มนต์เพลงคาราบาว

  คาราบาว   เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง มนต์เพลงคาราบาว คาราบาว
สังกัดค่าย: Warner Music

Am | Am | G | G |F | F | E7 | E7 |
Am | Am | G | G |F | F | E7 | E7 |
Am | Am | G | G |F | F | E7 | E7 |
Am | Am | G | G |F | F | E7 | E7 |

 Am  มาร่วมกันร้องบรรเลง  มาร่วมกันร้องบรรเลง   ร้อGง..บรรเลFง..มนต์เพลE7งคาราบาว

* |

มาร้องเพลAmงกล่อมใจให้แข็งขันให้ขยัDmนเล่าเรียนเพียรศึกษAmให้สายตAmากว้างไกลไม่เฉื่อยชDmลีลFาเคลิ้มไปในบทเพE7ลง

ฟังเพลงรัAmก รักหวานปานกลืนกินฟังเพลงดิ้Dmน ดิ้นพลาดเรี่ยราดAmไปฟังเพลงเศร้Amา เศร้าจนน้ำตาไหลDmเคลิ้มใจFอิทธิพลเสียงเพลE7

* | * |

Am | Am | E7 | E7 |
Am | Am | E7 | E7 |
Am | Am | E7 | E7 |
Am | Am | E7 | E7 |

Am | Am | G | G | E7 | E7 |

* | * |

ดนตรีAmไม่มีการแข่งขันเป็นความจริDmงความฝันในดนตAmรีมีบรรเลAmงในโลกแห่งเสรีDmมีบรรเลFงเพื่อชี้ชีวิตคE7

ท่วงทำนอAmงสะท้อนชีวิตแท้เป็นสารDmะชี้แนะชีวิตจAmริงอันความหมAmายงดงามอย่าข้ามทิ้Dmลืมสิ้Fนดิ้นไปในกลางE7ฟลอร์

* | * |

Am | Am | G | G | F | F | E7 | E7 | ( x4 )ฟังเพลง - มนต์เพลงคาราบาว คาราบาว - YouTube

เนื้อเพลง มนต์เพลงคาราบาว คาราบาว มาร่วมกันร้องบรรเลง มาร่วมกันร้องบรรเลง ร้อง บรรเลง มนต์เพลงคาราบาว มาร้องเพลงกล่อมใจให้แข็งขัน ให้ขยันเล่าเรียนเพียรศึกษา ให้สายตากว้างไกลไม่เฉื่อยชา ลีลาเคลิ้มไปในบทเพลง ฟังเพลงรัก รักหวานปานกลืนกิน ฟังเพลงดิ้น ดิ้นพลาดเรี่ยราดไป ฟังเพลงเศร้า เศร้าจนน้ำตาไหล เคลิ้มใจอิทธิพลเสียงเพลง ดนตรีไม่มีการแข่งขัน เป็นความจริงความฝันในดนตรี มีบรรเลงในโลกแห่งเสรี มีบรรเลงเพื่อชี้ชีวิตคน ท่วงทำนองสะท้อนชีวิตแท้ เป็นสาระชี้แนะชีวิตจริง อันความหมายงดงามอย่าข้ามทิ้ง ลืมสิ้นดิ้นไปในกลางฟลอร์