ขอบคุณที่ทำให้ตาสว่าง

  ทีปต์ นวดล   สตริง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ขอบคุณที่ทำให้ตาสว่าง ทีปต์ นวดล
เนื้อร้อง/ทำนอง: วิทยา บุญอาษาเรียบเรียง: นพคุณ มลีรัตน์สังกัดค่าย: ห้วยข้าวสาร เรคคอร์ดติดต่องานแสดง: 0830076199

G#m | D#m |E F# | B |

E | F# |D#m | G#m |
E | F# |D# |

คำG#mว่าฮักของเธอกลายเป็นเพียD#mงลมปากหลอกให้ฮัEกแล้วเจ้ากะไปF#มีไผB..แรG#mกกะดีบ่อมีถ้าทีD#mนอกใจบ่แสดEงให้ฮู้F#ว่าถืกBตั๋ว

จนG#mมาฮอดมื้อนี้อ้ายกะได้D#mรู้ตัวว่าจะขอEงหน้ามืดตามัF#วส่ำใด๋BเสือG#mกไปฮักคนเจ้าชู้D#mหลายใจสุดท้าEยต้องกายเป็นคนแF#พ้..โอ๊..

หลอกกันโคตรEเนียน เหมือนเรียF#นมาเบิดเวลD#mาของเธอสักทีG#mก่อนเจ้าเคEยเป็นคนแสนดีF#แต่มาวันนี้เธอแสนD#เลว..

ขอบคุณที่ทำให้ตาสว่าEง..สักทีF#ที่ในวันเธอทำให้เห็D#mนธาตุแท้ของเธG#mอย่าให้พEบให้เพ้อกันอีกเด้F#อคนนิสัยบ่ดีB..โวะโฮ้D#..มันสายเกินที่สิกลัEบ..ไปหF#คนที่ทำร้ายความฮักD#mของอ้ายคนนี้G#mบ่อยากเป็Eนคนควายให้เธอหลอกใช้ฟF#รีพอกันทีคนหลายBใจ

Em | Em |B | B |
G | G |B | B |

E | F# |D#m | G#m |
E | F# |B | D# |

* | ** | ** |

บ่อยากเป็Eนคนควายให้เธอหลอกใช้ฟF#รีพอกันทีคนหลายBใจ

E | F# |D#m | G#m |
E | D#m |G#m |C#m B A | F# |ฟังเพลง - ขอบคุณที่ทำให้ตาสว่าง ทีปต์ นวดล - YouTube

เนื้อเพลง ขอบคุณที่ทำให้ตาสว่าง ทีปต์ นวดล คำว่าฮักของเธอกลายเป็นเพียงลมปาก หลอกให้ฮักแล้วเจ้ากะไปมีไผ แรกกะดีบ่อมีถ้าทีนอกใจ บ่แสดงให้ฮู้ว่าถืกตั๋ว จนมาฮอดมื้อนี้อ้ายกะได้รู้ตัว ว่าจะของหน้ามืดตามัวส่ำใด๋ เสือกไปฮักคนเจ้าชู้หลายใจ สุดท้ายต้องกายเป็นคนแพ้ โอ๊ หลอกกันโคตรเนียน เหมือนเรียนมา เบิดเวลาของเธอสักที ก่อนเจ้าเคยเป็นคนแสนดี แต่มาวันนี้เธอแสนเลว ขอบคุณที่ทำให้ตาสว่าง สักที ที่ในวันเธอทำให้เห็นธาตุแท้ของเธอ อย่าให้พบให้เพ้อกันอีกเด้อคนนิสัยบ่ดี โวะโฮ้ มันสายเกินที่สิกลับ ไปหา คนที่ทำร้ายความฮักของอ้ายคนนี้ บ่อยากเป็นคนควายให้เธอหลอกใช้ฟรี พอกันทีคนหลายใจ บ่อยากเป็นคนควายให้เธอหลอกใช้ฟรี พอกันทีคนหลายใจ