เมรี (เสี้ยวนาที)

  มินตรา น่านเจ้า   ลูกทุ่ง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เมรี (เสี้ยวนาที) มินตรา น่านเจ้า
เนื้อร้อง/ทำนอง: มินตรา ธุระยศเรียบเรียง: อีส ขอนแก่น, แม็กซ์ ขอนแก่น

C Em | Am G | F | G |

C Em | Am G | F | G |

เคยไหCมมีใครคนหนึ่งในใจซ่อนใEmนส่วนลึกไม่อาจลบไปเวลAmาผ่านานเท่าใดไม่เคยเลือCนหาย..G

ยังอยู่ในนี้Fอยู่ตรงที่เดิมจะเป็Emนอย่างนั้นตลอดAmไปไม่เคDmย..ไม่มีวันไหFนไม่คิดถึGง ฮือ.. คิดCถึง..

เธออาAmจลืมเรื่องGราว วันนั้Emนเป็นเพียงแค่วันAmวานเหมือนรอFคอยปาฏิหาGริย์ ให้ย้อนคืนมาCใหม่  E7ภาพเธFอ..ยังชัดGเจน แม้ว่าEmวันนี้ิไม่เหลืAmอใครไม่เคFย..หายไปจากใจดวGงนี้..    G

อยากขอแค่เสี้ยวนาทีC ถ้าพอจะมีEmโอกาAmอยากบอGกว่ารักเธอมาFก.. ไม่รู้DmจะบรรยายยังไGให้มันมากมาFย ทั้งหมดที่มีGอยากขอแค่เสี้ยCวนาที ถ้าพEmอจะมี แค่เสี้AmยวนาทีGจะกอดเธอไว้Fอย่างนี้.. ฮือ..Gก่อนไม่มีเธออีกต่อCไป

เจ็บหัวใจC น้ำตาไหล ทุบอกร้องไห้ โอ้เมรี   GถูกพระรAmถสลัดรักอกแทบหักสิ้นใยดี  GออกตามหFาพี่ยาไม่กลับมา ไร้ปราณีลวงให้หลGงเมามายสุราเมรับสิ้นชีวีC.. โอ้โอย..G

โอ้F โอ โอย เมEmรี  ในชาตินี้Dm.. F  น้องตามพี่มาชาติหน้Dmาพี่ยาตามน้องGไป..

* |

โอ้F โอ โอย เมEmรี  ยักษิณีDmขอเสี้Gยวนาทีก่อนสิ้นCใจ..

Am F | G | C |ฟังเพลง - เมรี (เสี้ยวนาที) มินตรา น่านเจ้า - YouTube

เนื้อเพลง เมรี (เสี้ยวนาที) มินตรา น่านเจ้า เคยไหมมีใครคนหนึ่งในใจ ซ่อนในส่วนลึกไม่อาจลบไป เวลาผ่านานเท่าใดไม่เคยเลือนหาย ยังอยู่ในนี้อยู่ตรงที่เดิม จะเป็นอย่างนั้นตลอดไป ไม่เคย ไม่มีวันไหนไม่คิดถึง ฮือ คิดถึง เธออาจลืมเรื่องราว วันนั้นเป็นเพียงแค่วันวาน เหมือนรอคอยปาฏิหาริย์ ให้ย้อนคืนมาใหม่ ภาพเธอ ยังชัดเจน แม้ว่าวันนี้ิไม่เหลือใคร ไม่เคย หายไปจากใจดวงนี้ อยากขอแค่เสี้ยวนาที ถ้าพอจะมีโอกาส อยากบอกว่ารักเธอมาก ไม่รู้จะบรรยายยังไง ให้มันมากมาย ทั้งหมดที่มี อยากขอแค่เสี้ยวนาที ถ้าพอจะมี แค่เสี้ยวนาที จะกอดเธอไว้อย่างนี้ ฮือ ก่อนไม่มีเธออีกต่อไป เจ็บหัวใจ น้ำตาไหล ทุบอกร้องไห้ โอ้เมรี ถูกพระรถสลัดรักอกแทบหักสิ้นใยดี ออกตามหาพี่ยาไม่กลับมา ไร้ปราณี ลวงให้หลงเมามายสุราเมรับสิ้นชีวี โอ้โอย โอ้ โอ โอย เมรี ในชาตินี้ น้องตามพี่มาชาติหน้าพี่ยาตามน้องไป โอ้ โอ โอย เมรี ยักษิณี ขอเสี้ยวนาทีก่อนสิ้นใจ


เรื่องราวในเพลงเป็นเพียงส่วนหนึ่งในวรรณคดีเท่านั้น ซึ่งเพลงนี้เป็นการเล่าถึงความรู้สึกการระลึกชาติของนางมโนราห์ที่ยังจดจำและรอคอยใครคนนั้น (พระรถเสน/พระสุธน) ซึ่งในชาติที่แล้วนางเกิดเป็นเมรี(ครึ่งคนครึ่งยักษ์)ได้รักและพลัดพรากจากพระรถเสน เพลงนี้จึงสื่ออารมณ์ควบคู่ทั้งนางมโนราห์และนางเมรีผสมผสานกัน