หมากินความคึด

  เมย์ลี่ เอสกาย   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง หมากินความคึด เมย์ลี่ เอสกาย Ost.จ๊วดเดอะซีรีย์ Ep.5
เนื้อร้อง/ทำนอง: พู่กัน สะบัดเรียบเรียง: อานนท์ เชื้อบุญมาโปรดิวเซอร์: จอนนี่มือปราบสังกัดค่าย: จอนนี่มิวสิคติดต่องานแสดง: 0902900664

Cm |

ให้หมามันกินความคึCmด  ให้หมากินสมอA#ไปตายโลดอ้ายบ่ต้อG#งกลับมาอีกแล้Gว..พอแล้วพอกันทีCm..

Cm | Cm |G# | G# |Fm | Fm |G | G |

บอCmกตรง ๆ เว้าเลยสG#าน้องรับบ่ได้อ้ายสิเฮ็ดD#จังใดมันกะบ่A#คือเก่ามันเปลี่ยCmนแปลงไปตั้งแต่มื้อG#ที่อ้ายมีเขาถิ่มน้อD#งให้เน่าจมน้ำA#ตา..   A#

พ้อเขCmามื้อเดียว แล่นนำก้นG#เขาไปจ้อยเอาสมอA#งส่วนใดคิดอ้ายCmจ๋าจนฮอCmดมื้อนี้ น้องได้ถอG#นความมืดจากตาบอกเลA#ยขอลาบ๊ายบาG | Gย..ไปไกล ๆ โCm | Cm | A#ลด..

อย่าสิคิG#ด อย่าสิฝัน ว่าสิอ่วA#ยคืนหาบ่มีD#น้ำตGmาเหลือใCmห้บ่ได้G#ออนซอนคือตอนอ้ายไปฮักเขG | Gา..เบิ่ดแล้G | Gว..

ให้หมามันกินความคึCmด  ให้หมากินสมอA#ไปตายโลดอ้ายบ่ต้อG#งกลับมาอีกแล้Gพอแล้วพอกันทีCm  อย่ามาใกล้มาแซA#บ่อยากได้G#ดอกเฮ็ดแนG | (G)ว..(บักพันธุ์จั่งซี่)

Cm | Cm |G# | G# |Fm | Fm |G | G |

Cm | A# |G# | D# |
Cm | A# |G# | G | G |

* | ** |

พอแล้วพอกันทีCm  ให้หมากินสมอA#ไปตายโลดอ้ายบ่ต้อG#งกลับมาอีกแล้Gพอแล้วพอกันทีCm  อย่ามาใกล้มาแซA#บ่อยากได้G#ดอกเฮ็ดแนG | Gว..บักพันธุ์จั่งCm | Cmซี่..

บ่อยากได้G#ดอกเฮ็ดแA# | A#นว..บักพันธุ์จั่งซี่..

Cm | Cm |G# | G# |Fm | Fm |G | G |G | Cm |ฟังเพลง - หมากินความคึด เมย์ลี่ เอสกาย Ost.จ๊วดเดอะซีรีย์ Ep.5 - YouTube

เนื้อเพลง หมากินความคึด เมย์ลี่ เอสกาย Ost.จ๊วดเดอะซีรีย์ Ep.5 ให้หมามันกินความคึด ให้หมากินสมอง ไปตายโลดอ้ายบ่ต้องกลับมาอีกแล้ว พอแล้วพอกันที บอกตรงๆเว้าเลยสาน้องรับบ่ได้ อ้ายสิเฮ็ดจังใดมันกะบ่คือเก่า มันเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่มื้อที่อ้ายมีเขา ถิ่มน้องให้เน่าจมน้ำตา พ้อเขามื้อเดียว แล่นนำก้นเขาไปจ้อย เอาสมองส่วนใดคิดอ้ายจ๋า จนฮอดมื้อนี้ น้องได้ถอนความมืดจากตา บอกเลยขอลาบ๊ายบาย ไปไกลๆโลด อย่าสิคิด อย่าสิฝัน ว่าสิอ่วยคืนหา บ่มีน้ำตาเหลือให้ บ่ได้ออนซอนคือตอนอ้ายไปฮักเขา เบิ่ดแล้ว ให้หมามันกินความคึด ให้หมากินสมอง ไปตายโลดอ้ายบ่ต้องกลับมาอีกแล้ว พอแล้วพอกันที อย่ามาใกล้มาแซว บ่อยากได้ดอกเฮ็ดแนว (บักพันธุ์จั่งซี่) พอแล้วพอกันที ให้หมากินสมอง ไปตายโลดอ้ายบ่ต้องกลับมาอีกแล้ว พอแล้วพอกันที อย่ามาใกล้มาแซว บ่อยากได้ดอกเฮ็ดแนว บักพันธุ์จั่งซี่ บ่อยากได้ดอกเฮ็ดแนว บักพันธุ์จั่งซี่