ไม่ต้องห่วง

  2T FLOW   9n9   Mingshan   RachYO   RIF   Teewow   แร็พ   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ไม่ต้องห่วง RachYo x Teewow x RIF x 2t Flow x Mingshan x 9n9
ดนตรี/โปรดิวเซอร์: 9n9

F#m C#m | Bm |

เธอไม่ต้อF#mงกังวลอะไร รู้แค่ว่C#mาผมโคตรสบายอยู่กับเขBmาหนูไม่ต้องเหงา ให้พี่ก็เฉาไปตามสไตล์ไม่ต้องห่F#mวงเธออยู่ตรงนั้น เจ็บกี่ครั้C#mงกับคน ๆ นี้พูดกี่ทีBmก็คงไม่ฟัง อย่าให้ผมรั้งเลยนะคนดีรู้ไหมดีF#m ก็โปรดเข้าใจหน่อย ทั้งC#m ๆ ที่เขาไปกอดรู้Bmว่าเธอยังจำคนไม่สำคัญ แต่เทอแม่งไม่บอก F#m  ผมก็ไม่รู้เหมื่อนกัน C#m  แต่ผมมันคิดถึงเหลื่อเกิน Bm  แต่ตอนนี้เธอนะถึงหรือยัง   กับเส้นทางที่ตัวเธอเลือกเดิน

อยากให้เธF#mอเจอคนที่ดีกว่า.. C#mไม่ต้องมาทุกข์ทBmนกับคนที่เธอต้องโดนผมตีห่างพูดเอาไว้เสมF#mอว่าเธอต้องเจอคนที่ต้องดีC#mกว่าส่วนตัวผมยังจำBm ถึงแม้จะผ่านมานานตั้งปีกว่า

เธF#mอไม่ต้องมาติดแอพ เธC#mอไม่ต้องมาทักท้ายหรอกเรื่อBmงทั้งหมดผมผิดแล้วถ้าเกิดยังอยู่ ผมขอเข้าไปF#m C#mกอด..ได้ไหมF#mเธอ....

จะพูF#mดอีกกี่ครั้งว่าเธอก็ไม่กลับบางทีC#mยังหูลั้นเพราะว่าเธอไม่ด่าอย่างกับBmไปแบกช้าง ที่เธอพูดไม่หนักแต่สุดท้ายก็แค่กู ที่มันยังไม่สร่าง

อยู่F#mกับแก้วเหล้า และยังอยู่อย่างนั้นเจ็บมC#mาซ้ำ ๆ และยังอยู่อย่างนั้นแต่เรื่อBmงทั้งหมด ผมเป็นคนร้ายกูทำเธอเจ็บกับหัวใจดวงน้อยอยากทัF#mกไปขอโทษ แต่เธอไม่ไหวเธอบอC#mกกับกูอย่าทักไปอีกได้ไหมให้เรื่อBmงทั้งหมด มันจบลงไปให้มันคงอยู่ ตรงที่ภาพสุดท้าย

ก่อนที่ตัวเธF#mอจะลาลับไปเธอเป็นผู้หญิC#mงที่ประทับใจ ไม่มีใครBmแทนเธอได้เลยพักฟื้F#mนหัวใจยาว ๆ แล้วค่อยพC#mบกันในอีกคราวในวันนั้Bmนฉันจะไปรอ เธอพร้อมหัวใจดวงใหม่

* |

น่าเบื่อฉิบหาF#mย เมื่อไหร่จะพูดจะจC#mทำหน้าบึ่ง เหมือนกันกับหมBmไปไกล ๆ ไม่ต้องบอกลาไปเลยอีควF#mาย ไปหาคนที่เธอหC#mอย่ามายุ่งเกะกะสายตBmน่ารำคาญ ไม่ต้องพรรณนา ya

F#mอ พอ พอ พอ  บอC#mกตัวเองว่าพอได้แล้วBmอ รอ รอ รอ รออย่างนั้นก็ยังไม่แคล้วรัF#mกเธอ รักเธอ รักC#mให้ไปควรพอได้แล้วแม้Bmเธอ แม้เธอ ยังมีเขาในใจอยู่อยู่แล้ว

* |

อยู่กับเขF#mาสบายดีไหม ฉัC#mนยังไม่มีใครคิดถึงผมเธBmอที่ปลิวไสว คิดถึงความฝันที่พูดกันไว้ตอนที่เธอไF#mปก็ไม่บอกลาทิ้งความรักไว้C#mอยู่บนโชฟาไม่เคยจะได้Bmความรักที่ดีฉันแค่อยากได้ความรักดี ๆ

oh no เธF#mอ เธอบอกว่าไม่ต้องนะแต่ขอทีC#mต่ ฉันแค่มาบอกว่า I'm sorry เอBmเธอก็ทำเป็นเมินฉัน เธอก็เป็นคนหลอกฉัน

 F#m  ฉันแค่กังวลกับความรักที่ไม่มั้นC#mคง   และแม้ว่าทุกข์ทน ที่เจ็บซ้ำอยู่วกวนBm   เป็นแบบนี้ก็ทุกคน อยากให้ตัวเทอนั้นโดน   เพราะเธอนั้นโคตรซุกซน ฉันก็อยากที่จะ

ก็เธอมันF#m | C#mร้าย..เก็บเรื่องราวให้ ใครรู้Bm..ว่าเธอเลือกเขาอยู่F#m | C#mแล้ว..ก็คงไม่ต้องมีฉัBmนเลย..

