อยากได้เอื้อยเป็นแฟน

  เอ็ม X เบสท์   ลูกทุ่ง   อีสาน   จีบ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง อยากได้เอื้อยเป็นแฟน เอ็ม X เบสท์ ผู้บ่าวอินดี้เรียนมอ
เนื้อร้อง/ทำนอง: ธน ธนันธร นอนเว็นเรียบเรียง/ดนตรี: ต่าย กีต้าร์, ธน ธนันธร นอนเว็นสังกัดค่าย: KHON IN LAM, คนอินลำ

G | G |

G | Bm |Am | D | D |

เป็นรุ่นน้อGงหมายปองรุ่นพี่จนตอนนี้Bmเอื้อยขึ้นปี2แอบฮัAmก แอบมอง แต่บ่กล้าเว้Dาออกไป

ฮักมGาตั้งแต่ ม.4 จนป่านนี้Bmเอื้อยยังบ่ตอบคนแอบฮัAmกแอบชอบ มันก็เริ่Dมน้อยใจ.. D

กะเหลืAmอแต่เฟสนี่ล่ะทีพอได้เทียBmวกดไลค์Cดส่งรูปหัวใจ.. C  ในสตอD | Dรี่..

หากเอื้อGยยังบ่ทันมีแฟนมาเดินควงแขDนกับน้องได้บ่น้อEmงนี้ยังคึดต่อ อยากสิขอDฮักเอื้อยเป็นแฟนบุญผลาGได้มาพ้อกันอยากฮ่วมฝัDนผูกพันหมั่นแก่นขั่นน้อEmงได้เอื้อยเป็นแฟน..Cสิฟ้อนใส่อ้อมท่D | Dง..

G | G |Am | D |

ฮะโอ้ล่ะน้Gอ ผู้แก้มป้ายหล่ายขึ้นมหาลัDยคือสิงามคักหนออย่าลืมเด้Emอผู้บ่าวเรียนมอคั่นพ้อคนหล่Cอ บ่าวมหาลัDย่านไปหลGงคำหวานล่อใจ..Dย่านเอื้อยแล่นไห้อ้อมท่G

Em C | D |
Em C | D |Em |

* | ** | *** |

Em C | D | ( x2 ) | Em |ฟังเพลง - อยากได้เอื้อยเป็นแฟน เอ็ม X เบสท์ ผู้บ่าวอินดี้เรียนมอ - YouTube

เนื้อเพลง อยากได้เอื้อยเป็นแฟน เอ็ม X เบสท์ ผู้บ่าวอินดี้เรียนมอ เป็นรุ่นน้องหมายปองรุ่นพี่ จนตอนนี้เอื้อยขึ้นปี2 แอบฮัก แอบมอง แต่บ่กล้าเว้าออกไป ฮักมาตั้งแต่ ม 4 จนป่านนี้เอื้อยยังบ่ตอบ คนแอบฮักแอบชอบ มันก็เริ่มน้อยใจ กะเหลือแต่เฟสนี่ล่ะทีพอได้เทียวกดไลค์ กดส่งรูปหัวใจ ในสตอรี่ หากเอื้อยยังบ่ทันมีแฟน มาเดินควงแขนกับน้องได้บ่ น้องนี้ยังคึดต่อ อยากสิขอฮักเอื้อยเป็นแฟน บุญผลาได้มาพ้อกัน อยากฮ่วมฝันผูกพันหมั่นแก่น ขั่นน้องได้เอื้อยเป็นแฟน สิฟ้อนใส่อ้อมท่ง ฮะโอ้ล่ะน้อ ผู้แก้มป้ายหล่าย ขึ้นมหาลัยคือสิงามคักหนอ อย่าลืมเด้อผู้บ่าวเรียนมอ คั่นพ้อคนหล่อ บ่าวมหาลัย ย่านไปหลงคำหวานล่อใจ ย่านเอื้อยแล่นไห้อ้อมท่ง