คนนี้คนเดียว (ประกอบละครโซ่เวรี)

  ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย์   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง คนนี้คนเดียว ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย์ (ประกอบละครโซ่เวรี)
เนื้อร้อง: มณฑวรรณ ศรีวิเชียรทำนอง: เรืองกิจ ยงปิยะกุลเรียบเรียง: บุรินทร์ สุภัครพงษ์กุลสังกัดค่าย: musiccream

D A/C# | Bm G A |
D A/C# | Bm G A |

เธอกับฉัDน.. เหมือนเราพันผูกกันไA/C#ว้..ต่อให้หEmนีไปจนไกล ก็ยังหAากันจนเจออย่างกับฉัDน.. มีชีวิตอยู่เพื่อAเธอไม่อาจที่Emจะลืมเธอ อยู่เสมAอทุกเวลา

พร้A#dimอมจะแลBmก..เพื่อรัAกได้ทุก ๆ อย่Gางและพร้F#mอมจะทำทุกทาEmง.. เพื่อเธอคนนี้A

ต่อให้Dทำไป ทุ่มเทA/C#เท่าไร ไม่ได้Bmคืนมาไม่มีAค่าให้เธอมอGง เป็นฝุ่F#mนละออง..ล่อEmงลอยผ่านไปAต่อให้Dเป็นคนที่ไม่A/C#สำคัญ ก็ไม่เBmป็นไรความรัAกที่ฉันให้Gไป เธอจะF#mรู้ไหมให้Emเธอคนนี้Aคนเดียว

D A/C# | Bm G A |

ไม่หวั่นไหDว.. ถึงเต็มไปด้วยขวากAหนามยากแค่ไหEmนก็จะทำ หนักแค่ไหAนก็จะทนอยากให้รู้D.. เธอมีฉันอยู่ทั้งAคนไม่ว่ายาEmกดีมีจน คน ๆ นี้Aขอสัญญา

* | ** |

Bm A | G F#m |Em | A |

** |

G | F#m |

ให้Emเธอคนนี้A..คนเดีDยว..

D A/C# | Bm G A | D |ฟังเพลง - คนนี้คนเดียว (เพลงประกอบละครโซ่เวรี) ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย์ - YouTube

เนื้อเพลง คนนี้คนเดียว (Ost.โซ่เวรี) ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย์ เธอกับฉัน เหมือนเราพันผูกกันไว้ ต่อให้หนีไปจนไกล ก็ยังหากันจนเจอ อย่างกับฉัน มีชีวิตอยู่เพื่อเธอ ไม่อาจที่จะลืมเธอ อยู่เสมอทุกเวลา พร้อมจะแลก เพื่อรักได้ทุกๆอย่าง และพร้อมจะทำทุกทาง เพื่อเธอคนนี้ ต่อให้ทำไป ทุ่มเทเท่าไร ไม่ได้คืนมา ไม่มีค่าให้เธอมอง เป็นฝุ่นละออง ล่องลอยผ่านไป ต่อให้เป็นคนที่ไม่สำคัญ ก็ไม่เป็นไร ความรักที่ฉันให้ไป เธอจะรู้ไหม ให้เธอคนนี้คนเดียว ไม่หวั่นไหว ถึงเต็มไปด้วยขวากหนาม ยากแค่ไหนก็จะทำ หนักแค่ไหนก็จะทน อยากให้รู้ เธอมีฉันอยู่ทั้งคน ไม่ว่ายากดีมีจน คนๆนี้ขอสัญญา ให้เธอคนนี้คนเดียว