คนหลายใจ

  PUNYARB   ZENTYARB   แร็พ   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง คนหลายใจ ZENTYARB x PUNYARB

 D  ไม่มีกินช่างมัA/C# Bm  ยากจนข้นแค้นGช่างมัน   A   นอนที่ไหนนอนไD | A/C#ด้..   แต่ขออย่าให้นอนใกล้Bmคนหลายใจก็พอ  G A

D | A/C# |Bm | G A |
D | A/C# |Bm | G A |

My heart to deDepหัวใจของฉัA/C#นมันไม่ต้องการคนหลายใBmเธอเองก็รู้Gกลับมาตอนนี้AมันสายไปDเธอหลอกให้รัA/C#กจนฉันไม่เหลือลมหายใBmแล้วเธอก็หายGไป

เธอเปลี่ยAนให้ฉันเป็นบ้Dา เธอก็รู้ฉันรักเธอมาA/C#เชิงเทียนก็สวยเป็นบ้Bmไอ้เรื่องของเธอฉันเองที่พลาดGไปตอนนั้นAไม่ทันได้ห้ามDใจสุดท้ายเป็นฉัA/C#นที่โดนเธอหลอกเป็นรอบที่ล้าBmได้โปรดเถอะนะที่รักหัวใจGของฉันเธอไม่Aต้องซ้ำอีก

เธอบอกว่าไม่มีใคDร เธอโกหกว่าไม่มีใA/C#เธอหลอกให้ฉันนั้นเชื่Bmอว่าเธอรักฉันจะเป็นจะตาGก็เธอAนั้นมันหลายD | A/C#ใจ....เธอนั้นมันหลาBm | G Aยใจ....

ทุกคืนฉันบอกตัวเอDว่าฉันจะไม่กลับไปหA/C#าไอคนใจร้ายอย่างเธBmเธอเข้ามาทำลาGยหัวใจฉันพังAยับเลยDทำมันพังยับเยิA/C#น ก็เธอนั้นมันหลายใจเBmกินเธอหลายใจGเกิน  A

และต่อจากนี้ฉันรู้Dแล้วว่าฉันจะไม่กลัA/C#บไปทำมันซ้ำอย่างเดิมBmที่ฉันโง่เป็นควาGย เพราะว่าฉันนั้Aแค่รักDเธอแทบตาA/C#ผิดที่ฉันไปรัBmกคนหลายใG Aจ...

 D  ไม่น่าไปเสียเวลA/C#ากับเธอเลย Bm  เป็นอีกครั้งที่ฉันเป็นบ้GาเพราะเธAให้นี่มันจะเป็นครั้งDสุดท้ายเพราะว่าตัวของฉันมันเริ่มA/C#ไม่ไหวบอกเธอไปเป็นรอบที่ล้าBmน ว่าถ้ามีอีกครั้งฉันก็คงจะรับGไม่ไหว  A

แต่แล้วเธอก็ทำอีDก แต่แล้วเธอก็ทำอีA/C#เป็นอย่างงี้ประจำBm เธอบอกว่ารักแต่ก็ยังทำอีGHeyA บ้าป่าDว You fxcking idiA/C#ot, fxcking stupBmid.You know what i meaGn? fxck ofAf right?

* | ** |ฟังเพลง - คนหลายใจ ZENTYARB x PUNYARB - YouTube

เนื้อเพลง คนหลายใจ ZENTYARB x PUNYARB ไม่มีกินช่างมัน ยากจนข้นแค้นช่างมัน นอนที่ไหนนอนได้ แต่ขออย่าให้นอนใกล้คนหลายใจก็พอ My heart to deep หัวใจของฉันมันไม่ต้องการคนหลายใจ เธอเองก็รู้กลับมาตอนนี้มันสายไป เธอหลอกให้รักจนฉันไม่เหลือลมหายใจ แล้วเธอก็หายไป เธอเปลี่ยนให้ฉันเป็นบ้า เธอก็รู้ฉันรักเธอมาก เชิงเทียนก็สวยเป็นบ้า ไอ้เรื่องของเธอฉันเองที่พลาดไป ตอนนั้นไม่ทันได้ห้ามใจ สุดท้ายเป็นฉันที่โดนเธอหลอกเป็นรอบที่ล้าน ได้โปรดเถอะนะที่รัก หัวใจของฉันเธอไม่ต้องซ้ำอีก เธอบอกว่าไม่มีใคร เธอโกหกว่าไม่มีใจ เธอหลอกให้ฉันนั้นเชื่อว่าเธอรักฉันจะเป็นจะตาย ก็เธอนั้นมันหลายใจ เธอนั้นมันหลายใจ ทุกคืนฉันบอกตัวเอง ว่าฉันจะไม่กลับไปหาไอคนใจร้ายอย่างเธอ เธอเข้ามาทำลายหัวใจฉันพังยับเลย ทำมันพังยับเยิน ก็เธอนั้นมันหลายใจเกิน เธอหลายใจเกิน และต่อจากนี้ฉันรู้แล้ว ว่าฉันจะไม่กลับไปทำมันซ้ำอย่างเดิม ที่ฉันโง่เป็นควาย เพราะว่าฉันนั้น แค่รักเธอแทบตาย ผิดที่ฉันไปรักคนหลายใจ ไม่น่าไปเสียเวลากับเธอเลย เป็นอีกครั้งที่ฉันเป็นบ้าเพราะเธอ ให้นี่มันจะเป็นครั้งสุดท้าย เพราะว่าตัวของฉันมันเริ่มไม่ไหว บอกเธอไปเป็นรอบที่ล้าน ว่าถ้ามีอีกครั้ง ฉันก็คงจะรับไม่ไหว แต่แล้วเธอก็ทำอีก แต่แล้วเธอก็ทำอีก เป็นอย่างงี้ประจำ เธอบอกว่ารักแต่ก็ยังทำอีก Hey บ้าป่าว You fxcking idiot, fxcking stupid You know what i mean? fxck off right?