คนเดียวไม่เหงาเท่า 3 คน

  Me'   สตริง   เหงา
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง คนเดียวไม่เหงาเท่า 3 คน Me' เม จีระนันท์ กิจประสาน
สังกัดค่าย: RS

Gmaj7 | F#m Bm |Em A | D A |

น่าสนุกใช่ไหDม ที่เราอยู่กันตรงนี้BmบรรยากาศแสนดีEm ที่เธอและเขาAอยู่กับฉัDแต่ใครเลยจะรู้Gmaj7 ว่ามันกลับตรงข้าF#mมกันเธBmอเองคงไม่รู้Emว่าฉันนั้นคิดยังไA

อยากให้เธอมาหDา แต่เธอก็มากับเขBmคุยกันแต่เรื่องราEmวที่รู้กันสองAคนเท่านั้Dอยู่ใกล้เธอแค่Gmaj7นี้ แค่นั่งAอยู่ตรงข้ามF#mกันแต่BmในใจกลับเหมืEmอนว่ามันช่างไกAลเหลือเกิD

 Gmaj7  มองเธอสบตากับเขา    F#m   อย่างคนรู้ใจB7คงทนEmไหว ถ้าฉันไม่เคยมีใจAให้เธอ

เหงDายิ่งกว่าตอนที่ไม่เหลืF#mอใครยิ่งเห็Bmนทั้งเขาและเธอก็ยิ่งเหD7งา ฮูหู..เหมือนมาอยู่Gmaj7เป็นแค่ส่วนGmเกิ..ระหว่F#mางเธอและเขBmเพิ่งรู้Emคนเดียวไม่เหงAาเท่าสามDคน     (A)

D | F#m |Bm | D7 |
Gmaj7 Gm | F#m Bm |Em A | D |

* | ** | ** |ฟังเพลง - คนเดียวไม่เหงาเท่า3คน Me' เม จีระนันท์ กิจประสาน - YouTube

เนื้อเพลง คนเดียวไม่เหงาเท่า3คน Me' เม จีระนันท์ กิจประสาน น่าสนุกใช่ไหม ที่เราอยู่กันตรงนี้ บรรยากาศแสนดี ที่เธอและเขาอยู่กับฉัน แต่ใครเลยจะรู้ ว่ามันกลับตรงข้ามกัน เธอเองคงไม่รู้ว่าฉันนั้นคิดยังไง อยากให้เธอมาหา แต่เธอก็มากับเขา คุยกันแต่เรื่องราวที่รู้กันสองคนเท่านั้น อยู่ใกล้เธอแค่นี้ แค่นั่งอยู่ตรงข้ามกัน แต่ในใจกลับเหมือนว่ามันช่างไกลเหลือเกิน มองเธอสบตากับเขา อย่างคนรู้ใจ คงทนไหว ถ้าฉันไม่เคยมีใจให้เธอ เหงายิ่งกว่าตอนที่ไม่เหลือใคร ยิ่งเห็นทั้งเขาและเธอก็ยิ่งเหงา ฮูหู เหมือนมาอยู่เป็นแค่ส่วนเกิ ระหว่างเธอและเขา เพิ่งรู้คนเดียวไม่เหงาเท่าสามคน