ไม่อยากเป็นแค่กิ๊ก

  Me'   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ไม่อยากเป็นแค่กิ๊ก Me' เม จีระนันท์ กิจประสาน
เนื้อร้อง/ทำนอง: แนท วาสนาเรียบเรียง: ศราวุธ แสงบุตรสังกัดค่าย: RS

Em | Dm |Em | Dm G |
Em | Dm |Em | F G |

จันทร์ถึงศุEmกร์ก็อยู่กับเขาถ้าว่าDmงวันเสาร์ค่อยเจอกันเธอให้Emเวลากับฉัน..สัปดาห์ละครั้Dmงใช่ไหม

เธอประเมิEmนคุณค่าความรัก..ของฉัDmนประมาณสักแค่ไหนเธอคงEmไม่เคยเข้าใจคนที่หายใจDmเข้าออกเป็นเธอมันรู้สึกยังไง

 F นั่งรอแค่โทรศัพท์    Dm  รอคอยให้เธอโทร.มา F ก็คิดว่ารักของฉันมีคุณค่า..G มากกว่านั้น

ไม่อยากเป็นแค่กิ๊Emกเธอ เข้าใจไหDmไม่อยากต้องหลบซ่อนEmใคร เข้าใจฉันFหรือเปล่า GฉัDmนก็มีรักแEmท้ ไม่แพ้Fคนอื่น.G.แต่ทำไมฉันCต้องยืนอยู่ ฉันG/Bต้องยืนยืนAmอยู่กับความเหGงาให้ฉันเป็นแฟนจDmริง ๆ ของเธอG ได้หรือเปล่า

Em | Dm |Em | F G |

งานวันเกิEmดก็อยู่กับเขา ฉันไDmด้แค่ฝากข้อความไว้คนEmอันดับสุดท้ายออกงานได้แค่Dmบางวัน ก็ดูFไม่มีค่าGเลย

* |

ไม่อยากเป็นแค่กิ๊Emกเธอ เข้าใจไหDmไม่อยากต้องหลบซ่อนEmใคร เข้าใจฉันFหรือเปล่า GฉัDmนก็มีรักแEmท้ ไม่แพ้Fคนอื่น.G.แต่ทำไมฉันCต้องยืนอยู่ ฉันG/Bต้องยืนยืนAmอยู่กับความเหGงาให้ฉันเป็นแฟDmนกับเธอแค่บางวัGน มันปวดร้าว

Dm | Em |Dm | F G |

 Dm  ถ้าฉันนั้นแค่ท่างผ่าน  F  ถ้าเธอไม่เคยจริงจัง   ก็ปล่Amอยความรักของฉันไปได้ไหGม..

** |

C G/B | Am G |

เป็นแฟDmนกับเธอแค่บางวัGน มันปวดDm | Em | Gร้าว..ฟังเพลง - ไม่อยากเป็นแค่กิ๊ก Me' เม จีระนันท์ กิจประสาน - YouTube

เนื้อเพลง ไม่อยากเป็นแค่กิ๊ก Me' เม จีระนันท์ กิจประสาน จันทร์ถึงศุกร์ก็อยู่กับเขา ถ้าว่างวันเสาร์ค่อยเจอกัน เธอให้เวลากับฉัน สัปดาห์ละครั้งใช่ไหม เธอประเมินคุณค่าความรัก ของฉันประมาณสักแค่ไหน เธอคงไม่เคยเข้าใจ คนที่หายใจเข้าออกเป็นเธอมันรู้สึกยังไง นั่งรอแค่โทรศัพท์ รอคอยให้เธอโทร มา ก็คิดว่ารักของฉันมีคุณค่า มากกว่านั้น ไม่อยากเป็นแค่กิ๊กเธอ เข้าใจไหม ไม่อยากต้องหลบซ่อนใคร เข้าใจฉันหรือเปล่า ฉันก็มีรักแท้ ไม่แพ้คนอื่น แต่ทำไมฉันต้องยืนอยู่ ฉันต้องยืน ยืนอยู่กับความเหงา ให้ฉันเป็นแฟนจริงๆของเธอ ได้หรือเปล่า งานวันเกิดก็อยู่กับเขา ฉันได้แค่ฝากข้อความไว้ คนอันดับสุดท้าย ออกงานได้แค่บางวัน ก็ดูไม่มีค่าเลย ไม่อยากเป็นแค่กิ๊กเธอ เข้าใจไหม ไม่อยากต้องหลบซ่อนใคร เข้าใจฉันหรือเปล่า ฉันก็มีรักแท้ ไม่แพ้คนอื่น แต่ทำไมฉันต้องยืนอยู่ ฉันต้องยืน ยืนอยู่กับความเหงา ให้ฉันเป็นแฟนกับเธอแค่บางวัน มันปวดร้าว ถ้าฉันนั้นแค่ท่างผ่าน ถ้าเธอไม่เคยจริงจัง ก็ปล่อยความรักของฉันไปได้ไหม เป็นแฟนกับเธอแค่บางวัน มันปวดร้าว