เทปม้วนนั้น (25ปีแกรมมี่โกลด์)

  ไมค์ ภิรมย์พร   ลูกทุ่ง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เทปม้วนนั้น ไมค์ ภิรมย์พร (25ปีแกรมมี่โกลด์)
เนื้อร้อง/ทำนอง: ชวัลวิทย์ ยิ่งยศเสนีเรียบเรียง: จิระวัฒน์ ปานพุ่มสังกัดค่าย: แกรมมี่โกลด์ติดต่องานแสดง: 0854847345

F# | C# |B | F# |

F# | B |F# | D#m |
G#m | A#m D#m |G#m C# | F# |

ยังเก็F#บเอาไว้เรื่อยมC#า ช่วงเวลBาที่เราใช้ร่วมF#กันเพลงF# ๆ นั้นที่เคยC#เปิดฟังตอนG#mเหงา.. C#

เพลงF#นั้นของวันC#วาน ที่มัG#mนเป็นเพลงของเรD#mเคยBให้กันเมื่อวันF#เก่าจากวันG#mนั้น..ยังC#ผูกพันเราไว้อF#ยู่

ผ่านมG#mาไม่รู้C#..ว่านF#าน..แC#/Fค่..ไหD#mน..คิดถึงBทีไร อบอุ่นหัวใจทุกครั้F#วันคืG#mนผ่านไปC# โลกก็เปลี่F#ยนไปหลC#/Fายอย่D#mางแต่ไม่มีG#mสักครั้ง..ที่ใจเราเปลี่ยนไปเC# | C#ลย..

เทปม้วนนั้F#น..ยังเก็บไว้C# ยังวางที่เก่Bเทปม้วนนั้F#น..มีเรื่องราC#วของเราข้างใD#mอยู่ด้วยกัBนในทุกเพลง..ที่ทำให้ยิ้A#mมและร้องไD#mห้ขอบคุG#mณที่ไม่เคยทิ้งกันไปไหC#อยากให้รักกันไปนาน F# | C#ๆ ..

จะอยู่F#ที่ไหนเมื่อไC#เสียงเพลงเรBาก็ลอยมาให้F#ฟังในF#บางครั้งก็ยัC#งร้องตามออกG#mไป..   C#

เพลF#งนั้นที่มีC#คำ และความG#mทรงจำมากมD#mายมีBแค่เราที่เข้าF#ใจและเพลงG#mนั้น..ยังC#ผูกพันเราไว้อF#ยู่

F# C# | B F# |
F# C# | G#m C# |

F# C# | G#m D#m |
B F# | G#m C# | F# |

* | ** |

สัญญาG#mจะอยู่ข้าง ๆ ตลอดไปC#เราจะรักกันไปนาน ๆF# ..

F# | C# |F# | F# |ฟังเพลง - เทปม้วนนั้น ไมค์ ภิรมย์พร - YouTube

เนื้อเพลง เทปม้วนนั้น ไมค์ ภิรมย์พร ยังเก็บเอาไว้เรื่อยมา ช่วงเวลาที่เราใช้ร่วมกัน เพลงๆนั้นที่เคยเปิดฟังตอนเหงา เพลงนั้นของวันวาน ที่มันเป็นเพลงของเรา เคยให้กันเมื่อวันเก่า จากวันนั้น ยังผูกพันเราไว้อยู่ ผ่านมาไม่รู้ ว่านาน แค่ ไหน คิดถึงทีไร อบอุ่นหัวใจทุกครั้ง วันคืนผ่านไป โลกก็เปลี่ยนไปหลายอย่าง แต่ไม่มีสักครั้ง ที่ใจเราเปลี่ยนไปเลย เทปม้วนนั้น ยังเก็บไว้ ยังวางที่เก่า เทปม้วนนั้น มีเรื่องราวของเราข้างใน อยู่ด้วยกันในทุกเพลง ที่ทำให้ยิ้มและร้องไห้ ขอบคุณที่ไม่เคยทิ้งกันไปไหน อยากให้รักกันไปนานๆ จะอยู่ที่ไหนเมื่อไร เสียงเพลงเราก็ลอยมาให้ฟัง ในบางครั้งก็ยังร้องตามออกไป เพลงนั้นที่มีคำ และความทรงจำมากมาย มีแค่เราที่เข้าใจ และเพลงนั้น ยังผูกพันเราไว้อยู่ สัญญาจะอยู่ข้างๆตลอดไป เราจะรักกันไปนานๆ