มีห้องว่างให้เศร้า

  เต้ย อธิบดินทร์   ลูกทุ่ง   อีสาน   เศร้า   อกหัก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง มีห้องว่างให้เศร้า เต้ย อธิบดินทร์
เนื้อร้อง/ทำนอง: เต้ย อธิบดินทร์เรียบเรียง: โคกอิโอ่ย ณ เฮ็ดดีสตูดิโอโปรดิวเซอร์: ครูพรนภา บุตรวังค์สังกัดค่าย: TSir Sound, ทีเซอร์ซาวด์ติดต่องานแสดง: 0623400879

A | A |

A F#m | D E |
A F#m | D E |

เจ้ ๆA มีห้องว่างบ่เF#mจ้  เดินเซAมาผู้เดียวไกลเติF#mเกิDบของผมจักเสียDmไปไสน้ำC#mตาไหลมานำทางF#mหย่าว ๆถืกผู้สาBmว.. เขาหย่องEใจ..

เฮือAนกะอยู่บ่ได้ ย้อนหัวใจผมมันยังกระวF#mนกระวายบ่Aอยากพ้อหน้าไฝ ย้อนว่าใจผมมันยังหมอF#mบข่อล่อหมู่Dกะส้อตั้งแต่DmแนวเดียวเทียC#mวเฮ็ดให้ผมคิดฮอดเขF#mาบ่เซาสิกินแต่เBm Eหล้า..      ผมกะย่าAนผมตาย

กะเลยต้องมาให้เจ๊C#m.. ได้ส่อF#mหาห้องว่าDงให้ข่อย.. ได้เศร้าEแหน่

เฮียนกะอยู่บ่ได้A น้ำตาไหลบ่เซF#mสิให้กินแต่เหล้Dา ผมกะย่านผมตEายน้ำอุ่นบ่มีกะได้A ไวไฟกะบ่ต้องแฮF#mหลอดไฟกะบ่ต้องแจ้Dง บ่ต้องการแสงยามผมไEห้(โอ้ย Aมันสิแสบตา)

A F#m | D E |
A F#m | D E |

เจ้ ๆA สรุปมีห้องบ่เF#mจ้รายเดือนเAด้ หรือว่ารายวันกะไF#mด้ใจDของผมมันหมุ่Dmนอุ้ยปุ้ยบ่อยากคุC#mยดน ๆ เดี๋ยวผF#mมสิไห้มัดจำท่อBm Eใด๋..       ให้เจ้ฟ้าวบอกAมา..

* | ** | ** |

A F#m | D E | ( x2 ) | A |ฟังเพลง - มีห้องว่างให้เศร้า เต้ย อธิบดินทร์ - YouTube

เนื้อเพลง มีห้องว่างให้เศร้า เต้ย อธิบดินทร์ เจ้ๆมีห้องว่างบ่เจ้ เดินเซมาผู้เดียวไกลเติบ เกิบของผมจักเสียไปไส น้ำตาไหลมานำทางหย่าวๆถืกผู้สาว เขาหย่องใจ เฮือนกะอยู่บ่ได้ ย้อนหัวใจผมมันยังกระวนกระวาย บ่อยากพ้อหน้าไฝ ย้อนว่าใจผมมันยังหมอบข่อล่อ หมู่กะส้อตั้งแต่แนวเดียว เทียวเฮ็ดให้ผมคิดฮอดเขาบ่เซา สิกินแต่เหล้า ผมกะย่านผมตาย กะเลยต้องมาให้เจ๊ ได้ส่อย หาห้องว่างให้ข่อย ได้เศร้าแหน่ เฮียนกะอยู่บ่ได้ น้ำตาไหลบ่เซา สิให้กินแต่เหล้า ผมกะย่านผมตาย น้ำอุ่นบ่มีกะได้ ไวไฟกะบ่ต้องแฮง หลอดไฟกะบ่ต้องแจ้ง บ่ต้องการแสงยามผมไห้ (โอ้ย มันสิแสบตา) เจ้ๆสรุปมีห้องบ่เจ้ รายเดือนเด้ หรือว่ารายวันกะได้ ใจของผมมันหมุ่นอุ้ยปุ้ย บ่อยากคุยดนๆเดี๋ยวผมสิไห้ มัดจำท่อใด๋ ให้เจ้ฟ้าวบอกมา