เลิกกินท่อมค่อยมารักกัน

  เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต   ใต้
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เลิกกินท่อมค่อยมารักกัน เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น

Dm Am | A# |Dm C | A# |

น้Dmองก็มีชีวิตจิตใจ ที่อยากให้พี่Amเข้าใจถ้าน้องA#อิแหลงออกไป พี่รับได้หม้าFพี่A#นั้นชอบกินท่Cอม คบเพื่Amอนประสาผู้ชDmายถึงพี่A#ไม่เคยหลายใGmจ แต่มันไม่Cดี

รักพี่Gmจนหมดหัวใจ ต้องตัดใDmจถ้าเป็นพันนี้ค่อยรักA#กันใหม่อีกที วันไหนที่พี่Gmเลิกกินท่อC

เลิกกินท่A#อมค่อยมารักกัCถ้าพี่นั้Amนยังรักน้องจริDmขอรับรอA#งว่าน้องจะไม่ทิ้Cง จะรักจริAmง จะไม่รักใคDmเลิกกินท่อA#มเพื่อน้องได้หม้าCถ้าพี่ชาAmยนั้นรักน้องจริDmอยากมีคA#นที่รักจริCงมาดูแลหัวใDm

A# C | Am Dm |A# C | F |
A# C | Am Dm |A# | C |

* | ** | ** |

A# C | Dm |ฟังเพลง - เลิกกินท่อมค่อยมารักกัน เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น - YouTube

เนื้อเพลง เลิกกินท่อมค่อยมารักกัน เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น น้องก็มีชีวิตจิตใจ ที่อยากให้พี่เข้าใจ ถ้าน้องอิแหลงออกไป พี่รับได้หม้าย พี่นั้นชอบกินท่อม คบเพื่อนประสาผู้ชาย ถึงพี่ไม่เคยหลายใจ แต่มันไม่ดี รักพี่จนหมดหัวใจ ต้องตัดใจถ้าเป็นพันนี้ ค่อยรักกันใหม่อีกที วันไหนที่พี่เลิกกินท่อม เลิกกินท่อมค่อยมารักกัน ถ้าพี่นั้นยังรักน้องจริง ขอรับรองว่าน้องจะไม่ทิ้ง จะรักจริง จะไม่รักใคร เลิกกินท่อมเพื่อน้องได้หม้าย ถ้าพี่ชายนั้นรักน้องจริง อยากมีคนที่รักจริงมาดูแลหัวใจ