คิดถึงหนูนะ

  MAN'R   สตริง   คิดถึง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง คิดถึงหนูนะ MAN'R
เนื้อร้อง/ทำนอง: MAN'Rดนตรี/โปรดิวเซอร์: Waves Gold Beats

A | E |F#m | D |
A | E |F#m | D |

คิดถึงนะครับแต่ไม่ได้ต้องกาAรให้กลับมาคิดถึงเสมอก็ไม่ได้เจEอตอนนี้อยากเห็นหน้าคิดถึงเรื่องราวที่ผ่านมF#mา พี่ไม่ได้ลืมในสัญญา.. D

คิดถึงเสมอวันที่ได้เจอได้ชิดใกAล้ขอโทษนะครับที่วันนั้นทำหนูร้องไEห้ก็รู้ว่าหนูยังไม่ใช่ ถึงแม้ว่ารัF#mกก็ยังไปต่อไม่ได้ขอโทษที่ทำหนูเสียใจD ยังคงคิดถึง

จะบอAกคิดถึงมันก็คงไม่ซึ้ง พี่ก็รู้พี่เคยทำไม่ดีทำใEห้หนูเสียใจตอนที่อยู่ข้าง ๆ ขอโทษทีพี่เคยF#mทำหนูเสียใจ พี่เคยทำหนูร้องไห้ก็รู้Dวันนี้หนูคงจะเกลียดกันไป

ที่บอกคิดถึงAน่ะ ก็คิดถึงจริง ๆ ละไม่ได้จะมEาเสแสร้ง ไม่ได้ต้องการให้หนูกลับมานะแต่พี่F#mก็ยังคงคิดถึงเพียงแค่บอกออกไปถึงมันไม่ซึ้Dงไม่เป็นไรยังคิดถึงหนูมันยังออกมาจากหัวใจ

A | E |F#m | D |
A | E |F#m | D |

มีAเรื่องราว..ที่ยังไม่ทัEนได้กล่าวไปก็อยากให้หF#mนูนั้นเข้าใจ พี่ไม่ได้มารบกวนใจที่แต่Dงเพลงนี้ขึ้นมาแค่เพียงอยากจะบอกว่า

ไม่ใช่ไม่รักAนะ ที่เดินออกมา ไม่ใช่ว่าพี่ไม่รักEนะที่หนูไปพี่ไม่ได้รั้งไม่ ใช่ว่าพี่ไม่รักนะF#mก็รู้ว่าหนูคงอยู่ไม่ได้ ถ้าหนูยังเสียใจDพี่ทำให้หนูนั้นร้องไห้ ให้หนูนั้นเสียใจทุกวัน

 A  พี่ปล่อยให้หนู ได้เจอกับคนที่ดีEกว่า   ดีกว่ามาจมปัก กับคนนิสัยไม่ดีF#m ขอโทษDที

อยาAกให้หนูได้เจอกับคนที่เขาดีกว่าอยาEกให้หนูได้เจอกับคนที่เขารักและดูF#mแล.. หนูDได้ดีกว่าพี่

 A  คิดถึงนะครับ แต่ไม่ได้ต้องการให้กลับมา E  คิดถึงเสมอ ก็ไม่ได้เจอ ตอนนี้อยากเห็นหน้า F#m  คิดถึงเรื่องราวที่ผ่านมา พี่ไม่ได้ลืมในสัญญD

   คิดถึงเสมอAวันที่ได้เจอได้ชิดใกล้   ขอโทษนะครัEบที่วันนั้นทำหนูร้องไห้   ก็รู้ว่าหนูF#mยังไม่ใช่ ถึงแม้ว่ารักก็ยังไปต่อไม่ได้   ขอโทษDที่ทำหนูเสียใจ ยังคงคิดถึงเธอ

A | E |F#m | D |คอร์ดเพลง คิดถึงหนูนะ MANR

เนื้อเพลง คิดถึงหนูนะ MAN'R คิดถึงนะครับแต่ไม่ได้ต้องการให้กลับมา คิดถึงเสมอก็ไม่ได้เจอตอนนี้อยากเห็นหน้า คิดถึงเรื่องราวที่ผ่านมา พี่ไม่ได้ลืมในสัญญา คิดถึงเสมอวันที่ได้เจอได้ชิดใกล้ ขอโทษนะครับที่วันนั้นทำหนูร้องไห้ ก็รู้ว่าหนูยังไม่ใช่ ถึงแม้ว่ารักก็ยังไปต่อไม่ได้ ขอโทษที่ทำหนูเสียใจ ยังคงคิดถึง จะบอกคิดถึงมันก็คงไม่ซึ้ง พี่ก็รู้พี่เคยทำไม่ดี ทำให้หนูเสียใจตอนที่อยู่ข้างๆขอโทษที พี่เคยทำหนูเสียใจ พี่เคยทำหนูร้องไห้ ก็รู้วันนี้หนูคงจะเกลียดกันไป ที่บอกคิดถึงน่ะ ก็คิดถึงจริงๆละ ไม่ได้จะมาเสแสร้ง ไม่ได้ต้องการให้หนูกลับมานะ แต่พี่ก็ยังคงคิดถึง เพียงแค่บอกออกไปถึงมันไม่ซึ้งไม่เป็นไร ยังคิดถึงหนูมันยังออกมาจากหัวใจ มีเรื่องราว ที่ยังไม่ทันได้กล่าวไป ก็อยากให้หนูนั้นเข้าใจ พี่ไม่ได้มารบกวนใจ ที่แต่งเพลงนี้ขึ้นมาแค่เพียงอยากจะบอกว่า ไม่ใช่ไม่รักนะ ที่เดินออกมา ไม่ใช่ว่าพี่ไม่รักนะ ที่หนูไปพี่ไม่ได้รั้งไม่ ใช่ว่าพี่ไม่รักนะ ก็รู้ว่าหนูคงอยู่ไม่ได้ ถ้าหนูยังเสียใจ พี่ทำให้หนูนั้นร้องไห้ ให้หนูนั้นเสียใจทุกวัน พี่ปล่อยให้หนู ได้เจอกับคนที่ดีกว่า ดีกว่ามาจมปัก กับคนนิสัยไม่ดี ขอโทษที อยากให้หนูได้เจอกับคนที่เขาดีกว่า อยากให้หนูได้เจอกับคนที่เขารัก และดูแล หนูได้ดีกว่าพี่ คิดถึงนะครับ แต่ไม่ได้ต้องการให้กลับมา คิดถึงเสมอ ก็ไม่ได้เจอ ตอนนี้อยากเห็นหน้า คิดถึงเรื่องราวที่ผ่านมา พี่ไม่ได้ลืมในสัญญา คิดถึงเสมอวันที่ได้เจอได้ชิดใกล้ ขอโทษนะครับที่วันนั้นทำหนูร้องไห้ ก็รู้ว่าหนูยังไม่ใช่ ถึงแม้ว่ารักก็ยังไปต่อไม่ได้ ขอโทษที่ทำหนูเสียใจ ยังคงคิดถึงเธอ