เริ่มใหม่บ่ได้ดอก

  เคย์ ต้นน้ำชี   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เริ่มใหม่บ่ได้ดอก เคย์ ต้นน้ำชี
เนื้อร้อง/ทำนอง: เคย์ ต้นน้ำชีเรียบเรียง: ดุ่ย เชียงรัมย์สังกัดค่าย: Wecan Recordsติดต่องานแสดง: 0956651655

C# | Fm |A#m | G# |
F# G# | Fm A#m |F# | G# |

มื่อที่เจ้C#าได้ทิ้งกันไป เฮ็ดปานหัวใจFmอ้ายบ่มีค่าลืมความหลัA#mงทิ้งคำสัญญา ที่บอกว่าฮัFmก..ปล่อยอ้าF#ยให้เหงาเดียวดาG#คนใจร้Fmายคือเจ้าละหนA#mหลายฮัD#mก หลายใจ บ่พG#อ แท้หนอใจC#คน

ในมื้อนี้C#อ้ายเริ่มทำใจ สิลืมเจ้าไFmด้ แผลใจเริ่มดีบ่เหลือแล้A#mวความฮักที่มีระหว่างเฮาสอFmง..แต่น้อF#งกลับมาขอคืนดีG# ฮักที่มีFmเริ่มใหม่ได้บ่A#mบอกสิฮัF#ก มีกันกะพG#อ บ่นอกใA#mจ..

บ่เชื่D#mอกับคำว่าฮัก พอแล้วFmกับคนหลายใจสิไปตาF#ยทางใด๋กะไป บ่ต้องคืนG#มา..

ให้กลับไปเป็นคือเก่F#า ตอนฮักG#กันมัFmนเป็นไปบ่ได้A#mดอกยังจำคำที่เคยหลF#อก..ว่าฮักG#หลายสุดท้ายก็ทิ้งC#ไป

มาขอให้เริ่มต้นF#ใหม่ อยากคืนG#มาให้เก็Fmบไว้สาอย่าเว้A#mบ่กินหญ้าเด้อกินF#ข้าวบ่แม่นG#ควาย เจ็บแล้วเฮA#mาจำ..

F# | G# |Fm | A#m |
F# | G# |Fm | A#m |

 D#m  คำฮักที่มีใA#mห้คืนไปสา   อย่ากลับมF#า..ทำร้ายใจอีกFเลย..

* | ** |

บ่กินหญ้าเด้อกินF#ข้าวบ่แม่นG#ควาย..Fm     เจ็บแล้วเฮA#mาจำ..

F# | G# | A#m |ฟังเพลง - เริ่มใหม่บ่ได้ดอก เคย์ ต้นน้ำชี - YouTube

เนื้อเพลง เริ่มใหม่บ่ได้ดอก เคย์ ต้นน้ำชี มื่อที่เจ้าได้ทิ้งกันไป เฮ็ดปานหัวใจอ้ายบ่มีค่า ลืมความหลังทิ้งคำสัญญา ที่บอกว่าฮัก ปล่อยอ้ายให้เหงาเดียวดาย คนใจร้ายคือเจ้าละหนอ หลายฮัก หลายใจ บ่พอ แท้หนอใจคน ในมื้อนี้อ้ายเริ่มทำใจ สิลืมเจ้าได้ แผลใจเริ่มดี บ่เหลือแล้วความฮักที่มีระหว่างเฮาสอง แต่น้องกลับมาขอคืนดี ฮักที่มีเริ่มใหม่ได้บ่ บอกสิฮัก มีกันกะพอ บ่นอกใจ บ่เชื่อกับคำว่าฮัก พอแล้วกับคนหลายใจ สิไปตายทางใด๋กะไป บ่ต้องคืนมา ให้กลับไปเป็นคือเก่า ตอนฮักกัน มันเป็นไปบ่ได้ดอก ยังจำคำที่เคยหลอก ว่าฮักหลาย สุดท้ายก็ทิ้งไป มาขอให้เริ่มต้นใหม่ อยากคืนมา ให้เก็บไว้สาอย่าเว้า บ่กินหญ้าเด้อกินข้าว บ่แม่นควาย เจ็บแล้วเฮาจำ คำฮักที่มีให้คืนไปสา อย่ากลับมา ทำร้ายใจอีกเลย บ่กินหญ้าเด้อกินข้าว บ่แม่นควาย เจ็บแล้วเฮาจำ