เขาไม่รู้ หรือเขาไม่รัก

  วงเนคไท   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เขาไม่รู้ หรือเขาไม่รัก วงเนคไท
เนื้อร้อง/ทำนอง: เบส ขวางหวันเรียบเรียง: พลังเเสง สตูดิโอดนตรี: ปิยะวัฒน์ หมื่นสนิทสังกัดค่าย: Mord record, มอร์ เรคคอร์ดติดต่องานแสดง: 0803430961, 0888977474

A | E |F#m | D | E |

มีแฟนแล้วยังเหงาอAยู่..ก็ไม่รู้Eว่าจะมีอยู่เพื่ออะไรถ้ามีแล้F#mวจะต้องไปไหนมาไหนเหมือนเดิมคนเดีDยว..

ไม่ค่อยมีAเวลา..ยิ่งบางครั้Eงก็ดูเหมือนจะเฉยชาจากโทรหF#mาก็ไม่ค่อยมีเวลาจะว่างรับสาDย.. ฉัEน..

หรือว่าเธอนั้นมีคนใหDม่ หรือว่าเธอแอบมีใคEมีคนที่คอยใส่ใC#mจ จนลืมไปแล้วคนที่เคF#mยดูแลคนเดิม ๆD ที่เธอนั้นเคยเทคแคEร์ ยังจำมันได้Aไหมหรือว่ารักของเรามันเก่Dมันเน่า มันเฉื่อย มันเปื่Eอย มันชาเลยปรารถณC#mา เลยเสาะหาความรัF#mกใหม่ ๆแต่พอฉันถาDมเธอบอกไม่มีอะไEแต่การกระทำDของเธอมันต่างไปไหE(ใจเธอที่A | (E)รู้)

ไม่รู้ต้องทำเช่นไรA..อยากจะทำEให้เหมือนกับแฟนคนอื่นแต่สุดท้าF#mยก็ดูเหมือนเธอจะฝืนที่คบกันฉัD

แค่เพียงบาAงเวลา..อยากจะพEา ไปไหน มาไหน ด้วยกันติดธุรF#mะ อย่างโน้น อย่างนี้ อย่างนั้นมันเบื่อรู้ไหEม..

** |

D | Dm |C#m | F#m |
Bm | C#m |D | E |

** | ** |

แต่พอฉันถาDมเธอบอกไม่มีอะไEแต่การกระทำDของเธอมันต่างไปไหEใจเธอที่รู้..

A | E |F#m | D | E |A |ฟังเพลง - เขาไม่รู้หรือเขาไม่รัก วงเนคไท - YouTube

เนื้อเพลง เขาไม่รู้ หรือเขาไม่รัก วงเนคไท มีแฟนแล้วยังเหงาอยู่ ก็ไม่รู้ว่าจะมีอยู่เพื่ออะไร ถ้ามีแล้วจะต้องไปไหนมาไหน เหมือนเดิมคนเดียว ไม่ค่อยมีเวลา ยิ่งบางครั้งก็ดูเหมือนจะเฉยชา จากโทรหาก็ไม่ค่อยมีเวลา จะว่างรับสาย ฉัน หรือว่าเธอนั้นมีคนใหม่ หรือว่าเธอแอบมีใคร มีคนที่คอยใส่ใจ จนลืมไปแล้วคนที่เคยดูแล คนเดิมๆที่เธอนั้นเคยเทคแคร์ ยังจำมันได้ไหม หรือว่ารักของเรามันเก่า มันเน่า มันเฉื่อย มันเปื่อย มันชา เลยปรารถณา เลยเสาะหาความรักใหม่ๆแต่พอฉันถามเธอบอกไม่มีอะไร แต่การกระทำของเธอมันต่างไปไหม (ใจเธอที่รู้) ไม่รู้ต้องทำเช่นไร อยากจะทำให้เหมือนกับแฟนคนอื่น แต่สุดท้ายก็ดูเหมือนเธอจะฝืนที่คบกันฉัน แค่เพียงบางเวลา อยากจะพา ไปไหน มาไหน ด้วยกัน ติดธุระ อย่างโน้น อย่างนี้ อย่างนั้น มันเบื่อรู้ไหม แต่พอฉันถามเธอบอกไม่มีอะไร แต่การกระทำของเธอมันต่างไปไหม ใจเธอที่รู้