รักจำลอง

  KT Long Flowing   แร็พ   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง รักจำลอง KT Long Flowing เคทีลอง
เนื้อร้อง/ทำนอง: KT Long Flowingเรียบเรียง/ดนตรี: KT Long Flowingโปรดิวเซอร์: KT Long Flowing

C | D |Bm | Em |
C | D |Em | Em |

ตอนใจจะรัCก ไม่เคยจะคิดเรื่องDใดใครเตือนใครพูดยังไBmง ก็ไม่แคร์ ก็ไม่Emสนเหมือนโดนมนต์Cขลัง เหมือนหลงอยู่ในภวัDงค์คนเดียวที่ฉันนั้นฟัEmง ก็มีแต่เธอแค่เท่านั้น

ดุจดั่งฝุ่นCผง..ลอยคลุงจนดูน่าDกลัวหลงไหลหน้ามืดตามัBmว จนมองอะไรแทบไม่Emเห็นกว่าจะเจอCเธอ รู้ไหมว่าอยากลำDเค็ญแต่ทำไมยังไม่ได้เป็Emน..คนที่เธอนั้นใฝ่ฝัน

รู้ตัวตอนCสาย..ว่ารักที่ได้ของDปลอมฉันได้แค่รักจำลBmอง ที่เธอเอาไว้ใช้หลอEmกฝันเข้าใจว่าCฉัน นั้นรักเธอมากเกินDไปแค่คิดว่าให้อะไEmร ก็จะได้คืนมาอย่างนั้น

อ่อนใจCเหลือเกิน เหนื่อยกับทาDงที่เลือกเดินทำไมฉันBmต้องเผชิญมันคนEmเดียวทั้งที่ใจCเลือกเธอ ก็นึกว่าเธDอจะเลือกกันแต่เป็นฉัEmนที่จริงใจแค่คนเดียว

ผิดเอCง หลงตัวเองมากDไปคิดว่าโลกทั้งใBmบที่เธอให้เป็นของEmจริงผิดเอCง แต่มันก็หน้าน้อยDใจทุกสิ่งที่ฉันให้ไEmป เธอโยนมันทิ้ง

แต่ก็ไม่เป็นไCรนะ เดี๋ยวฉันกลับออกไปDละเอาทุกอย่างคืนไปBmซะ เพราะมันปลEmอมฉันจะจำเอาไว้Cนะ แม้จะเจ็บจนมันDล้าแต่ก็เคยมีควาEmมสุขกับรักจำลอง..ของเธCอ.. ของเธDอ..      Bm   เป็นแค่รักปลอม ๆEm ..ของเธCอ.. ของเธDอ..โอเบบี้เบบี้ เป็Emนแค่รักจำลอง

จากกันตอนนี้C ฉันเองก็ยากทำDใจแต่เธอจะให้ทำไBmง ในเมื่อเธอไม่ได้Emรักให้อยู่กับฝัCน..อย่างนั้นหรือที่ต้องกDารเห็นฉันทุกข์ทรมาEmนคงทำให้เธอนั้นสุขสันต์จบกันCสักที ฉันเบื่อกับกาDรเป็นของฟรีที่เคยมองเธBmอว่าของดี โครตผิดEmหวังสนุกไหมC baby กับความจริงใจที่Dฉันมีน่าจัดให้เธEmอสักสองที ค่อยจากกัน

* | ** |ฟังเพลง - รักจำลอง KT Long Flowing เคทีลอง - YouTube

เนื้อเพลง รักจำลอง KT Long Flowing เคทีลอง ตอนใจจะรัก ไม่เคยจะคิดเรื่องใด ใครเตือนใครพูดยังไง ก็ไม่แคร์ ก็ไม่สน เหมือนโดนมนต์ขลัง เหมือนหลงอยู่ในภวังค์ คนเดียวที่ฉันนั้นฟัง ก็มีแต่เธอแค่เท่านั้น ดุจดั่งฝุ่นผง ลอยคลุงจนดูน่ากลัว หลงไหลหน้ามืดตามัว จนมองอะไรแทบไม่เห็น กว่าจะเจอเธอ รู้ไหมว่าอยากลำเค็ญ แต่ทำไมยังไม่ได้เป็น คนที่เธอนั้นใฝ่ฝัน รู้ตัวตอนสาย ว่ารักที่ได้ของปลอม ฉันได้แค่รักจำลอง ที่เธอเอาไว้ใช้หลอกฝัน เข้าใจว่าฉัน นั้นรักเธอมากเกินไป แค่คิดว่าให้อะไร ก็จะได้คืนมาอย่างนั้น อ่อนใจเหลือเกิน เหนื่อยกับทางที่เลือกเดิน ทำไมฉันต้องเผชิญมันคนเดียว ทั้งที่ใจเลือกเธอ ก็นึกว่าเธอจะเลือกกัน แต่เป็นฉันที่จริงใจแค่คนเดียว ผิดเอง หลงตัวเองมากไป คิดว่าโลกทั้งใบที่เธอให้เป็นของจริง ผิดเอง แต่มันก็หน้าน้อยใจ ทุกสิ่งที่ฉันให้ไป เธอโยนมันทิ้ง แต่ก็ไม่เป็นไรนะ เดี๋ยวฉันกลับออกไปละ เอาทุกอย่างคืนไปซะ เพราะมันปลอม ฉันจะจำเอาไว้นะ แม้จะเจ็บจนมันล้า แต่ก็เคยมีความสุขกับรักจำลอง ของเธอ ของเธอ เป็นแค่รักปลอมๆ ของเธอ ของเธอ โอเบบี้เบบี้ เป็นแค่รักจำลอง จากกันตอนนี้ ฉันเองก็ยากทำใจ แต่เธอจะให้ทำไง ในเมื่อเธอไม่ได้รัก ให้อยู่กับฝัน อย่างนั้นหรือที่ต้องการ เห็นฉันทุกข์ทรมานคงทำให้เธอนั้นสุขสันต์ จบกันสักที ฉันเบื่อกับการเป็นของฟรี ที่เคยมองเธอว่าของดี โครตผิดหวัง สนุกไหม baby กับความจริงใจที่ฉันมี น่าจัดให้เธอสักสองที ค่อยจากกัน