นอนไม่หลับ (ถ้าไม่กลับพร้อมเธอ)

  Me'   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง นอนไม่หลับ (ถ้าไม่กลับพร้อมเธอ) Me' เม จีระนันท์ กิจประสาน
สังกัดค่าย: RS

Gm | Dm |Gm | Dm |

 Gm  ไม่ได้เป็นแฟนDmนะ Gm  ไม่ใช่เจ้าของDmเธอ Gm  ไม่ใช่ว่าฉันDmเป็นห่วงเธอ Gm  ฉันไม่ได้รักDmเธอ

 Gm  แต่ฉันเป็นอะไรDmก็ไม่รู้ Gm  ยิ่งเห็นก็ยิ่งเคือDmงตา Gm  ถ้าเขายังชวนเธอDmอยู่อย่างนี้ Gm  คืนนี้คงมีปัญหFmaj7

เพราะฉันคงนอนไม่หลัA#บ ถ้าไม่กลับพร้อมเธCฉันคงนอนละเมFmaj7อ ถ้าเธอไม่สนA#ใจก็เรามาพร้อมCกันจะปล่อยให้ฉันDต้องเหงาคนเดียวได้อย่างไD

รู้ไหมว่านอนไม่หลัA#บ ถ้าไม่กลับพร้อมกัCฉันคงนอนไม่มัFmaj7น ถ้าฉันว้าวุ่นA#ใจอยากให้แคร์นิดCนึงอย่าไปกับเขDาเธอทำให้ฉันนะได้ไหD

 Gm  ไม่ได้เป็นแฟDmนนะ Gm  ไม่ใช่เจ้าขอDmงเธอ Gm  ไม่ใช่ว่าฉันDmเป็นห่วงเธอ Gm  แต่ฉันไม่ค่อยชอบDmใจ

 Gm  บอกเขาว่าค่อยเจDmอกันวันหลัง Gm  เอาไว้ฉันไม่ได้Dmมา Gm  วันนี้คิดว่าคDmงมีปัญหา Gm  อยากขอเธอได้ไหFmaj7

* | ** |

Gm | Dm |Gm | Dm |
Gm | Dm |Gm | Fmaj7 |

* | ** |ฟังเพลง - นอนไม่หลับ (ถ้าไม่กลับพร้อมเธอ) Me' เม จีระนันท์ กิจประสาน - YouTube

เนื้อเพลง นอนไม่หลับ (ถ้าไม่กลับพร้อมเธอ) Me' เม จีระนันท์ กิจประสาน ไม่ได้เป็นแฟนนะ ไม่ใช่เจ้าของเธอ ไม่ใช่ว่าฉันเป็นห่วงเธอ ฉันไม่ได้รักเธอ แต่ฉันเป็นอะไรก็ไม่รู้ ยิ่งเห็นก็ยิ่งเคืองตา ถ้าเขายังชวนเธออยู่อย่างนี้ คืนนี้คงมีปัญหา เพราะฉันคงนอนไม่หลับ ถ้าไม่กลับพร้อมเธอ ฉันคงนอนละเมอ ถ้าเธอไม่สนใจ ก็เรามาพร้อมกัน จะปล่อยให้ฉันต้องเหงาคนเดียวได้อย่างไร รู้ไหมว่านอนไม่หลับ ถ้าไม่กลับพร้อมกัน ฉันคงนอนไม่มัน ถ้าฉันว้าวุ่นใจ อยากให้แคร์นิดนึง อย่าไปกับเขาเธอทำให้ฉันนะได้ไหม ไม่ได้เป็นแฟนนะ ไม่ใช่เจ้าของเธอ ไม่ใช่ว่าฉันเป็นห่วงเธอ แต่ฉันไม่ค่อยชอบใจ บอกเขาว่าค่อยเจอกันวันหลัง เอาไว้ฉันไม่ได้มา วันนี้คิดว่าคงมีปัญหา อยากขอเธอได้ไหม