เธอบอกให้รF#mอ รอ รอ รอ.. C#mบางทีก็บอกให้พBmอ พอ พอ พ๊อ..ไม่ใช่ Rap staF#mr เธอจะเอาหรือเปล่าC#m..ก็ขอให้โชดดีBm..

F#m C#m | Bm |ฟังเพลง - ไม่ต้องห่วง Teewow x RIF x 2t Flow x RachYo x Mingshan x 9n9 - YouTube

เนื้อเพลง ไม่ต้องห่วง Teewow x RIF x 2t Flow x RachYo x Mingshan x 9n9 เธอไม่ต้องกังวลอะไร รู้แค่ว่าผมโคตรสบาย อยู่กับเขาหนูไม่ต้องเหงา ให้พี่ก็เฉาไปตามสไตล์ ไม่ต้องห่วงเธออยู่ตรงนั้น เจ็บกี่ครั้งกับคนๆนี้ พูดกี่ทีก็คงไม่ฟัง อย่าให้ผมรั้งเลยนะคนดี รู้ไหมดี ก็โปรดเข้าใจหน่อย ทั้งๆที่เขาไปกอด รู้ว่าเธอยังจำคนไม่สำคัญ แต่เทอแม่งไม่บอก ผมก็ไม่รู้เหมื่อนกัน แต่ผมมันคิดถึงเหลื่อเกิน แต่ตอนนี้เธอนะถึงหรือยัง กับเส้นทางที่ตัวเธอเลือกเดิน อยากให้เธอเจอคนที่ดีกว่า ไม่ต้องมาทุกข์ทนกับคนที่เธอต้องโดนผมตีห่าง พูดเอาไว้เสมอว่าเธอต้องเจอคนที่ต้องดีกว่า ส่วนตัวผมยังจำ ถึงแม้จะผ่านมานานตั้งปีกว่า เธอไม่ต้องมาติดแอพ เธอไม่ต้องมาทักท้ายหรอก เรื่องทั้งหมดผมผิดแล้ว ถ้าเกิดยังอยู่ ผมขอเข้าไปกอด ได้ไหมเธอ จะพูดอีกกี่ครั้งว่าเธอก็ไม่กลับ บางทียังหูลั้นเพราะว่าเธอไม่ด่า อย่างกับไปแบกช้าง ที่เธอพูดไม่หนัก แต่สุดท้ายก็แค่กู ที่มันยังไม่สร่าง อยู่กับแก้วเหล้า และยังอยู่อย่างนั้น เจ็บมาซ้ำๆและยังอยู่อย่างนั้น แต่เรื่องทั้งหมด ผมเป็นคนร้าย กูทำเธอเจ็บกับหัวใจดวงน้อย อยากทักไปขอโทษ แต่เธอไม่ไหว เธอบอกกับกูอย่าทักไปอีกได้ไหม ให้เรื่องทั้งหมด มันจบลงไป ให้มันคงอยู่ ตรงที่ภาพสุดท้าย ก่อนที่ตัวเธอจะลาลับไป เธอเป็นผู้หญิงที่ประทับใจ ไม่มีใครแทนเธอได้เลย พักฟื้นหัวใจยาวๆแล้วค่อยพบกันในอีกคราว ในวันนั้นฉันจะไปรอ เธอพร้อมหัวใจดวงใหม่ น่าเบื่อฉิบหาย เมื่อไหร่จะพูดจะจา ทำหน้าบึ่ง เหมือนกันกับหมา ไปไกลๆไม่ต้องบอกลา ไปเลยอีควาย ไปหาคนที่เธอหา อย่ามายุ่งเกะกะสายตา น่ารำคาญ ไม่ต้องพรรณนา ya พอ พอ พอ พอ บอกตัวเองว่าพอได้แล้ว รอ รอ รอ รอ รออย่างนั้นก็ยังไม่แคล้ว รักเธอ รักเธอ รักให้ไปควรพอได้แล้ว แม้เธอ แม้เธอ ยังมีเขาในใจอยู่อยู่แล้ว อยู่กับเขาสบายดีไหม ฉันยังไม่มีใคร คิดถึงผมเธอที่ปลิวไสว คิดถึงความฝันที่พูดกันไว้ ตอนที่เธอไปก็ไม่บอกลา ทิ้งความรักไว้อยู่บนโชฟา ไม่เคยจะได้ความรักที่ดี ฉันแค่อยากได้ความรักดีๆ oh no เธอ เธอบอกว่าไม่ต้องนะแต่ขอที แต่ ฉันแค่มาบอกว่า I'm sorry เออ เธอก็ทำเป็นเมินฉัน เธอก็เป็นคนหลอกฉัน ฉันแค่กังวลกับความรักที่ไม่มั้นคง และแม้ว่าทุกข์ทน ที่เจ็บซ้ำอยู่วกวน เป็นแบบนี้ก็ทุกคน อยากให้ตัวเทอนั้นโดน เพราะเธอนั้นโคตรซุกซน ฉันก็อยากที่จะ ก็เธอมันร้าย เก็บเรื่องราวให้ ใครรู้ ว่าเธอเลือกเขาอยู่แล้ว ก็คงไม่ต้องมีฉันเลย เธอบอกให้รอ รอ รอ รอ บางทีก็บอกให้พอ พอ พอ พ๊อ ไม่ใช่ Rap star เธอจะเอาหรือเปล่า ก็ขอให้โชดดี