกับฉัB7ได้มอEm7งแค่ไกล ๆอยากกอดดาAวสักเท่าไหร่ ทำไม่ไDmaj7 | D7ด้..

ที่จริงในใจฉัGmaj7นก็เจ็บเหมือนกัG7เพียงแต่เก็บซ่F#m7อนนํ้าตาเอาไว้B7เพราะดาEm7วไม่มีใจยิ่งใกล้ดาAวสักเท่าไหร่ ยิ่งห่างไDmaj7 | B7กล

เพราะเธEm7อไม่มีใจอยู่ใกล้เธAอสักเท่าไหร่ ยิ่งห่างไกDmaj7ล..ฟังเพลง - ไกลดาว Kanomroo - YouTube

เนื้อเพลง ไกลดาว Kanomroo รู้ว่าเราต่างกัน เท่าไหร่ รู้ว่าเธออยู่ไกล ฉัน ก็เหมือนกับดาวที่ลอย อยู่บนนั้น คงจะเป็นเพียงแค่ฝัน ที่ฉันจะได้ใกล้เธอ ต้องเก็บอยู่ในใจ ตั้งมากมาย อยากบอกว่ารู้สึกดีแค่ไหน โอ้เธอเคยรู้ บ้างไหม แต่ฉันก็ไม่อาจจะเผยใจ เคยคิดอิจฉาฟ้าที่อยู่ใกล้ดาว คงไม่เคยเหงาเหมือนกันกับฉัน ได้มองแค่ไกลๆอยากกอดดาวสักเท่าไหร่ ทำไม่ได้ เธอกับฉันคือเส้นขนาน มองอย่างไรก็อยู่ใกล้กัน แต่มันไม่มีทาง จะได้มีวันมาพบ อยากให้ความจริงเป็นอย่างความฝัน ที่ฉันและเธอเดินอยู่ข้างกัน แต่ว่ามันไม่มีจริง และฉันทำได้แค่เพียงฝัน อยู่ในใจ ตั้งมากมาย อยากบอกว่ารู้สึกดีแค่ไหน โอ้เธอเคยรู้ บ้างไหม แต่ฉันก็ไม่อาจจะเผยใจ เคยคิดอิจฉาฟ้าที่อยู่ใกล้ดาว คงไม่เคยเหงาเหมือนกันกับฉัน ได้มองแค่ไกลๆอยากกอดดาวสักเท่าไหร่ ทำไม่ได้ เพิ่งรู้ที่จริงฟ้าก็เจ็บเหมือนกัน เพียงแต่เก็บซ่อนนํ้าตาเอาไว้ เพราะดาวไม่มีใจ ยิ่งใกล้ดาวสักเท่าไหร่ ยิ่งห่างไกล เมื่อถึงเวลาเช้า ดาวก็คงจะหายไป ปล่อยให้ฟ้าต้องเดียวดาย เคยคิดอิจฉาฟ้าที่อยู่ใกล้ดาว คงไม่เคยเหงาเหมือนกันกับฉัน ได้มองแค่ไกลๆอยากกอดดาวสักเท่าไหร่ ทำไม่ได้ ที่จริงในใจฉันก็เจ็บเหมือนกัน เพียงแต่เก็บซ่อนนํ้าตาเอาไว้ เพราะดาวไม่มีใจ ยิ่งใกล้ดาวสักเท่าไหร่ ยิ่งห่างไกล เพราะเธอไม่มีใจ อยู่ใกล้เธอสักเท่าไหร่ ยิ่งห่างไกล