ฮักแท้แพ้ VIP

  ก้อง ห้วยไร่   ลูกทุ่ง   อีสาน   อกหัก   โควิด-19
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ฮักแท้แพ้ VIP ก้อง ห้วยไร่

บอกCให้อ้ายอย่าหนีG/Bไปไสให้เก็บโFตเฮ็ดใจอยู่บ้าGเรื่อCงชีวิตหน้าที่G/Bการงาน พักก่อFนค่อยเริ่มต้นGใหม่อดทนCได้บ่ เฮ็ดเพื่อน้อG/Bงได้ไหมสิบ่เปิFดรับใครเข้ามGเบิ้ดคำCสิเว้า เจ้าผิดAmสัญญาปล่อยให้หมFามากัดอ้GายคาCเฮือน G

กักตัวครึ่งปีC แพ้ VIG/BP เจ้ามอบให้เขAmที่ผ่านมGาดีแต่คำเว้Fา.. สุดท้ายGเฮ็ดบ่ได้จักอย่างอีกนานแค่ไหCนอ้ายสิหลุดพ้G/Bนจากคนอย่างเจ้Amขี้ตั๋ว ตอแหGล แถทุกแลงเซ้F | Gา..เซื่อหยังบ่ได้Cเลย

G |

** |

งึดหลาFยแม่นมันเป็นผู้ใด๋..Gปล่อยเขาเหยียบใจของอ้าCยคาบ้าน..Cฟังเพลง - ฮักแท้แพ้ VIP ก้อง ห้วยไร่ - YouTube

เนื้อเพลง ฮักแท้แพ้VIP ก้อง ห้วยไร่ บอกให้อ้ายอย่าหนีไปไส ให้เก็บโตเฮ็ดใจอยู่บ้าน เรื่องชีวิตหน้าที่การงาน พักก่อนค่อยเริ่มต้นใหม่ อดทนได้บ่ เฮ็ดเพื่อน้องได้ไหม สิบ่เปิดรับใครเข้ามา เบิ้ดคำสิเว้า เจ้าผิดสัญญา ปล่อยให้หมามากัดอ้ายคาเฮือน กักตัวครึ่งปี แพ้ VIP เจ้ามอบให้เขา ที่ผ่านมาดีแต่คำเว้า สุดท้ายเฮ็ดบ่ได้จักอย่าง อีกนานแค่ไหนอ้ายสิหลุดพ้นจากคนอย่างเจ้า ขี้ตั๋ว ตอแหล แถทุกแลงเซ้า เซื่อหยังบ่ได้เลย งึดหลายแม่นมันเป็นผู้ใด๋ ปล่อยเขาเหยียบใจของอ้ายคาบ้าน