คนอ้วนก็มีหัวใจ

  มอส คำหมากบิน   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง คนอ้วนก็มีหัวใจ มอส คำหมากบิน
เนื้อร้อง/ทำนอง: บุ๊ค ศุภกาญจน์ดนตรี: แซมมี่ อันเดอร์กราวสังกัดค่าย: บังเอิญ มิวสิค

E | G#m |A | B | B |

กะเข้าใจดีอยู่Eว่าหุ่นกูมันคือหมูส่องกระจC#mกยามใด๋ มันกะบ่ได้เฮ็ดให้กูจ่Aอยหน้าตาดีBคือจั่ง..ดารา

 E กะบุญผลาพ่อแม่กูให้กูมาส่ำนี้G#m  กูกะพยายามเฮ็ดทุกวิธีC#m  แต่สุดท้Aาย ก็เสียดาBยที่ลงทุนมา

 C#m  ก็ผิดตรงที่น้ำหนัG#mกมันเกิน C#m  ก็ผิดตรงที่ไขมัAนส่วนเกิBนมันหลายไปE   ถูกหลายที่บ่มีไB   อยากเจ้Aาฟังเอาไว้ ว่าผู้ชาBยคนนี้บ่มีอีหยัง..

ถึงอ้วนกะมีEหัวใจ บ่เคยไปตั๋G#mวผู้ใด๋บ่Aคือคนหล่อ บ่คือคนหล่อหน้าตBาดีความฮักที่มีEให้ไป ตอบแทนกลับมG#mาคือน้ำตามีAแต่ถืกตั๋ว มีแต่ถืกด่าปานหมBา..(ถึงอ้วนกะมีหัวใจ)

A | G#m |F#m B | E |
A | G#m |F#m | B |

* | * |

A | G#m |F#m B | E |ฟังเพลง - คนอ้วนก็มีหัวใจ มอส คำหมากบิน - YouTube

เนื้อเพลง คนอ้วนก็มีหัวใจ มอส คำหมากบิน กะเข้าใจดีอยู่ว่าหุ่นกูมันคือหมู ส่องกระจกยามใด๋ มันกะบ่ได้เฮ็ดให้กูจ่อย หน้าตาดีคือจั่ง ดารา กะบุญผลาพ่อแม่กูให้กูมาส่ำนี้ กูกะพยายามเฮ็ดทุกวิธี แต่สุดท้าย ก็เสียดายที่ลงทุนมา ก็ผิดตรงที่น้ำหนักมันเกิน ก็ผิดตรงที่ไขมันส่วนเกินมันหลายไป ถูกหลายที่บ่มีไผ อยากเจ้าฟังเอาไว้ ว่าผู้ชายคนนี้บ่มีอีหยัง ถึงอ้วนกะมีหัวใจ บ่เคยไปตั๋วผู้ใด๋ บ่คือคนหล่อ บ่คือคนหล่อหน้าตาดี ความฮักที่มีให้ไป ตอบแทนกลับมาคือน้ำตา มีแต่ถืกตั๋ว มีแต่ถืกด่าปานหมา (ถึงอ้วนกะมีหัวใจ)