โลกสลาย(ก็ไม่คลายรักเธอ)

  Liltan   แร็พ   สตริง   อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง โลกสลายก็ไม่คลายรักเธอ Liltan
เนื้อร้อง/ทำนอง: Lil tanดนตรี/โปรดิวเซอร์: Beat Kosong

ต่อให้โลกสลาCยก็ไม่คลายรักเธGก็เธอคือคนสุดท้Amายตั้งแต่แรกที่ได้เจFก็ไม่ต้องหวั่นอะไรC ฉันจะไม่มีวันทิ้งGเธอรักเราจะอยู่จนตาAmย จะไม่มีวันพังมีแค่ฉันกับเธFอ ไม่ทิ้งกันไปไหนตลอดกาล

** |

 C  มีแค่เราสองคนเดินเคียงกันไปG ไม่มีวันทิ้งกัน   จะจับมือเธอให้แน่Amนกว่าใครที่ได้เจอ   ไม่ต้องการสิ่งใดF ขอมีเพียงฉันกับเธอก็พอ

 C  ไม่ใช่เรื่องสมมุติ แต่มันคือความจริG   เราสองคนเกิดมาเพื่อคู่กันในชาตินี้Am   ไม่ได้อวยจนเวอร์วัง   แต่รักที่เรามีFมันยิ่งกว่าหนังเรื่อง midnight sun

 C  ขอบคุณที่เลือกฉันละมาเป็นความสุขให้กันและกัG   เติมเต็มให้ส่วนที่ขาดจับมือให้แน่นไปพร้อมกัAm   ในสิ่งที่หวังได้ในสิ่งที่ปรารถนา   อยากจะมีFแค่เธอคนเดียว you เป็น number one lady

 C  ก็ไม่ต้องพูดมากก็อยากดูที่การกระทำG   ฉันพูดไปแล้วว่ารักเธอไม่กลับคำAm   ไอ้คนคนนี้..พูดจริFงทำจริงนะ baby

ขอบคุCณที่ทำให้เราได้เจอกันGฉันขอสัญญAmา..จะดูแลเธอให้ดีFนับจากนี้

** |

ที่แต่Cงเพลงนี้ฉันแต่งให้เธอรู้ไหมก็อยาGกให้เธอได้ยินและเปิดฟังมันซ้ำ ๆถึงเพลงนี้Amมันจะไม่เพราะเท่าไหร่แต่ทุกคํFามันกลั่นออกมาจากหัวใจแค่ไม่ได้เจCอก็คิดถึงเธอคนดีไม่อยากให้เธอหาGยรู้ตัวนะ shawtyมันกระวนกระวายทุกครั้Amงทุกทีที่ไม่เจอถ้าขาดเธอไปFฉันอยู่ไม่ได้แน่เลย

สัญญCาแล้วนะว่าจะอยู่กับฉันเป็นตายายถ้าอยู่Gกับฉันจะไม่ทำให้เธอต้อง so cryonly yoAmu แค่คุณ on my mindต้องการแค่เธFอคนเดียว by my side

จะไม่CมีใครมาแทรกกลางเราGสองขอสัญญาจะดูแลให้Amดี ทั้งชีวิตนี้มอบให้Fเธอ

ก็มีCแค่ you รู้ไหGถึงแม้โลกมันจะสลายAmไปแต่รักของเราจะไม่สลาFยตาม

** | ** |

C | G |Am | F |ฟังเพลง - โลกสลายก็ไม่คลายรักเธอ Liltan - YouTube

เนื้อเพลง โลกสลายก็ไม่คลายรักเธอ Liltan ต่อให้โลกสลายก็ไม่คลายรักเธอ ก็เธอคือคนสุดท้ายตั้งแต่แรกที่ได้เจอ ก็ไม่ต้องหวั่นอะไร ฉันจะไม่มีวันทิ้งเธอ รักเราจะอยู่จนตาย จะไม่มีวันพัง มีแค่ฉันกับเธอ ไม่ทิ้งกันไปไหนตลอดกาล มีแค่เราสองคนเดินเคียงกันไป ไม่มีวันทิ้งกัน จะจับมือเธอให้แน่นกว่าใครที่ได้เจอ ไม่ต้องการสิ่งใด ขอมีเพียงฉันกับเธอก็พอ ไม่ใช่เรื่องสมมุติ แต่มันคือความจริง เราสองคนเกิดมาเพื่อคู่กันในชาตินี้ ไม่ได้อวยจนเวอร์วัง แต่รักที่เรามีมันยิ่งกว่าหนังเรื่อง midnight sun ขอบคุณที่เลือกฉันละมาเป็นความสุขให้กันและกัน เติมเต็มให้ส่วนที่ขาดจับมือให้แน่นไปพร้อมกัน ในสิ่งที่หวังได้ในสิ่งที่ปรารถนา อยากจะมีแค่เธอคนเดียว you เป็น number one lady ก็ไม่ต้องพูดมากก็อยากดูที่การกระทำ ฉันพูดไปแล้วว่ารักเธอไม่กลับคำ ไอ้คนคนนี้ พูดจริงทำจริงนะ baby ขอบคุณที่ทำให้เราได้เจอกัน ฉันขอสัญญา จะดูแลเธอให้ดีนับจากนี้ ที่แต่งเพลงนี้ฉันแต่งให้เธอรู้ไหม ก็อยากให้เธอได้ยินและเปิดฟังมันซ้ำๆถึงเพลงนี้มันจะไม่เพราะเท่าไหร่ แต่ทุกคํามันกลั่นออกมาจากหัวใจ แค่ไม่ได้เจอก็คิดถึงเธอคนดี ไม่อยากให้เธอหายรู้ตัวนะ shawty มันกระวนกระวายทุกครั้งทุกทีที่ไม่เจอ ถ้าขาดเธอไปฉันอยู่ไม่ได้แน่เลย สัญญาแล้วนะว่าจะอยู่กับฉันเป็นตายาย ถ้าอยู่กับฉันจะไม่ทำให้เธอต้อง so cry only you แค่คุณ on my mind ต้องการแค่เธอคนเดียว by my side จะไม่มีใครมาแทรกกลางเราสอง ขอสัญญาจะดูแลให้ดี ทั้งชีวิตนี้มอบให้เธอ ก็มีแค่ you รู้ไหม ถึงแม้โลกมันจะสลายไป แต่รักของเราจะไม่สลายตาม