เจ็บต้องไม่ตาย

  เหล็กโคน   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต   ใต้
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เจ็บต้องไม่ตาย วงเหล็กโคน
ติดต่องานแสดง: 0936615985

G | D |Em | D |

คิดGให้ดี ๆ ก่อนจะทำอะไรDโง่ ๆ ลงไปชีวิตEmมีตั้งมากมายเรายังเลือกได้Dที่จะทำแต่หนึ่งคนGที่รักไม่จริง ก็ถูกแล้วที่เขาทิ้Dงไม่จริงจังแต่วันนี้Cหัวใจมันพัง ให้เรารู้Dว่ายังไม่ตาย

เมื่อเราลำบาCก.. ก็จะรู้Bmว่าใครจริงใจเมื่อเราเสียCใจ.. ก็จะเห็Dนว่าใครรักเราจริง

 G  การอยู่ลำพังบางครั้งมันก็ดีD   จะทำอะไร ไปไหนก็ไEmด้..   คิดเสียว่Cาเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้ง G  ลำพังคนเดียนก็ดีได้ทบทวD   ได้เลือกคนรักที่ดีและคู่ควEmร..   ให้เวลCาตัวเองแล้วเดินต่อไD | Dป..   เจ็บต้องไม่ตาย..

G | D/F# |Em | C |
G | D/F# |Em | C D |

* | ** |

 G  การอยู่คนเดียวลำพังมันกะดี D   อิทำไอ้ไหร ไปไหนกะไEmด้..   คิดเสียว่Cาเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้ง.. G  ลำพังคนเดียนก็ดีได้ทบทวD   ได้เลือกคนรักที่ดีและคู่ควEmร..   ให้เวลCาตัวเองแล้วเดินต่อไD | Dป..   เจ็บต้องไม่ตาย..

G | D/F# |Em | C |G |ฟังเพลง - เจ็บต้องไม่ตาย วงเหล็กโคน - YouTube

เนื้อเพลง เจ็บต้องไม่ตาย วงเหล็กโคน คิดให้ดีๆก่อนจะทำอะไรโง่ๆลงไป ชีวิตมีตั้งมากมายเรายังเลือกได้ที่จะทำ แต่หนึ่งคนที่รักไม่จริง ก็ถูกแล้วที่เขาทิ้งไม่จริงจัง แต่วันนี้หัวใจมันพัง ให้เรารู้ว่ายังไม่ตาย เมื่อเราลำบาก ก็จะรู้ว่าใครจริงใจ เมื่อเราเสียใจ ก็จะเห็นว่าใครรักเราจริง การอยู่ลำพังบางครั้งมันก็ดี จะทำอะไร ไปไหนก็ได้ คิดเสียว่าเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้ง ลำพังคนเดียนก็ดีได้ทบทวน ได้เลือกคนรักที่ดีและคู่ควร ให้เวลาตัวเองแล้วเดินต่อไป เจ็บต้องไม่ตาย การอยู่คนเดียวลำพังมันกะดี อิทำไอ้ไหร ไปไหนกะได้ คิดเสียว่าเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้ง ลำพังคนเดียนก็ดีได้ทบทวน ได้เลือกคนรักที่ดีและคู่ควร ให้เวลาตัวเองแล้วเดินต่อไป เจ็บต้องไม่ตาย